80% מהחברות שדורגו ע"י מעלות ב-AA הצליחו להישאר באותה רמת דירוג 5 שנים

שיעור החברות המדורגות בישראל בדירוג השקעה גבוה (AAA ו-AA) עומד על 47%, לעומת 27% בלבד באירופה ו-13% בעולם כולו

חברת דירוג האשראי מעלות חושפת היום ב"גלובס" נתונים מתוך מחקר שערכה בנושא יציבות ושינויים בדירוגי מעלות, לאורך 12 שנות פעילותה. מהנתונים עולה ש-93% מהחברות שדורגו על ידי מעלות בקבוצת ה-AA הצליחו לשמור על הדירוג במהלך השנה הראשונה לדירוג, 4.8% ירדו לדירוג של A ו-0.9% ירדו לדירוג של BBB.

אם בוחנים את מידת יציבות הדירוג לאורך זמן עולה ש-93.9% מהחברות שדורגו על ידי מעלות בדירוג של AA נשארו בדירוגן כעבור שנה, 89.5% מהן נשארו בדירוגן כעבור שנתיים, 85.1% החזיקו מעמד בדירוג כעבור 3 שנים ו-79.2% נותרו עם דירוג של AA כעבור 5 שנים.

הנתונים הללו לא שונים באופן מהותי מהנתונים של חברת הדירוג העולמית S&P: 87.4% מהחברות שדורגו על ידי S&P בדירוג של AA נותרו בדירוג זה כעבור שנה, 76.5% החזיקו בדירוג זה כעבור שנתיים, 67.6% כעבור 3 שנים ו-54% כעבור 5 שנים.

יציבות בדירוג מוגדרת כיכולת להמשיך ולפעול באיתנות פיננסית קבועה, על אף שינויים בסביבת הפעילות. יציבות הדירוג נבחנה על פי שינוי הדירוג של חברות לאורך זמן, כשבמעלות התייחסו לתקופות של שנה, שנתיים, שלוש ו-5 שנים. במעלות ציינו כי בחלק מקבוצות הדירוג, למשל בקבוצת ה-BBB, קיים קושי לקבוע מסקנות בעלות תוקף סטטיסטי בשל המדגם הקטן יחסית, שנובע מהמספר המועט של החברות המדורגות בדירוג זה על ידי מעלות.

במעלות מציינים שדפוסי הדירוג בישראל שונים מאוד מדפוסי הדירוג העולמיים ודומים יותר לדפוסי הדירוג באירופה. בישראל ובאירופה מרבית החברות וההנפקות מדורגות בדירוג השקעה, בעוד שבדירוג הגלובלי 54% מההתחייבויות הן בבעלות דירוג ספקולטיבי.

שיעור החברות המדורגות בישראל על ידי מעלות בדרוג השקעה גבוה (AAA ו-AA) עומד על כ-47%. אחוז זה גבוה בהרבה מהנתונים האירופאים ומהנתונים הכלל עולמיים: באירופה עומד שיעור החברות המדורגות בדרוג השקעה גבוה על 27% בלבד ואילו בעולם כולו עומד שיעור זה על 13% בלבד.

במהלך 12 שנות הפעילות של מעלות, הגיעו 4 איגרות חוב מדורגות לחדלות פירעון. מדובר בגיבור סברינה, קווי אשראי, תעשיות אלקטרוכימיות ומק"ח של גד זאבי. נתונים אלה גוזרים שיעור חדלות פירעון ממוצע של 0.2% בשנה - נמוך בהרבה משיעור חדלות הפירעון שנמדדים על ידי חברת הדירוג S&P.

ישנן שתי סיבות עיקריות לפער בין הנתונים: ראשית, מספר שנות הפעילות של מעלות נמוך משמעותית ביחס לחברות הדירוג הבינלאומיות והמדגם של החברות בישראל קטן לעומת המדגם העולמי.

שנית, מרבית הדירוגים המתפרסמים על ידי מעלות הינם דירוגי השקעה, שבהם שיעור חדלות הפירעון נמוכים יחסית. במעלות מציינים שעם השנים יורחב מגוון הדירוגים גם בארץ, בעיקר בקבוצת ה-BBB ומטה ויתאפשר ניתוח אמין יותר של יציבות הדירוג על פני השנים.

במעלות מציינים כי מעקב אחרי מעברי הדירוג יכול להוות כלי שרת בידיהם של המשקיעים שיבקשו לבחון את ההסתברות שהשקעתם תישאר לאורך זמן באותה דרגת השקעה. הבנקים יכולים להשתמש בנתונים אלו על מנת להעריך את סיכוני האשראי שלהם.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988