גדות קורצת למשקיעים: תחלק 30% מרווחיה ב-3 השנים הקרובות

דו"ח החברה לרבעון השלישי מתפרסם מעט לפני גיוס 78 מיליון שקל מהציבור * הרווח הנקי ירד ב-37% ל-4.1 מיליון שקל * ההכנסות צמחו ב-12.3%

חברת גדות חימיקלים, אשר עומדת בפני גיוס של 78 מיליון שקל מציבור המשקיעים בשבועיים הקרובים, פירסמה היום את דו"חותיה לרבעון השלישי של השנה במסגרת מצגת שערכה החברה לקראת ההנפקה. גדות, שעוסקת ביבוא שיווק ומכירת חימיקלים וכן במתן שירותי הובלה ימית באמצעות אוניות לאותם חומרים, סיימה את הרבעון השלישי עם רווח נקי של 4.1 מיליון שקל לעומת רווח נקי של 6.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של 37%. עם זאת, בתשעת החודשים הראשונים של השנה הצליחה החברה להגדיל את הרווח הנקי שלה ב-6.4% לרמה של 18.5 מיליון שקל.

הכנסות החברה ברבעון השלישי הסתכמו ב-183.8 מיליון שקל והן משקפות צמיחה של 12.3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. גם בסיכום תשעת החודשים הראשונים מדובר על גידול בהכנסות בהיקף של 7.7%, כשאלו מסתכמות ב-515.5 מיליון שקל. שיעור הרווח הגולמי של החברה בתשעת החודשים הראשונים של השנה עמד על 15.4% וזאת לעומת שיעור רווח גולמי של 16.2% בתקופה המקבילה אשתקד. בחברה ציינו שעיקר הירידה בשיעור הרווח הגולמי נובע מירידת שער החליפין של הדולר בכ-6.25% לעומת עלייה של 10.3% בתקופה המקבילה אשתקד. ירידה זו שחקה את הרווחיות במגזר הכימיקלים.

הוצאות המכירה והשיווק של גדות היוו 3.5% מהכנסות החברה בתשעת החודשים האשונים של השנה וזאת לעומת 3.6% בתקופה המקביל אשתקד. על בסיס רבעוני היוו הוצאות המכירה והשיווק כ-3.2% מסך המכירות של החברה, לעומת 3.3% מההכנסות ברבעון המקביל. הוצאות ההנהלה והכלליות של גדות בשלושת הרבעונים הראשונים הסתכמו ב-9.5 מיליון שקל, גידול של 2.9% ואילו ברבעון השלישי הסתכמו הוצאות ההנהלה והכלליות ב-9.5 מיליון שקל, גידול של 5.4% לעומת הרבעון המקביל.

בעוד שבמספרים אבסולוטיים מדובר על גידול בהוצאות ההנהלה והכלליות של החברה הרי שכאחוז מסך המכירות דווקא מציגה החברה ירידה בסעיף זה: הוצאות אלו היוו בתשעת החודשים הראשונים של השנה כ-5.5% מההכנסות לעומת 5.8% בתקופה המקבילה אשתקד.

תמונת הקיטון ברווח על בסיס רבעוני אך גידול בסעיף זה על בסיס של תשעה חודשים, חוזרת גם בשורת הרווח התפעולי: הרווח התפעולי שמציגה גדות ברבעון השלישי הסתכם ב-11.1 מיליון שקל והוא משקף ירידה של 9.1% לעומת הרבעון המקביל. בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה הסתכם הרווח התפעולי של החברה ב-32.9 מיליון שקל, עלייה של 1.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

הוצאות המימון של החברה הסתכמו ברבעון השלישי ב-4 מיליון שקל, בדומה לרבעון המקביל, אך בתשעת החודשים הראשונים מדובר כבר על ירידה מהותית בעלויות המימון של החברה. בתקופה זו הסתכמו הוצאות המימון של גדות ב-7.7 מיליון שקל לעומת 10 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. בחברה ציינו שהירידה בהוצאות המימון של החברה מיוחסת בעיקר לירידה בשער החליפין של הדולר בשנת 2003 לעומת שנת 2002, מהמרת אשראי לזמן קצר שקלי לאשראי דולרי לטווח ארוך וכן לירידת שיעורי ריבית שמשלמת החברה על הלוואותיה.

אם מנתחים את תוצאות החברה על פי מגזרי פעילויות הרי שמגזר שיווק ומכירת הכימיקלים הניב בתשעת החודשים הראשונים הכנסות בהיקף של 36.3 מיליון שקל, לעומת הכנסות בהיקף של 47 מיליון שקל בכל שנת 2002 ממגזר זה. הרווח התפעולי של גדות ממגזר זה בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם ב-18.2 מיליון שקל לעומת רווח של 31.1 מיליון שקל, בעיקר בשל ירידה בשער החליפין של הדולר.

מגזר שירותי ההובלה הימית הניב הכנסות של 13.7 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של השנה לעומת 17 מיליון שקל בכל שנת 2002. הרווח התפעולי ממגזר זה הסתכם ב-10.4 מיליון שקל לעומת רווח תפעולי של כ-5 מיליון שקל בכל שנת 2002. הכנסות החברה מתחום האחסון והשינוע הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים בכ-40 מיליון שקל, לעומת 52.4 מיליון שקל בכל שנת 2002. הרווח התפעולי ממגזר זה הסתכם ב-4.3 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים, לעומת רווח תפעולי של 4.4 מיליון שקל שניפק המגזר בכל שנת 2002.

תזרים המזומנים של החברה מפעילות שוטפת הסתכם ב-22.3 מיליון שקל בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה, לעומת תזרים שלילי של 1.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השלישי הסתכם תזרים המזומנים של החברה ב-7.3 מיליון שקל, לעומת תזרים של 6.8 מיליון שקל ברבעון המקביל.

במהלך שלושת הרבעונים הראשונים חילקה החברה דיבידנד של 3.5 מיליון שקל והיום ציינה, במהלך מצגת שערכה לשוק ההון, שתחלק 30% מהרווחים שתצבור במהלך שלושת השנים הקרובות לבעלי המניות. הונה העצמי של החברה הסתכם בסוף הרבעון השלישי ב-36.3 מיליון שקל והוא מהווה 9.24% בלבד מסך המאזן.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988