בנק הפועלים מכר למשקיעים מוסדיים 400 מיליון שקל מההלוואה לדרך ארץ

הגדיל הסכום בשל הביקוש הרב; יתר הבנקים החברים בקונסורציום ההלוואה טרם הצטרפו למכירה

בנק הפועלים מכר למשקיעים מוסדיים חלק מההלוואה צמודת המדד שהועמדה לדרך ארץ הייווייז, זכיינית כביש חוצה ישראל, בהיקף של כ-400 מיליון שקל. הבנק התכוון למכור 280 מיליון שקל, אולם בשל ביקוש רב הוגדל סכום המכירה.

מכירת האשראי בוצעה באמצעות מכירה של יחידות בנות 5 מיליון דולר כל אחת.

את המכירה ניהלו במשותף אנשי החטיבה העסקית של הבנק, המתמחים בפרוייקטי BOT, וחברת החיתום פועלים אי.בי.אי, חברה-בת של הבנק.

המשקיעים המוסדיים שהשתתפו ברכישת ההלוואה שנתן בנק הפועלים כללו קרנות פנסיה, חברות ביטוח חיים וקופות גמל.

המוכר היחיד היה בנק הפועלים, וזאת למרות שחלק מהבנקים החברים בקונסורציום שנתן את האשראי, בעיקר בנק לאומי ובנק המזרחי, בדקו את האפשרות להצטרף למכירה אולם טרם עשו זאת. המגעים עם הבנקים האחרים מתבצעים לפי חלקם באשראי, כלומר כל בנק יוכל למכור לפי חלקו היחסי בקונסורציום.

מכירת חלק מההלוואה שהועמדה לדרך ארץ היא מהלך חדשני בשוק ההון הישראלי, ונחשבת לאמצעי מקובל בשווקי הכספים הבינלאומיים של איגוח נכסים בנקאיים המסתכמים במאות ביליוני דולרים לשנה.

בבנק מציינים, כי הלוואת התשתית לדרך ארץ נבחרה כיעד מועדף למכירה, מאחר שהיא מתאימה לגופי השקעה לטווח ארוך כמו קרנות פנסיה, חברות ביטוח חיים וקופות גמל.

גופים אלה יכולים ליהנות מתשואה עדיפה, ללא הסיכון הכרוך במימון שלב ההקמה של הפרויקט ולאחר שהגיע לשלב ההפעלה ויצירת הכנסות באופן שוטף.

עוד מציינים בבנק, כי מכירת חלק מההלוואה של דרך ארץ משפרת את יחס הלימות ההון של הבנק, ותאפשר לו לפנות מקורות נזילים לפעילויות חדשות.

ההלוואה לדרך ארץ ניתנה בחלקים מאז שנת 1999, במסגרת קונסורציום של בנקים מלווים בראשות בנק הפועלים, שהעמיד לחברה מסגרת מימון של כ-850 מיליון דולר.

ההלוואה צמודת מדד והיא למשך חיים ממוצע של כ-11 שנים עם ריבית של 5.95%. בקונסורציום שותפים גם בנק לאומי, בנק דיסקונט, בנק המזרחי, קרן הפנסיה מבטחים וגמולות.

מעלות דירגה את החוב של דרך ארץ בדירוג של AA, וזאת עם סיום שלב ההקמה של כביש האגרה באורך של 86 ק"מ ולנוכח המגמה המתמשכת של עלייה בהיקף השימוש והפדיון בכביש.

צרו איתנו קשר *5988