ראש המועצה המקומית רמת חובב הוציא צו סגירה לאתר הפסולת

דוד מילגרום: המפעילה לא עומדת בתנאי הניהול והבטיחות

ראש המועצה המקומית התעשייתית רמת חובב, דוד מילגרום, הוציא צו סגירה מינהלי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב. על פי הצו, האתר ייסגר לחלוטין לכל פעילות, לרבות קליטת חומרים כימיים ומסוכנים אחרים, ביום 21.2.99.

לדברי מילגרום, הוא קיבל את ההחלטה להוציא את צו הסגירה, לאחר שהחברה לשירותי איכות הסביבה, המפעילה את האתר, לא עמדה בדרישות הניהול והבטיחות, כפי שבאו לידי ביטוי בתנאים לרשיון העסק שהוצבו בפניה, על ידי רשות הרישוי של מועצת רמת חובב.

לדבריו, קודם להוצאת הצו קיבלו מנהלי האתר התראות על כוונת המועצה לסגור את שערי האתר, וניתנו להם ארכות, לעמוד בכל תנאי הרשיון והבטיחות, אך הם לא עשו כן.

בשנה האחרונה אירעו באתר הפסולת הרעילה דליפות ושריפות, שגרמו לנזקים רבים. על פי תוצאות הבדיקות של מספר ועדות, שהוקמו לנושא זה, התברר, כי הדליפות והשריפות אירעו בשל אחזקה לקויה של האתר. על רקע זה, גם פוטרו והתפוטרו מספר בכירים באתר, ביניהם המנכ"ל, היו"ר, ומנהל האתר.

מהחברה נמסר בתגובה, כי הם פועלים על פי הנחיות המועצה, וכי יעשו את כל הפעולות הנדרשות על מנת לעמוד בתנאי הרשיון וההפעלה התקינה של אתר הפסולת

צרו איתנו קשר *5988