חברת החשמל ניצחה, שוב: לא תשלם 592.5 מיליון שקל היטל השבחה לעיריית חדרה

ביהמ"ש לעניינים מנהליים בחיפה אישר את החלטת ועדת הערר לפיצויים והשבחה במחוז חיפה, אשר ביטלה את הדרישה לתשלום ההיטל • השופט רון שפירא: "קבלת עמדת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה אינה מתיישבת עם טובת הציבור, ובעיקר ציבור תושבי אזור חדרה"

תחנת הכוח ''אורות רבין'' שבחדרה / צילום: Shutterstock
תחנת הכוח ''אורות רבין'' שבחדרה / צילום: Shutterstock

עיריית חדרה דרשה מחברת החשמל היטל השבחה בסך 592.5 מיליון שקלים בעקבות בניית יחידות ייצור חשמל חדשות בתחנת הכוח "אורות רבין" שבשטח השיפוט של העיר, אך חברת החשמל לא תשלם שקל אחד - כך קבע ביהמ"ש לעניינים מנהליים בחיפה שאישר את החלטת ועדת הערר לפיצויים והשבחה במחוז חיפה אשר ביטלה את הדרישה לתשלום ההיטל מהטעם שלא צורפה לשומת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה חוות דעת חתומה של המומחית מטעם העירייה. 

הבית שלך בבארי נשרף כליל? זה הפיצוי המביך שתקבל מהמדינה
השביתה שכנראה לא שמעתם עליה השבוע

נשיא ביהמ"ש המחוזי בחיפה, השופט רון שפירא, ציין כי "קבלת עמדת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה אינה מתיישבת עם טובת הציבור, ובעיקר ציבור תושבי אזור חדרה. מטרת שינוי אופן ייצור החשמל, כפי שבא לידי ביטוי בשינוי ההליך הטכנולוגי של הפקת החשמל, הוא הפחתת הזיהום המהווה מטרד ופגיעה תושבי האזור. נכון היה לצפות בעיקר מגורמי התכנון והבנייה ומעיריית חדרה לשאוף ולעודד כל פיתוח טכנולוגי שיסייע בהפחתת זיהום האוויר וצמצום מפגעים בריאותיים באזור שיפוטם ואחריותם". 

עוד ציין השופט, כי "דרישת התשלום, שאינה מבססת עילה לגביית היטל השבחה, חותרת תחת היעד של צמצום זיהומים בדרך של שיפור טכנולוגי באופן הפקת החשמל. ראוי היה לעודד את חברת החשמל להמשיך ולהתפתח בכיוון זה ולא לנסות להעמיס עלויות שיהפכו את המגמה החיובית לבלתי כדאית מהבחינה הכלכלית". 

שווי שוק של 7 מיליארד דולר

חברת החשמל היא בעלת זכויות בתחנת כוח "אורות רבין" שבחדרה. היחידות החדשות הוקמו בשנים האחרונות, בעקבות החלטת ממשלת ישראל להפסיק את השימוש ביחידות הייצור הוותיקות בתחנת הכוח המתבססות על שימוש בפחם. אותן יחידות חדשות, יחידות ייצור במחזור משולב (מחז"מים), נבנו בהיקף של כ־31,400 מ"ר במטרה להחליף את עבודתן של היחידות הישנות. 

בעקבות החלטות הממשלה, בספטמבר 2020 הגישה חברת החשמל לוועדה המקומית לתכנון ובניה בחדרה בקשה להיתר להקמת שתי טורבינות של מחזור משולב טורבינות גז ויחידה קיטורית, המח"זמים, אשר יאפשרו הפסקת פעילות היחידות הפחמיות ובאפריל 2021 אושרה הבקשה, כאשר במקביל הוציאה הוועדה המקומית לחברת החשמל חיוב בהיטל השבחה על סך של 592.5 מיליון שקל, בעקבות מימוש זכויות בדרך של היתר בנייה. לטענת הוועדה, נוצרה השבחה במקרקעין של 1.185 מיליארד שקל, ומחצית ממנה היא היטל ההשבחה אשר אותו צריכה לשלם חברת החשמל. 

השומה שהוגשה לחברת החשמל התבססה על הערכת שווי המקרקעין שהסתמכה על עסקת מכירת תחנת הכוח רמת חובב - עסקה שבה רכשו שיכון ובינוי ואדלטק את תחנת הכוח מידי חברת החשמל בנובמבר 2020 תמורת 4.25 מיליארד שקל. על־פי הערכה זו, ובהתבסס על סכום המכירה, שווי השוק של יחידות הייצור החדשות ב"אורות רבין" הוא כ-7 מיליארד שקל, ומכך נגזר שווי הקרקע: 1.554 מיליארד שקל. לאחר הפחתת שווי מצב קודם וחישובים נוספים, התקבלה ההשבחה - 1.185 מיליארד שקל, שממנה נגזר החיוב בהיטל.

חברת החשמל הגישה ערר על דרישת התשלום לוועדת הערר ובמאי 2023 ניתנה החלטה מנומקת בת 59 עמודים לפיה דרישת התשלום מבוטלת מאחר ושומת הוועדה לתכנון ובניה אינה מוכיחה כי חלה השבחה.

ועדת הערר בראשות עו"ד מאיה אשכנזי , קבעה כי "התחשיבים שנכללו בשומת היטל ההשבחה התבססו על תחזיות עתידיות שאינן מעוגנות במאומה, זולת הערכות והנחות של שמאי מקרקעין של הוועדה המקומית", וכן כי "מאחר ששוק ייצור החשמל בישראל אינו שוק פרטי משוכלל, שבו מאות מגרשים בייעוד לתחנת כוח נסחרים בין קונים מרצון לבין מוכרים מרצון ומתחרים זה בזה, קיים קושי להשתמש בשיטת ההשוואה שבה נעשה שימוש בשומת הוועדה המקומית, לצורך הערכת שווי קרקע המיועדת לתחנת כוח בישראל". 

על החלטה זו ערערה הוועדה לתכנון ובנייה לביהמ"ש לעניינים מנהלים בחיפה, אך גם הפעם יצאה בידיים ריקות מביהמ"ש, לאחר שנקבע כי ההחלטה הפוטרת את חברת החשמל מתשלום היטל ההשבחה ניתנה לאחר שוועדת הערר בחנה לעומק את התוכנית והגיעה למסקנה הגיונית לפיה אין מקום לראות בה כתוכנית המחייבת היטל השבחה. 

ביהמ"ש: מיסוי יתר שיפגע בייעול

השופט שפירא ציין בפסק הדין, כי "היטל השבחה אינו בגדר חלופה או הליך משלים להליכי גביית מס מכוח הוראות דיני המס ככלל ופקודת מס הכנסה בפרט. גם בהנחה שהשינוי הטכנולוגי יניב לחברת החשמל הכנסות כספיות גדולות יותר אין באמור כדי להצביע על השבחת המקרקעין והצידוק לגביית היטלי השבחה. ראוי שלא ליצור מציאות שבה מיסוי יתר מכוח הוראות חוק שונות יפגע בתמריץ ליעל, לשפר טכנולוגיות ובעיקר כאשר נלווה לשיפור הטכנולוגי גם תרומה נוספת לקהילה, כמו במקרה זה שבו השיפור הטכנולוגי יסייע להפחתת זיהום סביבתי". 

לדבריו, אדוות ההשלכות החיוביות משמעותיות. "צמצום הזיהום הסביבתי יכול וגם ישפיע בהמשך גם על צמצום תחלואה, על עליית ערך הנכסים בסביבה הקרובה ועוד תועלות חברתיות, כפועל יוצא מהאמור. גם בכך תהיה תרומה משמעותית לרשויות המקומיות הגובלות, לקהילה ולציבור ככלל". 

השופט הוסיף עוד, כי מנגנונים של כפל מיסוי וריבוי מנגנוני גבית מס עלולים לגרום לנזק, העולה על התועלת החברתית, במגוון רחב של תופעות שלטוניות וחברתיות, שראוי למנוע. "זאת, בין היתר כדי לחזק את האמון הציבורי והביטחון בכנות ובצידוק של הרשויות האוכפות את הליכי גביית המסים ומניעת פגיעה ביעילות כלכלית... נראה כי ראוי לנקוט בזהירות ולא להפוך את המיסוי הישיר לגורם שיוביל להעדר כדאיות למאמץ ולפיתוח שמטרתו הגדלת הכנסה כוללת". 

עיריית חדרה חויבה בתשלום 75 אלף שקל הוצאות משפט לחברת החשמל, סכום המתווסף להוצאות המשפט בסך 40 אלף שקלים שנפסקו לטובת חברת החשמל בהליך הקודם בפני ועדת הערר. 

ייצגו את חברת החשמל עוה״ד שרון פטל ובן המאירי מהרצוג פוקס נאמן.