ביהמ"ש אסר זמנית על עמותת שנת ה-50 להתקשר בחוזה שמירה לתערוכת היובל

"צוות ביטחון": חשד לניסיון ל"תפור" מיכרז השמירה

נאסר בצו מניעה זמני על העמותה לאירועי שנת ה-50 להתקשר בחוזה למתן שירותי אבטחה ושמירה לתערוכת היובל שתתקיים באוגוסט. הצו הזמני הוצא לבקשת חברת צוות ביטחון - שירותי אבטחה בינלאומיים.

העמותה שכרה את שירותיה של חברת שבל, חברה לאירגון תערוכות, להפיק את התערוכה, ואת שירותיה של חברת שפרן קידום הקמת מערכות לשם ליווי המיכרז.

המבקשת, באמצעות עו"ד יהונתן בך, טענה בפנייתה לביהמ"ש, כי בין תנאי הסף שנכללו במיכרז כללה שפרן קידום והקמת מערכות תנאי סף בלתי סביר, לפיו, על כל מציעה לצרף להצעתה פוליסות ביטוח בהיקף 15 מיליון דולר. לדבריה, היא פנתה למספר חברות וסוכנויות ביטוח שסירבו להעמיד לרשותה ביטוח זה. העותרת מציינת, כי העמותה דחתה את הצעתה בנימוק שהיתה "גבוהה מאוד מעל המקובל".

לטענת העותרת, מתעורר חשד, לפיו הנוהל הבלתי ראוי והבלתי תקין, לרבות תנאי הסף הביטוחי, ולרבות ניהול מו"מ לאחר פתיחת תיבת ההצעות ולפני בחירה בהצעה הזוכה, אינו אלא ניסיון "לתפור" את המיכרז למידותיה של מציעה מסויימת, תוך הכשלת יתר המציעות.

לדבריה, לאחר שהיא נמצאה ראויה להגיש הצעתה במסגרת המיכרז, לא ניתן לייצר תנאי סף מסוג התנאי הביטוחי על מנת להכשילה. עוד היא טוענת, כי העמותה אינה רשאית להתחמק, כפי שהיא מנסה לעשות, מקיום מיכרז, והשימוש אותו היא עושה בכספי הציבור, כמו גם עצם ייעודה, מחייבים אותה להעניק חוזים וזיכיונות על דרך המיכרז. (ה.פ 200116/98).« מאת יצחק דנון « ביהמ"ש אסר זמנית על עמותת שנת ה-50 להתקשר בחוזה שמירה לתערוכת היובל « "צוות ביטחון": חשד לניסיון ל"תפור" מיכרז השמירה

צרו איתנו קשר *5988