לא עוד סיסמאות: יש להנהיג קוד אתי לחברי דירקטוריון

אם ארגון רוצה להתנהל בצורה ערכית, אסור שייפול רבב בחברי הדירקטוריון • לכן יש לעודד קוד אתי והתנהגות הולמת ספציפי לחברי הדירקטוריון, כמו שנהוג לאחרונה בארה"ב

צילום: Shutterstock
צילום: Shutterstock

הכותבת היא ראש החוג לחשבונאות, נציגת המל"ג במועצת רואי החשבון ודירקטורית בחברת מובילות. לאחרונה התפטרה מדירקטוריון מגדל

לאחרונה אנו נחשפים יותר ויותר בעיתונות הכלכלית לדירקטוריונים "רעילים". גם בהודעות הבורסה נחשפנו לאחרונה לדירקטוריונים שבהם נקבעה התנהלות בלתי הולמת לדירקטורים.

אפשר להסביר את התגברות תופעת הדירקטוריונים ה"רעילים" בכך שתפקיד הדירקטור הופך מאתגר יותר ויותר, והדירקטורים חשופים ללחצים רבים, ביניהם שינויי רגולציה תכופים, גיוון חברי הדירקטוריון, פחד מתביעות ועוד.

מהו קוד אתי?

הקוד האתי מייצג אוסף ערכים וכללי התנהגות שנובעים משאיפות הארגון וחזונו האסטרטגי ביחס למערכת היחסים עם מחזיקי עניין שונים. אימוץ קוד אתי הפך להיות חלק אינטגרלי מחיי החברות הציבוריות בישראל כבר ב-2003 (אמץ או גלה). מחקרים מראים שלא מספיק רק לאמץ קוד אתי בארגון, אלא יש חשיבות ליישום והטמעה של הקוד האתי, שינויים ועדכונים בכדי שיהיה אפקטיבי לתאגידים.

האם הקוד האתי של הארגון חל על חברי הדירקטוריון?

מבדיקות שערכתי לגבי קוד אתי כיום בישראל, רק בחלק מהחברות מצוין בקוד האתי שההתייחסות לעובדים כוללת גם את חברי הדירקטוריון, למרות שהדירקטוריון הוא זה שמאמץ את הקוד האתי של הארגון.

מנהיגות וערכים חייבים להגיע ממעלה הארגון

בארה"ב החלו לאחרונה ליישם ולפרסם קוד אתי וקוד התנהגותי עסקי ספציפי לחברי הדירקטוריון, מתוך הבנה שהדירקטוריון הוא זה שמוביל את החברה ומתווה את הטון בארגון. בעולם כבר קיימת הבנה שאתיקה ויושרה אינן רק BUZZWORDS, ולכן הדירקטוריונים הם אלה שצריכים להוביל זאת.

הבידול של קוד אתי ספציפי לדירקטוריון שהחל בארה"ב כולל כיום את המרכיבים הבאים:

יושרה והגינות: פעולה בתום-לב ובנאמנות לטובת החברה, הימנעות מניגודי עניינים, גילוי נאות של מידע רלוונטי ודיווח על חשדות לפעילות לא חוקית או לא אתית.

אחריות ומקצועיות: קבלת החלטות מושכלות תוך הבנה מעמיקה של עסקי החברה, מעורבות פעילה בעבודת הדירקטוריון ובוועדותיו, השתתפות בהכשרות מקצועיות ועדכון שוטף בידע ובתקנות הרלוונטיות.

שקיפות וחשיפה: קיום דיונים פתוחים וגלויים בדירקטוריון, פרסום פרוטוקולים ומידע רלוונטי לציבור.

אחריות חברתית וסביבתית: קידום ערכים של קיימות ושמירה על הסביבה, התחשבות בהשפעת פעילות החברה על הקהילה ואימוץ מדיניות של אחריות תאגידית.

גיוון והכלה: עידוד גיוון אנושי ותמהיל כישורים מגוון בדירקטוריון, יצירת סביבת עבודה מכבדת ושוויונית וקידום מניעת אפליה והטרדה. 

לסיום, בעידן ה-ESG, פרסומים על התנהלות בלתי הולמת של דירקטורים, שאינם מטופלים, חמורים שבעתיים מאלה של עובדי החברה, מכיוון שהדירקטוריון הוא זה שמכתיב את הטון, ועיניי העובדים נשואות אל חברי הדירקטוריון. אם ארגון רוצה להתנהל בצורה ערכית, אסור שייפול רבב בחברי הדירקטוריון, ולכן יש לעודד קוד אתי והתנהגות הולמת ספציפי לחברי הדירקטוריון, כמו שנהוג לאחרונה בארה"ב.