פורום החברות הסלולריות השתמש ללא רשות בלוגו ארגון הבריאות העולמית

פורום החברות הסלולריות נאלץ להסיר מעל פרסומיו את הלוגו של ארגון הבריאות העולמי, בעקבות חשיפה של שני סטודנטים מהמרכז הבינתחומי בהרצליה, נעם קולודני ושרון רביבו, לפיה הפורום משתמש בלוגו ללא רשות.

עד לפני מספר שבועות ניהל הפורום קמפיין שמטרתו היתה להסביר את חשיבות האנטנות לכל מי שרוצה קליטה טובה בטלפון הסלולרי שלו.

כדי לשכנע אותנו עד כמה האנטנות האלה לא מזיקות לבריאות הדפיס הפורום על המודעה את הלוגו של ארגון הבריאות העולמי. קולודני ורביבו, ראו את המודעה והחליטו לברר את אמיתותה במסגרת עבודת הסמינריון שלהם בנושא תקשורת.

השניים גילו כי הפורום, המאגד את כל החברות הסלולריות, לא ביקש רשות להשתמש בלוגו. לא רק זאת, התברר שארגון הבריאות העולמי כלל אינו קובע הנחיות אלא מפרסם המלצות בלבד, וכי גם המשרד לאיכות הסביבה סרב לאפשר לפורום להשתמש בלוגו שלו. בעקבות תלונת הסטודנטים נאלץ הפורום לשנות את המודעה.

לדברי קולודני ורביבו, עתה בודקת המחלקה המשפטית של ארגון הבריאות את משמעות השימוש בלוגו בלא אישור. יצוין, שארגון הבריאות העולמי אינו מפרסם תקנים, אלא רק מחליט אם לאמץ הנחיות שקבעו ארגונים שקשורים אליו, ולכן ללוגו אין ממילא משקל רב.