אינטרגאמא הצילה את טרנס וטרנסוויי

חברת ההשקעות אינטרגאמא, שבשליטת תנחום אורן, הודיעה היום כי ביהמ"ש המחוזי בת"א, אישר אמש את הצעת החברה-הבת דל-תה, שהוגשה במסגרת הליכי הסדר נושים של חברת טרנס מערכות ביטחון וטכנולוגיות, בה מחזיקה אינטרגאמא כ-28% מהמניות.

על פי עיקרי ההסדר שאושר, התחייבה דל-תה להזרים כ-3 מיליון שקל, שישמש לפירעון הלוואות והתחייבויות שונות של טרנס לנושיה ולבעלי המניות ולרכישת רוב מניות טרנס. שני בעלי המניות הגדולים בטרנס הם אינטרגאמא עצמה, לה חייבת טרנס כמיליון שקל, וחברת אמפא השקעות, המחזיקה 24% ממניות טרנס.

אמפא הודיעה היום, כי במסגרת הסדר הנושים תקבל החברה כ-900 אלף שקל כנגד היוון הלוואות בעלים והעברת מניותיה לדל-תה. כמו כן, תבוטל יתרת הערבות של החברה להבטחת חובות טרנס בסך של כ-300 אלף שקל. בגין מימוש המניות בטרנס, תרשום אמפא השקעות הפסד הון של כ-2 מיליון שקל.

בנוסף, התחייבה דל-תה לשפות את אחד הבנקים הנושים בסכום של עד מיליון שקל, בתנאים מסוימים, שאין ודאות שיתממשו, וכן להעמיד ערבות בנקאית בסך 100 אלף דולר להבטחת ביצוע ההסדר. צו הקפאת ההליכים שניתן לטרנס בחודש פברואר יתבטל תוך 10 ימים ממועד החלטת ביהמ"ש לאישור ההסדר.

טרנס, שפיתחה גדר ביטחון מתקדמת הקלועה מסיבים אופטים, פנתה לביהמ"ש המחוזי בבקשה למתן צו הקפאת הליכים בשל המצב הפיננסי אליו נקלעה החברה, לאחר שלא זכתה במכרזים להקמת גדרות התראה בקו התפר ובעוטף ירושלים, שהוצאו אשתקד ע"י משרד הביטחון.

החברה, שנותרה להעסיק מספר עובדים בודדים בתקופת ההקפאה, במטרה לשמר את הטכנולוגיה שפיתחה, צברה חובות בהיקף של 20 מיליון שקל. עד למועד כניסתה להקפאת הליכים צברה טרנס הפסדים בסך כ-23 מיליון שקל ולה גירעון של 21 מיליון שקל בהון העצמי ושל 22 מיליון שקל בהון החוזר. רואי החשבון של החברה ציינו, כי קיים ספק בדבר המשך קיומה כ"עסק חי" ובשל כך ייתכן ולא תוכל לממש את נכסיה או לסלק את התחייבויותיה במהלך העסקים הרגיל.

חברת אינטרגאמא פועלת באמצעות 4 חטיבות: סחר במוצרי צריכה (באמצעות החברה-הבת דל-תה סחר ושירותים), פרויקטים וציוד כבד (דל-תה ציוד הנדסי), נדל"ן (אינטרגאמא נכסים) ואלקטרוניקה (רפק אלקטרוניקה). היום הודיעה רפק, כי בחודש שעבר התקבלה החלטת ביהמ"ש המחוזי בת"א לביטול הליכי הפירוק של חברת טרנסווי, הנמצאת בשליטתה.

טרנסווי, העוסקת בפיתוח מערכות כירטוס וניהול ציים בתחבורה הציבורית, נכנסה בנובמבר 2002 להליך של פירוק מרצון ופעלה מאז תחת נאמן. טרנסווי הוקמה בשנת 94' והתקינה את המערכות שפיתחה באוטובוסים של אגד, במסגרת פרויקט משותף עם אי.בי.אם, שהיקפו כ-20 מיליון דולר.

בתחילת השנה, חתמה רפק על הסכם פשרה עם בעל מניות המיעוט בטרנסווי, שבעקבותיו התבטלו ההליכים המשפטיים המתנהלים בין הצדדים והתאפשר לחברה להמשיך בפעילותה. בהסכם בין הצדדים נקבע, כי רפק תרכוש את מניות המיעוט תמורת 135 אלף דולר, יבוטלו הסכם תמלוגים בין טרנסווי לבעל מניות המיעוט (לאחר שקיבל יתרת תמלוגים בסך 105 אלף דולר, ובמקומו תקבל רפק תמלוגים בסך 20 אלף דולר לשנה מידי טרנסווי.

צרו איתנו קשר *5988