הריבית שגובה אחים נאוי מלקוחותיה קפצה ל־11% - וההכנסות גדלו בהתאם

עליית הריבית הקפיצה את הכנסות חברת המימון החוץ־בנקאי והובילה לזינוק של 30% ברווחיה אשתקד, למרות עלייה בהפרשות להפסדי אשראי שנבעה מהפרשה בגין תיק אג"ח סחיר שניהלה • כ־70% מתיק האשראי של החברה הוא לתחום הנדל"ן למגורים

דורי נאוי / צילום: איל יצהר
דורי נאוי / צילום: איל יצהר

המלחמה והריבית הגבוהה לא פגעו ברווחיות חברת האשראי החוץ־בנקאי אחים נאוי  ברבעון הרביעי של השנה, לאחר שזו העלתה בשיעור חד את הריבית שהיא גובה מהלקוחות. עקב כך חל גידול משמעותי בהכנסות החברה, אשר קיזזו עלייה ניכרת בהפרשות להפסדי אשראי. מהדוחות הכספיים שפרסמה החברה שבשליטת (56%) ובניהול דורי נאוי, עולה כי הריבית שהיא גובה מהלקוחות עמדה אשתקד בממוצע על 11% למול 7.5% ב־2022.

עיקר פעילותה של אחים נאוי היא בתחום של ניכיון צ'קים דחויים, כאשר כ־69% מתיק האשראי שלה הינו בתחום נדל"ן למגורים. יתרת תיק האשראי הממוצע של החברה עמדה על 3.35 מיליארד שקל בסיכום 2023, עלייה של כ־3% ביחס לשנה הקודמת. חברת אחים נאוי סיכמה את השנה שחלפה עם הכנסות מימון בהיקף של 372 מיליון שקל, גידול חד של 48% ביחס לשנה הקודמת, הודות לזינוק בריבית שגובה החברה מלקוחותיה.

בשורה התחתונה גדל הרווח הנקי ב־30% והסתכם ב־162 מיליון שקל (הרווח ברבעון הרביעי הסתכם ב־30.1 מיליון שקל). זאת כאמור גם לאחר זינוק בהפרשות של נאוי לחובות מסופקים ואבודים, שעמדו על 29 מיליון שקל, לעומת הכנסה של 5.1 מיליון שקל בסעיף זה בשנה קודמת. בנאוי מסבירים זאת בעיקר בהפרשהבגין תיק אג"ח סחיר שניהלה, בסכום של כ־24.8 מיליון שקל, לצד הפרשה בגין לקוח ספציפי (2.2 מיליון שקל) והפרשה כללית של סכום נוסף.

 

"החברה שינתה את הגדרת מצב המשק למצב של האטה, דבר המגדיל את ההפרשה הכללית", נמסר מנאוי. בסך־הכול שיעור ההוצאה בגין ההפרשות לחובות מסופקים הסתכם ב־0.92% מתיק האשראי למול הכנסה של 0.15% בשנה שקדמה לה.

בחברה מציינים כי המלחמה השפיעה על פעילות ענפי המשק השונים, כאשר יש לה חשיפה מהותית כאמור לענף הנדל"ן למגורים וכן למזון וחקלאות (7%), תעשייה ולוגיסטיקה (6%), מסחר (6%) ושירותים (4%).

היעד הבא: רכישת מניות ישראכרט

מניית אחים נאוי זוכה לאמון מצד המשקיעים, והיא עלתה ב־15% מתחילת השנה ומשקפת לחברה שווי של כ־900 מיליון שקל. דורי נאוי רוצה לגדול, ובסוף פברואר פנתה החברה שבשליטתו למפקח על הבנקים בבקשה שיאפשר לה לרכוש 20%־15% ממניות חברת ישראכרט, שבה היא כבר אוחזת כיום ב־5% מהמניות. זאת, זמן קצר לאחר שחברת הביטוח הראל כשלה בניסיון לרכוש את חברת כרטיסי האשראי במלואה (בשל התנגדות רשות התחרות לעסקה). בכוונת נאוי להחזיק בגרעין שליטה מצומצם, בדומה לזה שמחזיקים כיום האחים יוסי ושלומי אמיר בשופרסל.

עלות העסקתו של דורי נאוי, בעל השליטה ומנכ"ל אחים נאוי, עמדה ב־2023 על 4.4 מיליון שקל. החברה מבקשת כעת לזמן אסיפה שתאשר בונוס של 55 אלף שקל לבנו של המנכ"ל, אסף נאוי, המכהן בתפקיד משנה למנכ"ל לענייני מערכות מחשוב ואבטחת מידע (משכורת אחת). בכך עלות שכרו של אסף אשתקד תגיע ל־775 אלף שקל ככל שיאושר המענק.

גם האח הפורש ציין שנה מוצלחת

גם עבור אחיו של דורי נאוי ושותפו לשעבר באחים נאוי, שאול, הסתיימה השנה שעברה באופן מוצלח. לפני כשנתיים, לאחר שהאחים "הפרידו כוחות", הנפיק שאול בבורסה פעילות אשראי חוץ־בנקאית משלו, תחת השם יעקב פיננסים, ששווי השוק שלה עומד כיום על 431 מיליון שקל.

יעקב פיננסים סיכמה שנה חזקה עם עלייה בהכנסות וברווחיות לצד ירידה חדה הפרשות להפסדי אשראי. הכנסות המימון שלההסתכמו ב־152 מיליון שקל, עלייה של 39% ביחס לשנת 2022. ההוצאות של הפסדי אשראי הסתכמו ב־2.9 מיליון שקל בלבד, ירידה של 56% ביחס לשנה הקודמת. שיעור ההפרשה הנמוך נבע לטענתה מקיטון בתיק האשראי הראשי של החברה.

הרווח הנקי של יעקב פיננסים הסתכם ב־57 מיליון שקל, עלייה של 20% ביחס לשנה הקודמת. תיק האשראי של החברה הסתכם ב־1.48 מיליארד שקל בסוף השנה, כאשר 79% אמור להיפרע בתקופת זמן של עד חצי שנה. עלות שכרו של שאול נאוי עמדה אשתקד על 1.4 מיליון שקל.