בצל המלחמה: רק 16% מעבר בבחינות לשכת עורכי הדין

מספר הניגשים לבחינות עמד על 770 בלבד, מאחר שמדובר במועד משלים שנערך בשל המלחמה • האוניברסיטאות מובילות את טבלאות העוברים, כאשר מבין כלל הניגשים, המוסד האקדמי המוביל הוא האוניברסיטה העברית

בחינות הסמכה של לשכת עורכי הדין / צילום: רוני שיצר
בחינות הסמכה של לשכת עורכי הדין / צילום: רוני שיצר

רק 16% מעבר בבחינות לשכת עורכי הדין - כך עולה מנתוני הבחינה שפורסמו היום (א'). מקרב הנבחנים בפעם הראשונה, 57% עברו את הבחינה. מספר הניגשים הפעם היה קטן - 770 בלבד, וזאת מאחר שמדובר במועד משלים שנערך בשל המלחמה. כך יוצא שבמוסדות אקדמיים רבים ניגשו למעשה נבחנים בודדים בלבד, מה שעשוי להטות את הסטטיסטיקה. 

משרד עורכי הדין מיתר ממזג אליו את משרד הפטנטים קליגלר
הזכויות בקרקע בנווה צדק הוכרעו בלי כל היורשים. מה קבע בית המשפט?

מבין כלל הניגשים, המוסד האקדמי המוביל את טבלת העוברים הוא האוניברסיטה העברית עם 91.67% מעבר, אולם מקרב הניגשים בפעם הראשונה, מובילות תל אביב בר-אילן ורייכמן עם 100% מעבר. לאחר מכן מדורגות האוניברסיטה העברית עם 91% מעבר, המכללה למינהל עם 75% מעבר מקרב הניגשים בפעם הראשונה, אוניברסיטת חיפה עם 66% מעבר והמרכז האקדמי שערי מדע ומשפט עם 60% מעבר. הן את טבלת הניגשים בפעם הראשונה והן את הטבלה של כלל הניגשים חותם המרכז האקדמי כרמל, שם עבר רק נבחן אחד מבין 18 שניגשו.

גם הפעם מובילות האוניברסיטאות את טבלאות העוברים - הפעם עם 65% מעבר. יצוין כי רק 39 נבחנים בוגרי אוניברסיטאות ניגשו למועד הזה. 609 בוגרי מכללות ניגשו לבחינה, ו-50% מהם עברו אותה. בקרוב עולים חדשים או נבחנים שלמדו בחו"ל נרשמו 43% מעבר.

יצוין כי מקרב הנבחנים שניגשו לבחינה בפעם השנייה, 15.5% עברו את הבחינה; ומבין מי שניגשו לבחינה בפעם השלישית ומעלה - עברו 7% בלבד.

657 נבחנים שהתמחו במשרדי עורכי דין פרטיים ניגשו לבחינה, ושיעור המעבר שלהם עומד על קרוב ל-50%. 19 מתמחים שסיימו את התמחותם בבתי המשפט ניגשו - מהם עברו 55%, ומבין מתמחי הפרקליטות - 19 גם כן, ששיעור המעבר שלהם עומד על 62%.