ביקורת חגיגית בזמן אמת

תקציב חגיגות ה-50 למדינת ישראל נקבע ל-250 מיליון שקל, המיועדים לוועדת החגיגות. השר הממונה על החגיגות, משה קצב, פנה למבקרת המדינה, מרים בן-פורת, וביקש שתמנה מקרב עובדי משרדה מבקר פנימי, שילווה את פעולות הוועדה, מתוך מטרה לקבל את הערותיה ב"זמן אמיתי" ובכך לחסוך בהוצאות ולייעל את פעילות הוועדה. בן-פורת סירבה לבקשה. יש להניח, כי לאחר סיום החגיגות תיערך ביקורת מטעמה.

עיתוי הביקורת הפנימית הוא אחת הסוגיות הנדונות חדשים לבקרים בקרב ציבור מבקרי הפנים: האם הביקורת הפנימית חייבת להתבצע "לאחר מעשה", ואם כן - מהי תרומתה לאירגון? ראוי לציין, כי רק בתחום פיתוח מערכות מידע ממוחשבות יש הסכמה כיום על ביצוע הביקורת הפנימית תוך כדי תהליך הפיתוח. הסוגיה העקרונית עולה לדיון במפגשים בין מנהלים ומבקרים פנימיים, כאשר האחרונים נאלצים לדחות את בקשתם של המנהלים לערוך ביקורת תוך כדי התהליך.

ואכן, הדרישה לבצע את הביקורת הפנימית תוך כדי ביצוע התהליך, מסתמכת על ההנחה, כי אז יישום המלצות המבקר הפנימי יביא לתרומה המכרעת והמשמעותית ביותר לאירגון, כל שכן בכל הקשור להמלצות הנוגעות להכנסות והוצאות כספיות.

מאידך, אחד העקרונות החשובים ביותר במקצוע הביקורת הפנימית הוא אי התלות, אשר עלולה להיפגע אם המבקר הפנימי ילווה את התהליך בהתהוותו. נימוק נוסף הוא שהאחריות לבקרה הפנימית בכל אירגון היא של הדרג הניהולי ולא של המבקר הפנימי. אי לכך, במקרה דנן, על הוועדה לנקוט בכל האמצעים הדרושים להבטיח חיסכון ויעילות.

לאור ההערכה הרבה שהציבור רוחש לתרומתו של משרד מבקר המדינה למקצוע הביקורת הפנימית בישראל, והעניין המקצועי והאקדמי בסוגיה הנדונה, יש לבקש מבןפורת לשקול שנית את החלטתה. מינוי מבקר פנימי שיבצע את עבודתו במקביל לחגיגות, ופרסום דו"ח ביקורת שיכלול התייחסות מיוחדת לשאלת העיתוי, יהווה את אחד הדו"חות החשובים בתולדות מקצוע הביקורת הפנימית בישראל. ד"ר הרצל כהן, יועץ לבקרה ולביקורת פנימית «ד"ר הרצל כהן «ביקורת חגיגית בזמן אמת «

צרו איתנו קשר *5988