מנורה מבטחים: רווח כולל של 709 מיליון שקל, התשואה להון הגבוהה בענף

מדור חדש של גלובס יביא את הסיפורים של עונת הדוחות בבורסת ת"א שאולי פספסתם • והפעם: מנורה מבטחים מדווחת על זינוק של 73% ברווח הכולל, והראל סיכמה את 2023 עם רווח של 600 מיליון שקל • מדור חדש

מה חדש בדוחות / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, חומרים: shutterstock
מה חדש בדוחות / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, חומרים: shutterstock
העדכונים החשובים
12:11
מנורה מבטחים מדווחת על זינוק של 73% ברווח השנתי
למרות שברבעון האחרון נרשם קיטון ברווח של מנורה מבטחים לאור השפעות "חרבות ברזל", הקבוצה מציגה רווח כולל של כ-709 מיליון שקל בשנת 2023

קבוצת מנורה מבטחים  מדווחת על רווח כולל של כ-709 מיליון שקל בשנת 2023, זינוק של 73% אל מול רווח כולל בסך של כ-410 מיליון שקל בשנת 2022. זאת למרות שברבעון האחרון של השנה נרשם קיטון ברווח בעקבות הפרשות שבוצעו ברבעון הרביעי בסך של כ-42 מיליון שקל בביטוח חיים עקב השפעות מלחמת "חרבות ברזל" והפרשות אקטואריות חד פעמיות בסך של כ-77 מיליון שקל בסיעוד פרט. לאחר ההפרשות עמד הרווח הכולל ברבעון האחרון על כ-174 מיליון שקל למול רווח כולל בסך של כ-191 מיליון שקל ברבעון המקביל של 2022.

מנורה מבטחים סיימה את השנה החולפת עם התשואה הגבוהה בענף, וזו עמדה על 12%, לעומת תשואה להון של 7.5% בשנת 2022.

החברה רשמה רווח כולל (לפני מס) מביטוח כללי של כ-487 מיליון שקל, עלייה של יותר מ-50% לעומת 2022, בין היתר בשל ייקור תעריפים בביטוחי הרכב. הרווח הכולל (לפני מס) מעסקי הפנסיה הסתכם לסך של כ-196 מיליון שקל למול רווח כולל בסך של כ-168 מיליון ש"ח בשנת 2022. מנגד, בביטוחי הבריאות נרשם הפסד כולל של כ-14 מיליון שקל למול רווח כולל בסך של כ-234 מיליון ש"ח בשנת 2022.

סך הנכסים המנוהלים ע"י הקבוצה הסתכם לתאריך הדוח לכ-315 מיליארד שקל למול סך של כ-277 מיליארד שקל בסוף 2022. בגין תוצאות שנת 2023 ובהתאם למדיניות חלוקת הדיבידנד, אישרה החברה חלוקת דיבידנד בסך 250 מיליון שקל, כאשר 75 מיליון חולקו בשנת 2023 ו-175 מיליון שקל נוספים אושרו ויחולקו כעת.

רועי ויינברגר

12:16
הראל: רווח של 600 מיליון שקל ב-2023, מגזר האשראי תרם 103 מיליון שקל
לאחר שהציגה בשנה הקודמת הפסד של 77 מיליון שקל, הראל מסכמת את 2023 עם רווח נאה. השיפור ברווח נובע בעיקרו מעליית המחירים בביטוחי הרכב

קבוצת הביטוח הראל  רשמה בשנת 2023 רווח כולל של כ-600 מיליון שקל, וזאת לעומת הפסד כולל של 77 מיליון שקל בשנת 2022. הרווח הכולל משקף תשואה להון של 7%. ברבעון הרביעי של שנת 2023 הרווח הכולל הסתכם בכ-203 מיליון שקל לעומת רווח כולל של כ-282 מיליון שקל ברבעון המקביל של שנת 2022.

תוצאות הרבעון הרביעי הושפעו מגידול בעלות התביעות בביטוח חיים ובביטוח בריאות בסך של כ-97 מיליון ש"ח (לפני מס), כתוצאה מהשלכות מלחמת "חרבות ברזל".

בהראל מסבירים את העלייה ברווח בשנת 2023 בין היתר בשיפור הרווח החיתומי שהסתכם בשנת 2023 בכ-975 מיליון שקל, ומשקף שיפור חיתומי של כ-785 מיליון שקל לעומת שנת 2022. זאת, בעיקר בשל שיפור חיתומי משמעותי בתחומי הביטוח הכללי (בעיקר בביטוחי רכב שבו העלתה החברה פרמיות כמו הענף כולו), ביטוח בריאות וביטוח חיים.

הראל פרסמה לראשונה את הרווח ממגזר האשראי, וזה עמד אשתקד על כ-103 מיליון שקל, גידול של 61% לעומת שנת 2022.

התשואות החיוביות משוק ההון אפשרו לחברה לצמצם את ההשפעה השלילית של הכנסות מהשקעות על הרווח לפני מס והשפעה זו הסתכמה בכ-808 מיליון שקל, לעומת השפעה שלילית בסך של כ-2.68 מיליארד שקל אשתקד. במקביל, השפעות הריבית הביאו לקיטון בסך של כ-301 מיליון שקל בהתחייבויות הביטוחיות בביטוח חיים, בביטוח בריאות ובביטוח כללי.

החברה תחלק דיבידנד בסך 350 מיליון שקל ובמקביל השלימה את תכנית רכישת המניות העצמית בסך 100 מיליון שקל והכריזה על תכנית נוספת בסך 100 מיליון שקל, ממנה ביצעה רכישה של כ-21 מיליון שקל עד כה.

רועי ויינברגר