דוח אמון
2019

היטל השבחה בחדשות - עמוד 14

סוכן חדשות
 
שמאי מכריע: שווי קרקע חקלאית בעלת פוטנציאל
בהעדר עסקאות לגבי קרקע חקלאית בעלת אפיונים דומים, ביססה השמאית את ערכי השווי על מודל חישובי כפונקציה של שווי הקרקע כזמינה למגורים, וקבעה עקרונות לחישוב שווי הקרקע כפונקציה של משך הזמן שיידרש לשינוי הייעוד והפחתות לדחייה ולתשלום היטל השבחה צפוי
  
 
הכרעת שמאי מכריע: שווי של נוהג לא חוקי
השמאית המכריעה פריאל קבעה כי אין להסתמך על הנוהג לאפשר בנייה בניגוד לחוק מאחר והנוהג פסק
  
 
השמאי המכריע קבע היטל גבוה מדרישת הוועדה
לעניין זה עולה השאלה העקרונית, האם בסמכותו של שמאי מכריע לחייב בתשלום היטל השבחה מחוץ לגבולות המחלוקת? לא מן הנמנע כי הסוגיה תובא בעתיד להכרעה שיפוטית
  
 
פסיקת שמאי מכריע: אין השבחה למרתפים בתל-אביב
השמאי המכריע, ניקי פרימו, קיבל את עמדת שמאי הבעלים וקבע כי התוכנית משנת 1955 אפשרה בניית מרתפים, ולכן תוכנית ע' לא יצרה השבחה
  
 
החלטת שמאי מכריע: חישוב היטל השבחה גם בתמ"א 38
הכרעה נוספת גם לגבי אפשרות בניית חדרי יציאה לגג
  
 
היטל השבחה על מרכיב היזמות
השמאית המכריעה, לבנה אשד, קיבלה גם את עמדת בעלי הנכס, לפיה יש לקזז את כופר החניה מההשבחה לצורך חישוב ההיטל
  
 
הכרעת שמאי מכריע: שווי של זכויות בנייה מותנות
תוספת שטחי מגורים בקומה המפולשת בכפוף לשיקול דעתה של הוועדה המקומית בנושאים ארכיטקטוניים - ערכה הכלכלי מופחת ועומד על כ-50% משווי מ"ר ללא התניות
  
 
שמאי מכריע: קיזוז עלויות התאמה מההשבחה
סוגיה מרכזית בהחלטה נגעה לפריסת עלויות ההתאמה של מסעדה: בעוד ששמאי הבעלים ביקש להפחית את מלוא העלויות מההשבחה, הפחית שמאי הוועדה את העלויות רק באופן חלקי, לפי התקופה המאושרת לשימוש
  
 
ליווי בנקאי אינו תעודת ביטוח
ביהמ"ש דחה את תביעה נגד בנק מלווה בטענה שלא הייתה חובה לממן היטל השבחה שהתברר כגבוה מהמצופה
  
 
תיקון 84: דחייה בניצול הזכויות הקטינה שוויין
ההחלטת השמאי המכריע עוסקת הפעם בהשבחה עקב אישור רצף תוכניות ברמת השרון, ומימוש זכויות על דרך מכירת הנכס; השומה המכרעת הפחיתה 70% מהיטל ההשבחה שקבעה העירייה
  
 
בייסבול, היטל השבחה ומה שביניהם
הצעה לצמצום מחלוקות בנושא שווי בין מוכר לקונה, או בין הרשות לבין האזרח, לגבי שומת היטל השבחה: לתת לשמאי המכריע לבחור בין שומת המוכר לשומת הקונה, מבלי שיהיה מוסמך לקבוע שווי משל עצמו; בדרך זאת, המוכר יקפיד שלא להפריז בשווי, והקונה יקפיד שלא להמעיט
  
 
הצד שהביא עסקאות השוואה - ניצח
פורסמה הכרעה שנייה של שמאי מכריע לפי תיקון 84, והפעם של השמאי ניקי פרימו
  
 
החלטה ראשונה של שמאי מכריע לפי תיקון 84: שווי שימוש חורג בפ"ת
בשלב זה, ההליך מסתמן כמהיר ויעיל - בתאריך 23 למאי הוגשו לשמאי המכריע המסמכים, כבר לאחר 6 ימים נערך הדיון, ולאחר כשבועיים נתקבלה החלטה. יעילות דיונית זו יוצרת סטנדרטים חדשים במנגנון הבירוקרטי של קבלת היתרי בנייה
  
 
אין חבות בהיטל השבחה בגין תוכנית מותלית
תוכנית משביחה הכוללת מנגנון השמדה עצמית לא תגרום לחבות בהיטל השבחה, וזאת למרות שאין הוראת חוק הקובעת כך במפורש
  
 
עיריית ת"א: פטור מהיטל השבחה תמורת חתימה על היעדר תביעות
העירייה מציעה לבעלי נכסים לשימור להתחייב להימנע מתביעת פיצוי תמורת ויתור על היטל השבחה
  
 
"נוהל טיוטת שומה" עוקף את השמאי המכריע
תקציר: הרשויות המקומיות מתכננות לעקוף את תחולתו של תיקון 84 לחוק התכנון והבניה באמצעות החלתו של נוהל טיוטת שומה.
  
 

<    789101112131415161718192021    >

   נמצאו 378 כתבות   |   עמוד 14 מתוך 24