הנפקה או אקזיט

משה יוחננוף אמור למכור מניות במסגרת הנפקת גדות בכ-24 מיליון שקל * פעילים בשוק ההון: "מי שמחפש את הציבור כשותף אמיתי להנפקה לא היה מנפיק רק 22% מהון המניות של החברה כשמחצית מהתמורה בגינן הולכת לכיסו של בעל החברה"

לאחר שבועיים שבהם התרוצצו ראשי חברת גדות חימיקלים ממצגת למצגת, על מנת להרשים את הגופים השונים בקהיליית שוק ההון, מגיע המבחן האמיתי של החברה: המכרז המוסדי שייערך מחר, צעד אחד לפני ההנפקה לציבור הרחב.

ההנפקה כוללת שלושה חלקים: בחלק הראשון יונפקו 6 מיליון מניות במחיר של 4 שקלים למניה, חלק שני הוא הצעת מכר שיבצע משה יוחננוף אשר מחזיק במלוא השליטה בחברה. הצעת המכר תכלול מכירת 6 מיליון מניות במחיר זהה והחלק השלישי הינו הנפקת 33,750 אגרות חוב להמרה, שיונפקו ב-90% מערכן הנקוב.

אגרות החוב עומדות לפירעון בשני תשלומים שנתיים שווים בין השנים 2009-2008, הן נושאות ריבית שנתית בשיעור של 6.5%, צמודות למדד המחירים לצרכן וניתנות להמרה לפי יחס המרה של 4.5 שקל. בסך הכל מציעה החברה לרכוש 750,000 יחידות בצורה של מכרז על מחיר היחידה.

כל יחידה כוללת 16 מניות במחיר כולל של 64 שקלים ואגרות חוב במחיר כולל של 40.5 שקל, כך שהמחיר המינימלי ליחידה עומד על 104.5 שקלים ואילו המחיר המקסימלי עומד על 108 שקלים. בסך הכל אמורה החברה לגייס מניות ואגרות חוב בהיקף כולל של 78 מיליון שקל, מתוכם 24 מיליון יגיעו למשה יוחננוף בצורה ישירה והשאר (54 מיליון שקל) יתווספו לקופת המזומנים של החברה.

אחת הבעיות הגדולות של ההנפקה הנוכחית, להערכתם של מספר אנליסטים בשוק, הוא המבנה שלה. כמות המניות המונפקת לציבור הרחב היא מעטה והוא אמור להחזיק בכ-22.6% מהון המניות בדילול חלקי וב-32.3% בדילול מלא.

יתרת המניות תוחזק על ידי חברה בבעלותו של משה יוחננוף (71%) ו-5.6% יוחזקו על ידי עובדי החברה בהנחה של דילול חלקי. ההחזקות המעטות שייוותרו בידי הציבור ייגרמו לסחירות דלילה ביותר במניה, שממילא נכנסת לקטגוריית מניות היתר שהסחירות בהן דלה.

"יש לנו מספיק מניות יתר. אם מנטרלים את הרעש סביב העובדה שמדובר בהנפקת מניות לאחר תקופה ארוכה של יובש, הרי שבסך הכל מדובר בהנפקה של עוד מניית יתר ואני לא מוצא סיבה מדוע להיכנס לעוד אחת כזו", אמר היום אחד המשקיעים המוסדיים. בנוסף לעובדה שהמניה צפויה סבול מסחירות נמוכה (בעיקר לאחר שישקע אבק ההנפקה), כדאי לשים לב שההנפקה כוללת הטבות מפליגות לבעל השליטה בחברה ולנושאי המשרות בה: משה יוחננוף יכניס לכיסו 24 מיליון שקלים כתוצאה מהצעת המכר ואילו עובדיה הבכירים של החברה ייזכו לחבילה של כ-3 מיליון אופציות הניתנות למימוש במחיר ההנפקה: 4 שקלים למניה.

נכון, האופציות לא ניתנות למימוש מיידי והן תתפרסנה על פני 4 שנים אך עדיין מדובר על הטבה נוספת למנהלי החברה ולמשפחת יוחננוף. פעילים בשוק ההון ציינו היום כי מי שמחפש את הציבור כשותף אמיתי להנפקה לא היה מנפיק רק 22% מהון המניות של החברה כשמחצית מהתמורה בגינן הולכת לכיסו של בעל החברה. "גם האופציות לעובדים, שנעשות בתוך הכסף, בהחלט לא מחמיאות לחברה", הוסיף הפעיל. "איזה תמריץ יש כאן למנהלים לעבוד קשה יותר על מנת להעלות את מחיר המניה, אם היא נמצאת בתוך הכסף כבר יום לאחר ההנפקה?".

נתון נוסף שמוריד את האטרקטיווית של ההנפקה בעיניהם של האנליסטים הוא מבנה ההון של החברה. "לחברה הון עצמי של 9.2% מסך המאזן, אשר מסתכם רק בכ-36 מיליון שקל. העובדה הזו מעלה את הסיכון של החברה שכן מספר שנים רעות, שיגרמו להפסדים, עשויות למחוק את ההון העצמי של החברה.

מנגד מציינים האנליסטים כי "הסוכריה" בהנפקה היא ללא ספק הנפקת אגרות החוב. "בהנחה שהמחיר ליחידה ייסגר במינימום, הרי שמדובר על תשואה של כ-10.1% למשקיע ובהנחה שהמחיר ייסגר במקסימום הרי שהתשואה תעמוד על 8.1%. בשני המקרים מדובר על תשואה מעניינת למדי למשקיעים", אומר היום אחד האנליסטים. "תוסיף לכך את העובדה שפרמיית ההמרה היא נמוכה יחסית ומסתכמת ב-12.5% והרי לך הזדמנות השקעה טובה. השאלה היא האם מחיר המניה לא יירד בחדות לאחר ההנפקה וירחיק את האיגרת מהמסלול המנייתי שלה.

"בכל מקרה אני סבור שפרמיית ההמרה וכן הריבית על האג"ח מהוות הזדמנות השקעה טובה ולא מן הנמנע שאמליץ להשקיע בהן לאחר ההנפקה. נקודה נוספת חיובית בהנפקה היא העובדה שהחברה התחייבה לחלוקת דיבידנד של 30% מרווחיה בעתיד. השאלה היא האם הרווחים יהיו בסדר גודל כזה שיאפשר למשקיעים להנות מתשואה עודפת על פני השקעות אחרות".

* * *

קצת היסטוריה: חברת גדות הוקמה בשנת 1958 על ידי האחים סמי ומשה יוחננוף, שנפרדו בינתים. החברה עוסקת ביבוא, שיווק ומכירת כימיקלים, במתן שירותי הובלה ימית באמצעות אוניות וכן במתן שירותים נלווים לשירותים אלו, ביניהם שירותי אחסון ושינוע של כימיקלים ומתן שירותי הובלה יבשתית. פעילות החברה מחולקת לשלושה מגזרים מרכזיים: מגזר הכימיקלים (המגזר העיקרי), מגזר שירותי ההובלה הימית ומגזר האחסון והשינוע.

אתמול דיווחה החברה על תוצאותיה ל-9 החודשים הראשונים של השנה, מהן עולה שהרווח הנקי הסתכם ב-18.2 מיליון שקל לעומת 17.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה. הרווח התפעולי עמד על 33 מיליון שקל בתקופה זו לעומת 32.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה ומחזור המכירות הסתכם ב-515.5 מיליון שקל לעומת 478.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה.

אם מנתחים את תוצאות החברה על פי מגזרי פעילויות, הרי שמגזר שיווק ומכירת הכימיקלים הניב בתשעת החודשים הראשונים הכנסות בהיקף של 36.3 מיליון שקל, לעומת הכנסות בהיקף של 47 מיליון שקל בכל שנת 2002 ממגזר זה. הרווח התפעולי של גדות ממגזר זה בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם ב-18.2 מיליון שקל לעומת רווח של 31.1 מיליון שקל, בעיקר בשל ירידה בשער החליפין של הדולר.

מגזר שירותי ההובלה הימית הניב הכנסות של 13.7 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של השנה, לעומת 17 מיליון שקל בכל שנת 2002. הרווח התפעולי ממגזר זה הסתכם ב-10.4 מיליון שקל לעומת רווח תפעולי של כ-5 מיליון שקל בכל שנת 2002.

הכנסות החברה מתחום האחסון והשינוע הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים בכ-40 מיליון שקל, לעומת 52.4 מיליון שקל בכל שנת 2002. הרווח התפעולי ממגזר זה הסתכם ב-4.3 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים, לעומת רווח תפעולי של 4.4 מיליון שקל שניפק המגזר בכל שנת 2002.

למה תשמש תמורת ההנפקה? בגדות מציינים שתמורת ההנפקה מיועדת למספר תחומים, ביניהם השקעות ביוון על מנת להגדיל את שיווק הכימיקלים של החברה בארץ זו. כיום מפעילה החברה ביוון אתר שכולל 45 מיכלים ונפח האיחסון שלו עומד על 11 אלף מטרים מעוקבים.

בנוסף מתכוונת החברה להשקיע במתקן חדיש למילוי חביות בישראל, מתקן שעלותו מסתכמת בכמה מיליוני שקלים. הקמת המתקן אמורה לחסוך לחברה כמיליון שקל בהוצאות השינוע כל שנה. בנוסף מיועדת תמורת ההנפקה להגדלת הונה העצמי של החברה וכן על מנת לעשות שימוש בעתודות המזומנים, לצורך רכישת אוניות בעתיד, אם הדבר יהיה כדאי מבחינה כלכלית.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988