חברת ח.ל.ל מנסה לגייס 55 מיליון דולר באמצעות אג"ח למימון הלוויין "עמוס 2"

אי.בי.אי חיתום פנתה לגופים מוסדיים בהצעה להשתתף במימון הפרוייקט, הצפוי להסתכם בכ-150 מיליון ד'

חברת אי.בי.אי חיתום פנתה בימים האחרונים לגופים מוסדיים בשוק ההון - קופות גמל, קרנות פנסיה וחברות ביטוח - בבקשה להשתתף בפרוייקט הלוויין "עמוס 2", בדרך של רכישת אג"ח בלתי סחירות, בהיקף של 55 מיליון דולר, שיונפקו ע"י ח.ל.ל, החברה לתקשורת לוויינים. כך נודע ל"גלובס". באי.בי.אי וכן בח.ל.ל סירבו להגיב לידיעה.

ח.ל.ל נמצאת בבעלות ארבעה גורמים, שכל אחד מהם מחזיק %25 ממניותיה: התעשייה האווירית, גילת תקשורת, חברת מ.מ לוויינים (של ח. מר ואיזי בורוביץ) והחברה הכללית לשירותי לוויין (מאיר עמית וז'אן פרידמן). ח.ל.ל, שהינה בעלת הזיכיון הבלעדי לשיווק מקטעי החלל של לוויין "עמוס 1", הנמצא בבעלות מלאה של התעשייה האווירית, תהיה הבעלים של "עמוס 2", וספקית שירותי התקשורת.

הרקע לפרוייקט הנוכחי, הוא צורך מיידי בלוויין נוסף לצד "עמוס 1", הן לגיבוי לווייני למשתמשים ב"עמוס 1", הן להוספת שירותים ללקוחות הלוויין הקיים (בעיקר אינטרנט לווייני), והן כמענה לביקוש מצד לקוחות נוספים נוכח תפוסתו המלאה של "עמוס 1".

תחילת מתן השירותים ע"י "עמוס 2" צפויה במחצית הראשונה של שנת 2002, ומשך השירות המתוכנן: 11 שנים.

הלוויין החדש צפוי לשווק 22 מקטעי חלל פעילים (מקטע חלל - רוחב סרט של 36 מגה"ץ), לעומת 14 ב"עמוס 1". הספקי השידור שלו חזקים יותר באיזורי השירות המרוחקים. הוא יאפשר גם קליטה מהחוף המזרחי של ארה"ב, ושידור ישיר לבתים במזה"ת ובאירופה.

התוכנית העיסקית של "עמוס 2" נוקבת בהשקעה נדרשת של 150 מיליון דולר, מחיר לוויין מבוטח בחלל והוצאות תפעולו, שיווק וגיוס הון בשלוש השנים הראשונות. סך כל ההשקעות לאורך חיי הלוויין, הכוללות הוצאות שיווק, ביטוח ותפעול שוטף, צפויות לעמוד על 180 מיליון דולר.

לוויין התקשורת "עמוס 1" שוגר במאי 96' בהצלחה, ומאז הוא מספק שירותי תקשורת ללקוחות בישראל ובאירופה.

(ראה הרחבה ב"שוק ההון")« מאת שי שלו « חברת ח.ל.ל מנסה לגייס 55 מיליון דולר באמצעות אג"ח למימון הלוויין "עמוס 2" « אי.בי.אי חיתום פנתה לגופים מוסדיים בהצעה להשתתף במימון הפרוייקט, הצפוי להסתכם בכ-150 מיליון ד'

צרו איתנו קשר *5988