הממשלה מתכננת: הבאת עובדים זרים לישראל ישירות ולא דרך חברות כוח אדם. לא כולם מרוצים

הממשלה דנה באופן מפתיע בסעיף שלא היה על סדר יומה שיכול להקל על הבאת פועלי בניין מחו"ל לארץ • לפי ההצעה, קבלנים יוכלו להביא עובדים מחו"ל באופן זמני בהעסקה ישירה על ידם, בכפוף להבאת מינימום של 50 עובדים על ידי אותו מעסיק • שר הבינוי והשיכון: "מייתרת את המשרד מכלל הליכי קבלת החלטות"

בנייה חדשה. האם ההצעה תשפיע על המחסור בפועלי בניין? / צילום: טלי בוגדנובסקי
בנייה חדשה. האם ההצעה תשפיע על המחסור בפועלי בניין? / צילום: טלי בוגדנובסקי

בישיבת הממשלה שמתקיימת כעת, דנים השרים בהצעה מפתיעה שעלתה לסדר היום ברגע האחרון ואף לא הופיעה בסדר היום של ישיבת הממשלה. ההצעה נועדה להסיר מגבלות בהבאת עובדים מחו"ל לארץ בכלל התחומים - ובעיקר בענף הנדל"ן שבו מחסור אדיר של עובדים מפרוץ המלחמה. יצוין כי עד כה צעדי הממשלה לא הובילו לכל שינוי בתחום, כאשר עד כה הגיעו לארץ מספר נמוך של עובדים שלא שינו בצורה מהותית את המחסור.

המאבק שתוקע הכפלת מסילת הרכבת ופיתוח קרקע ביותר ממיליארד שקל
"משלמים שכר דירה של 7,000 שקל בחודש ולא מקבלים דירה": הפרויקט שהסתבך והעלויות

על פי טיוטת הצעת ההחלטה הנדונה היום, קבלנים יוכלו להביא עובדים מחו"ל באופן זמני בהעסקה ישירה על ידם, בכפוף להבאת מינימום של 50 עובדים על ידי אותו מעסיק. ההצעה תהיה בתוקף עד ל־15 במאי 2025. העובדים שיוכלו להיכנס לישראל יבחרו בהתאם לאמות מידה ולתנאים שיקבע מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה, לאחר היוועצות עם מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון ועם מנכ"ל משרד התחבורה והבטיחות בדרכים. לאורך תקופת ההקלה ימשיכו ההסדרים הקיימים להעסקת עובדי בניין מחו"ל באמצעות קבלני כוח אדם בעלי היתר להעסקת עובדים מחו"ל בענף הבניין על ידי קבלני כוח האדם.

לפי ההצעה, חלוקת ההיתרים להעסקת עובדים מחו"ל בין קבלני הבניין המורשים יקבעו על ידי מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה בהתאם לסמכויותיו לפי חוק עובדים זרים ולצורך כך הוא ייוועץ עם מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון.

עוד מוצע כי צוות בין-משרדי בהובלה משותפת של רשות האוכלוסין וההגירה ומשרד המשפטים יבחן בצורה מעמיקה את כלי האכיפה הקיימים, הסמכויות ואופן יישומם של הכלים. הרשות לאיסור הלבנת הון ורשות המסים חברות בצוות עקב התמחותן בטיפול בסוגיות הנוגעות במניעת גביה לא חוקית של דמי תיווך, הלבנת הון ונושאים רלוונטיים נוספים. ההחלטה גם תאפשר הבאת עובדים שלא באמצעות הסכם בילטרלי ובכפו לבחינה מעמיקה של חלופה זו.

"ההחלטה מעקרת כליל את תפקידו המקצועי של משרד הבינוי והשיכון"

בעקבות הצעה ההחלטה, שר הבינוי והשיכון שיגר מכתב לחברי הממשלה, מנכ"ל משרד רוה"מ יוסי שלי ומנכ"לי משרדי ממשלה וטען כי ההצעה הפכה את משרדו למיותר: "ההצעה לוקה לצערי הרב בחסר רב. מעבר לכך שהחלטה זו מעקרת כליל את תפקידו המקצועי של משרד הבינוי והשיכון האמון על ענף הבניין, בכל הנוגע לקביעת סטנדרטים של איכות ומקצועיות העובדים הזרים שיעבדו בענף.

"היא אינה מבטיחה בשורה של ממש בכל הנוגע לצמצום בירוקרטיה כי אם מבטיחה מיסוד של הליכים בירוקרטיים נוספים חדשים בעוד אינה פותרת את החסמים הממשיים הנוגעים להבאת כח עבודה זר למדינת ישראל.

"המשמעויות הארוכות טווח של החלטה זו מייתרות את משרד הבינוי והשיכון מכלל הליכי קבלת החלטות וזה בפרט בכל הנוגע לייצוג צרכי השוק והענף. אי הכללת המשרד בצוות הבין- משרדי והשארתו כגורם שיש להיוועץ עימו בלבד, אף מעבירה תחומי אחריות רבים לגורמי ממשלתיים שזהו אינם תחום מקצועיותם ומומחיותם. תוצאות מהלך זה יכולות להיות הרסניות על ענף הבנייה".