חגיגות ה-50 כבר החלו

מטרת חגיגות היובל, על-פי יצחק מודעי, יו"ר ומנכ"ל עמותת שנת ה-50', היא "להביא חיוך". בשלב זה, נראה כי את החיוך ילבשו אמרגנים, מפיקים וקבלנים, שבלחץ הזמנים והסכסוכים, יקבלו לארגן את האירועים ללא מכרזים

במסיבת העתונאים הראשונה של יצחק מודעי, כיו"ר ומנכ"ל עמותת שנת ה-50', באמצע נובמבר, הוא נראה זחוח כדרכו. "נתניהו לחץ עלי לקבל על עצמי את התפקיד, והסכמתי. אני מקדיש ימים ולילות בהתנדבות", אמר.

מודעי, כך נראה, מרוצה מאוד ממעמדו החדש. אין לו בעייה להשתלח בקודמיו בתפקיד, או להשמיצם. אין לו גם בעייה לעשות זאת לכפופים לו. כל מה שנעשה לפניו - נפסל. הוא מתחיל מאפס. אסטרטגית זהו מהלך מוצלח, סיכויי ההצלחה גבוהים כך יותר, וכל מה שאכן יאורגן ויתממש - ייזקף לזכותו.

כך, הבוקר (ב') בתגובה לפרסום על התפטרותו של היועץ המשפטי של העמותה, עו"ד רוני בר-ניר, אמר מודעי ל"קול ישראל" כי בר-ניר לא התפטר אלא פוטר, והוא מחפש עכשיו פרסום לעצמו כי לעורכי-דין, הסביר מודעי, אסור לפרסם את עצמם.

בר-ניר אינו מבין למה זה מגיע לו. ביום ה' האחרון, הוא אומר, שלח מכתב התפטרות מסודר. "אם הוא היה מפטר אותי, הייתי שולח אליו מכתב התפטרות? אני מכיר בזכותו של מנכ"ל חדש לבחור לעצמו יועץ משפטי חדש", אמר.

מטרת חגיגות היובל, על-פי מודעי, היא "להביא חיוך". בשלב זה, נראה כי את החיוך הראשון ילבשו אמרגנים, מפיקים וקבלנים שיקבלו לארגן את האירועים שייכללו בחגיגות.

הזוכים הראשונים מונו כבר בסיבוב הראשון של הנהלת העמותה שהתפטרה בינתיים (יוסי פלד וחיים סלוצקי). אלה יהיו המפיק שוקי וייס שיארגן את המפגן הגדול באיצטדיון רמת-גן, ומארגן התערוכות יצחק שלו שיארגן את תערוכת היובל.

הם, יש להדגיש, נבחרו בהליך של מעין-מכרז, לאחר שהנהלת העמותה המליצה על 2-3 מתמודדים, וועדת התקשרויות, שכללה את היועץ המשפטי דאז, עו"ד ברניר, נציג משרד ראש הממשלה, משה מזרחי, ופלד - בחרה בהם.

לאחר מכן, כזכור, התפטרה הנהלת העמותה, המועצה הציבורית פוזרה, וועדת ההתקשרויות ישבה עוד מספר פעמים, אך לא דנה בבחירת מפיקים ומארגנים.

אבל הזמן דוחק, תחילת האירועים כבר בפתח, ושוק המארגנים/קבלנים/מפיקים שרעב לכסף, לוחץ. כך, שמועות עקשניות טוענות כי נבחרו כבר מפיק לביתן הישראלי בתערוכת העולמית אקספו 98', שמתקיימת במאי 98' בליסבון, פורטוגל, ונבחרה גם חברה זכיינית למרצ'נדייזינג (מיסחור) של האירועים.

אחד המתמודדים על עיצוב הביתן הישראלי לאקספו, טוען כי אנשי העמותה פנו לכמה מעצבים וביקשו הצעות חפוזות. כל מי ששמע על כך, ופנה אליהם,

דוברת העמותה טוענת כי אמנם הוגשו הצעות לביתן באקספו, אולם "לא ברור אם ישראל תשתתף בתערוכה, והנושא הועבר אל משה ליאון במשרד ראש הממשלה לבדיקה מהותית".

בנושא המרצ'נדייזינג טוענת הדוברת כי אכן נערך מכרז פנימי, ומספר חברות הגישו הצעות, אך טרם נבחרה זוכה. לא נמסרו שמות החברות שמתמודדות.

אין זה הנושא היחיד שאין בו גילוי נאות. כל אירועי ה-50 לוטים, משום מה, ערפל. החמ"ל של מודעי יושב בבית הסוכנות היהודית ברח' קפלן בתל-אביב, ומעסיק מספר עובדים, רפרנטים לאירועים שונים, ואפילו דוברת. אלא שפעילות העמותה אינה שקופה, וקשה לקבל מהם מידע מלא ובהיר על פעילותם.

אי אפשר להגזים בחשיבות נושא המכרזים לארגון והפקת האירועים. חגיגות היובל מתוקצבות בכ-120 מיליון שקל. ההחלטה על התקציב אושרה בישיבת הממשלה לפני שבועיים. לדברי מודעי, נכון להיום (ב'), טרם הועבר הכסף מהאוצר לעמותה. לא נטעה אם נניח שככל שיתקרב מועד תחילת החגיגות, יעלה מפלס הלחץ אצל המעורבים וסעיף ההוצאות, גם הבלתי מתוקצבות, יעלה בהתאם.

לדברי מודעי באותה מסיבת עתונאים, העמותה תמנה אנשים או גופים שיארגנו את האירועים השונים. איך הם ייבחרו? "נשתדל לעשות מכרז פנימי של 2-3 גופים, נעשה מכרז איפה שאפשר", אמר. כך גם יימסרו הזכיונות המסחריים לאירועים השונים.

האם זה חוקי? "אנחנו מכוסים", אמר מודעי. "קיבלנו משר האוצר פטור ממכרזים". האם מבקרת המדינה אישרה זאת? "מבקרת המדינה בודקת רק לאחר מעשה", אמר.

משרד האוצר מסר בתגובה כי ניתן פטור מחובת מכרז לממשלה להתקשר לעמותה. על העמותה, בדין, נמסר, לא חל חוק חובת מכרזים. יותר מכך, באורח תמוה לא הוטלו על העמותה סייגים או נקבעו אמות מידה שעל פיהן עליה לפעול. השמיים כך נראה, יהיו הגבול.

זהו הרקע להתפטרותו של עו"ד בר-ניר. "קראתי הצהרות של מודעי, שהוא לא צריך מכרזים, שהוועד המנהל נתן לו יפוי כוח להחליט לבד, והתחלתי לפחד. בתור חבר בועדת התקשרויות ויועץ משפטי גם אני הייתי נושא באחריות, וישאלו אותי בביקורת איפה היית?", הוא אומר.

לדבריו, יש שתי דרגות של התקשרות. בין המדינה לעמותה, כשהכוונה המקורית היתה שהיא תבצע את החגיגות, היה צריך לקבל פטור ממכרזים, שאכן ניתן בחודשים האחרונים. אבל, וזה חשוב, הפטור ניתן בידיעה שבהתקשרויות בין העמותה ומטה (עם הקבלנים המבצעים) מופעלת ביקורת. מודעי טועה, אומר עו"ד בר-ניר, כאשר הוא חושב שהפטור הזה הוא הפטור שלו כלפי מטה.

משרד עורכי הדין בר-ניר-גילת-בר-נתן מונה בפברואר 97', לצד עו"ד הלוי, כיועצים משפטיים במכרז פנימי. לאחר התלבטות בנושא מכרזים, הזמינה וקיבלה העמותה חוות דעת חיצונית מעו"ד שמואל הרציג, שנחשב למומחה למכרזים. הרציג כתב לעמותה כי למרות שחוק חובת מכרזים אינו חל עליה, כי היא אינה תאגיד ציבורי, הרי שחל עליה הצורך לבצע הליך של קבלת הצעות. הרציג אף הכין נוהל שנקרא "נוהל התקשרויות", שאושר בהנהלת העמותה. הנוהל כלל בין היתר צורך בהקמה של וועדת התקשרויות.

הוועדה הוקמה במאי 97', התכנסה 5-6 פעמים, אך לא אישרה דבר, שכן לעמותה לא אושרו תקציבים, ולא היתה לה הרשאה להתחייב. עכשיו הכל לוחץ, עובדים מהר כדי להספיק לארגן ולחגוג. וכאשר זו דרך העבודה - יש מי שיחגוג לפני כולם.

"למרות שחוק חובת מכרזים אינו חל על העמותה, כי היא אינה תאגיד ציבורי, הרי שחל עליה הצורך לבצע הליך של קבלת הצעות" אמרו - תגיש גם אתה, כאשר למגישים לא הוגדרו תקציב, מסרים או קו מנחה לעיצוב.

דוברת העמותה טוענת כי אמנם הוגשו הצעות לביתן באקספו, אולם "לא ברור אם ישראל תשתתף בתערוכה, והנושא הועבר אל משה ליאון במשרד ראש הממשלה לבדיקה מהותית".

בנושא המרצ'נדייזינג טוענת הדוברת כי אכן נערך מכרז פנימי, ומספר חברות הגישו הצעות, אך טרם נבחרה זוכה. לא נמסרו שמות החברות שמתמודדות.

אין זה הנושא היחיד שאין בו גילוי נאות. כל אירועי ה-50 לוטים, משום מה, ערפל. החמ"ל של מודעי יושב בבית הסוכנות היהודית ברח' קפלן בתל-אביב, ומעסיק מספר עובדים, רפרנטים לאירועים שונים, ואפילו דוברת. אלא שפעילות העמותה אינה שקופה, וקשה לקבל מהם מידע מלא ובהיר על פעילותם.

אי אפשר להגזים בחשיבות נושא המכרזים לארגון והפקת האירועים. חגיגות היובל מתוקצבות בכ-120 מיליון שקל. ההחלטה על התקציב אושרה בישיבת הממשלה לפני שבועיים. לדברי מודעי, נכון להיום (ב'), טרם הועבר הכסף מהאוצר לעמותה. לא נטעה אם נניח שככל שיתקרב מועד תחילת החגיגות, יעלה מפלס הלחץ אצל המעורבים וסעיף ההוצאות, גם הבלתי מתוקצבות, יעלה בהתאם.

לדברי מודעי באותה מסיבת עתונאים, העמותה תמנה אנשים או גופים שיארגנו את האירועים השונים. איך הם ייבחרו? "נשתדל לעשות מכרז פנימי של 2-3 גופים, נעשה מכרז איפה שאפשר", אמר. כך גם יימסרו הזכיונות המסחריים לאירועים השונים.

האם זה חוקי? "אנחנו מכוסים", אמר מודעי. "קיבלנו משר האוצר פטור ממכרזים". האם מבקרת המדינה אישרה זאת? "מבקרת המדינה בודקת רק לאחר מעשה", אמר.

משרד האוצר מסר בתגובה כי ניתן פטור מחובת מכרז לממשלה להתקשר לעמותה. על העמותה, בדין, נמסר, לא חל חוק חובת מכרזים. יותר מכך, באורח תמוה לא הוטלו על העמותה סייגים או נקבעו אמות מידה שעל פיהן עליה לפעול. השמיים כך נראה, יהיו הגבול.

זהו הרקע להתפטרותו של עו"ד בר-ניר. "קראתי הצהרות של מודעי, שהוא לא צריך מכרזים, שהוועד המנהל נתן לו יפוי כוח להחליט לבד, והתחלתי לפחד. בתור חבר בועדת התקשרויות ויועץ משפטי גם אני הייתי נושא באחריות, וישאלו אותי בביקורת איפה היית?", הוא אומר.

לדבריו, יש שתי דרגות של התקשרות. בין המדינה לעמותה, כשהכוונה המקורית היתה שהיא תבצע את החגיגות, היה צריך לקבל פטור ממכרזים, שאכן ניתן בחודשים האחרונים. אבל, וזה חשוב, הפטור ניתן בידיעה שבהתקשרויות בין העמותה ומטה (עם הקבלנים המבצעים) מופעלת ביקורת. מודעי טועה, אומר עו"ד בר-ניר, כאשר הוא חושב שהפטור הזה הוא הפטור שלו כלפי מטה.

משרד עורכי הדין בר-ניר-גילת-בר-נתן מונה בפברואר 97', לצד עו"ד הלוי, כיועצים משפטיים במכרז פנימי. לאחר התלבטות בנושא מכרזים, הזמינה וקיבלה העמותה חוות דעת חיצונית מעו"ד שמואל הרציג, שנחשב למומחה למכרזים. הרציג כתב לעמותה כי למרות שחוק חובת מכרזים אינו חל עליה, כי היא אינה תאגיד ציבורי, הרי שחל עליה הצורך לבצע הליך של קבלת הצעות. הרציג אף הכין נוהל שנקרא "נוהל התקשרויות", שאושר בהנהלת העמותה. הנוהל כלל בין היתר צורך בהקמה של וועדת התקשרויות.

הוועדה הוקמה במאי 97', התכנסה 5-6 פעמים, אך לא אישרה דבר, שכן לעמותה לא אושרו תקציבים, ולא היתה לה הרשאה להתחייב. עכשיו הכל לוחץ, עובדים מהר כדי להספיק לארגן ולחגוג. וכאשר זו דרך העבודה - יש מי שיחגוג לפני כולם. « «חגיגות ה-50 כבר החלו «מטרת חגיגות היובל, על-פי יצחק מודעי, יו"ר ומנכ"ל עמותת שנת ה-50', היא "להביא חיוך". בשלב זה, נראה כי את החיוך ילבשו אמרגנים, מפיקים וקבלנים, שבלחץ הזמנים והסכסוכים, יקבלו לארגן את האירועים ללא מכרזים

צרו איתנו קשר *5988