דוח נציבות התלונות על השופטים: כשליש מהתלונות המוצדקות - בשל התמשכות ההליכים

מדוח נציבות התלונות על השופטים עולה כי נרשמה הפחתה דרמטית ביחס לשנה שעברה במספר התלונות שנמצאו מוצדקות • 29% מהתלונות שנמצאו מוצדקות נגעו להתמשכות הליכים משפטיים, ו-24% נגעו לליקויים בניהול משפט

נציב תלונות הציבור על שופטים, השופט בדימוס אורי שהם / צילום: ליאור מזרחי
נציב תלונות הציבור על שופטים, השופט בדימוס אורי שהם / צילום: ליאור מזרחי

7% בלבד מן התלונות שהתקבלו נגד שופטים ודיינים בשנת 2023 התבררו מוצדקות - כך עולה מדוח נציבות התלונות על השופטים. מדובר בירידה דרמטית ביחס לשנה שעברה, אז נמצאו 50% מהתלונות מוצדקות. בשנת 2023 הסתיימו 0.5% בלבד מהתלונות הללו בהערה לשופט או הדיין. 

המהפכה המשפטית עדיין פה: המהלך החדש של רוטמן והתגובה של נציב השופטים
דעה | הטעות הכפולה והמסקנה: חייבים לחקור את הקלטות נוה-אורנשטיין

מהדוח, שעליו חתום הנציב, השופט בדימוס אורי שהם, עולה כי 29% מהתלונות שנמצאו מוצדקות נגעו להתמשכות הליכים משפטיים, 24% נגעו לליקויים בניהול משפט, 34% היו בגין הנהגות לא ראויה, ו-13% מכלל התלונות שנמצאו מצודקות היו בגין פגיעה בכללי הצדק הטבעי.

על-פי הדוח, בשנת 2023 טופלו בנציבות 964 תלונות, וב-871 מהן ניתנו החלטות. 60% מהתלונות שהוגשו לנציבות התבררו לגופן. על-פי נתוני הנהלת בתי המשפט, בשנה זו נדונו במערכת בתי המשפט 1,348,287 תיקים, כאשר מתוכם הוגשו 778 תלונות. לגבי 316 מן התלונות מצא נציב התלונות על השופטים שהם כי אין מקום לבררן בשל חוסר סמכות. יש לציין כי מרבית התלונות שנמצאו מוצדקות הן כלפי שופטי בית משפט השלום. 

כמו כן, נמצאה מוצדקת תלונה שהוגשה נגד נשיאת בית המשפט העליון (בדימוס) אסתר חיות, על כך שלא נימקה, ולו באופן תמציתי, החלטה להעביר תיק שבו דנה לשופט אחר, לאחר שיום קודם לכן הודיעה כי היא אינה רואה עילה לפסילתה בתיק. 

ירידה בכמות ובהיקף התלונות המוצדקות  

על-פי הנציבות, הירידה במספר התלונות המוצדקות או כאלה שהסתיימו בהערה נובעת בעיקר מהצניחה המשמעותית במספר התלונות המוצדקות שנמצאו בבתי המשפט לענייני משפחה ובבתי הדין הרבניים.

בשנת 2023 בוררו לגופן בבתי המשפט לענייני משפחה כ-103 תלונות (לעומת 141 תלונות ב-2022), כאשר 8 היו מוצדקות, ו-4 הסתיימו בהערה - לעומת 13 תלונות מוצדקות ב-2022 ו-12 שהסתיימו בהערה באותה שנה. בבתי הדין הרבניים בוררו לגופן כ-36 תלונות בשנת 2023, לעומת 58 בשנת 2022. מסך התלונות שבוררו לגופן, 3 היו מוצדקות, לעומת 12 מוצדקות ב-2022 ואחת שהסתיימה בהערה.

בנציבות מעריכים כי הירידה בכמות התלונות ובהיקף התלונות המוצדקות בערכאות אלה נובעת מהפנמה של החלטות וקביעות הנציבות בשנים עברו. 

הנציב ציין ביחס להיקף התלונות בבתי המשפט לענייני משפחה כי אלה "מצביעות על מספר בעיות וקשיים שהם ייחודיים בטיבם, או בעוצמתם, לבית משפט זה. עם הקשיים האלה מתמודדים שופטי בתי המשפט לענייני משפחה מדי יום ביומו. בין הקשיים האלה יש למנות את אופיים המיוחד של הדיונים, היחסים הטעונים בין הצדדים והמורכבות הרגשית הכרוכה בחלק ניכר מהסכסוכים. קיום הדיון בדלתיים סגורות משפיע אף הוא על האווירה השורה באולם הדיונים, שהיא 'אינטימית' יחסית ופורמלית פחות מאשר בדיון המתקיים בדלתיים פתוחות". 

בין התלונות שהוגשו לנציבות ונמצאו מוצדקות ישנה תלונה בעניינו של אדם שהשמיע הערות פוגעניות על רקע מגדרי כלפי מתלונן באולם בית המשפט, והשופט בתיק שתק. תלונה נוספת שנמצאה מוצדקת הייתה בעניינה של שופטת שהורתה לעורכת דין שצפתה בדיון מבלי שהייתה חלק ממנו, לצאת מן האולם, למרות עיקרון פומביות הדיון. כן נמצאה מוצדקת תלונה בדבר עיכוב במתן החלטה על העברת מסמכים למומחה.  

"מפיקים לקחים" 

מהרשות השופטת נמסר כי היא "מייחסת חשיבות רבה לדוח נציב תלונות הציבור על השופטים, לומדת אותו בכובד-ראש ומפיקה ממנו את הלקחים הנדרשים. החלטות הנציב נדונות באופן שוטף בין ראשי המערכת לאורך השנה במטרה לבחון אילו צעדים יש לנקוט בעקבותיהן, וכל החלטה נבחנת בהתאם לנסיבות הקונקרטיות".

כן נמסר כי "בכל הנוגע לירידה בכמות התלונות המוצדקות, הנציב ציין כי היא נובעת, רובה ככולה, מהפנמה של החלטות וקביעות הנציבות בשנים עברו. הרשות השופטת מודה לנציב אורי שהם, אשר מסיים את תפקידו ב-12 במאי 2024, על מילוי תפקידו במקצועיות, ומאחלת לו הצלחה בהמשך דרכו".