בג"ץ בזירת ההתגוששות של לשכת עוה"ד: דחה העתירה לשינוי אופן מינוי ראשי הגופים שלצד הוועד המרכזי

יחד עם זאת הורה ליישם פסק דין חלוט שנתן בעתירה של הלשכה ב-1997 לעיגון זכויות חברי האופוזיציה

בג"ץ דחה היום (ה') עתירה של ראשי האופוזיציה בלשכת עוה"ד (הרשימה להצלת המקצוע) ובראשם עו"ד יראון פסטינגר, שבה ביקשו לשנות את האופן שבו ממנה הוועד המרכזי את ראשי הגופים הפועלים לצידו ואת חבריהם.

עם זאת, הורה בג"ץ לראש לשכת עוה"ד עו"ד שלמה כהן, וללשכה ליישם פסק דין חלוט של בג"ץ, שהתקבל בעתירה שהגיש כהן בעת שהיה ראש האופוזיציה.

בג"ץ הורה באותה העת (1997) להתקין נוהל חדש שבו יעוגן כוחם של חברי הוועד אשר אינם נמנים עם מחנה הרוב, לקחת חלק בקביעת סדר היום. בנוהל זה נדרשה הלשכה להסדיר את יכולתו המעשית של כל חבר בוועד מרכזי להעלות נושא לדיון.

את פסק הדין כתב השופט אדמונד לוי, בהסכמת השופטים אשר גרוניס ומרים נאור. לוי מביע בפסק הדין משאלה לפיה, תחת פנייה לערכאות שיפוטיות ישקדו האופוזיציה והקואליציה בלשכה, לשפר על יחסיהם הטעונים כאשר לנגד עיניהם ועוד לפני המחלוקות האישיות תהיה לשכת עו"ד וחבריה שאת עניינם נבחרו לשרת.

מדובר בעתירה שהוגשה אשתקד ואשר בה ביקשו העותרים מבג"ץ להתערב בכך שיכריז על ביטול כלל המינויים שנערכו עד כה לנשיאותיהם של הוועדות המקצועיות. בג"ץ התבקש להורות עוד, על קיומם של הליכי מינוי חדשים לנשיאויות שבהן תינתן לכל סיעות הוועד המרכזי, דריסת רגל בגיבושן של רשימות המועמדים.

עוד התבקש בג"ץ להורות ליו"ר הוועד המרכזי לקיים את ישיבות הוועד לפחות אחת לשבוע, ולדון בכל הנושאים שהעלו אנשי האופוזיציה.

בחודש יוני אשתקד הוציא בג"ץ צו ביניים שבו הורה ללשכה להימנע מעריכתם של מינויים נוספים לנשיאות הוועדות המקצועיות עד להחלטה אחרת. במארס השנה התקיים דיון ובעקבות כך ניתן היום פסק הדין.

פסק הדין מציין, כי זה פעם נוספת שבג"ץ נדרש אל זירת ההתגוששות בין רוב או מיעוט בלשכת עורכי הדין. אדמונד לוי שואל אם יש בהתגוששות זו ובהתדיינויות החוזרות ונשנות, להרבות את כבודם של הלשכה ושל מקצוע עריכת הדין בכלל.

בהמשך, מציין השופט לוי, כי השאלה העקרונית העולה בדיון היא אם בהסדרים שמכוחם מתנהלת הלשכה יש כדי לשלול את זכויות המיעוט, או הסדרים אלה מעגנים את זכויות המיעוט בצורה הולמת.

לוי, אומר כי בעתירה קודמת שהוגשה ע"י כהן ואחרים, בעת שהיה באופוזיציה קיבל בג"ץ את העתירה לאחר שכהן טען שראש הישכה מסרב להעלות על סדר יומו של הוועד המרכזי נושאים שבהן חברי האופוזיציה ביקשו לדון בהם.

השופט מישאל חשין קבע באותה העת, כי זכותו של חבר וועד עומדת לו שנושא שהוא חפץ בעיקרו יעלה על סדר היום. לאור זאת, הורה להתקין נוהל שבו תוסדר יכולתו המעשית של כל חבר בוועד המרכזי לעלות נושא לדיון. דבר זה לא נעשה עד היום אלא שבינתיים התחלף הוועד ואנשי האופוזיציה הפכו לקואליציה.

עתה נדרש הוועד ליישם החלטה זו של בג"ץ. עם זאת, מציין בג"ץ כי אין צורך להוציא צו מוחלט בנושא שכן הדבר כבר נעשה בדבר.

עם זאת, אומר בג"ץ, כי העותרים עצמם לא הראו איזו מגבלה מוטלת על כושרם להשמיע קול בוועדות המקצועיות בשל אי שיתופם בקביעתם של חברי הנשיאות או בשל אי שילובם כחברים בצוותי העבודה האחרים.

בג"ץ ציין, כי הוועדות המקצועיות מונהגות ע"י אנשי מקצוע מהשורה הראשונה ואין להכניס לוועדות מאבק פוליטי.

את העותרים יצג עו"ד זכי כמאל ואת המשיבים עוה"ד בועז בן צור ועודד נשר.

ראש לשכת עורכי הדין, ד"ר שלמה כהן, מסר כי בתגובה, כי הוא שמח וגאה על כי בג"ץ אישר שהלשכה מתנהלת כדין וכראוי. כהן הודיע כי הלשכה תמשיך להתנהל כך גם בעתיד. במסגרת זו אמר כהן, כי זוהי העתירה השמינית של חברת האופוזיציה נגד ראש הלשכה וכל העתירות נדחו או נמשכו.

(בג"ץ 6091/04).

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא דין וחשבון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988