היטל השבחה בחדשות - עמוד 14

סוכן חדשות
 
גם תוכנית ביוזמת הבעלים אינה בהכרח תוכנית משביחה
את ההשבחה בעקבות אישור תוכנית יש לבדוק לגופו של עניין ולא לגופו של יזם
  
 
סתירה בין החלטות שמאים מכריעים
במסגרת הדיון בתיק עלתה פעם נוספת השאלה האם במצב קודם הותרה הקמת מרתפים ברמת השרון; לדעת אשד, הדרך הראויה לשום את ההשבחה הינה עריכת שומה עצמאית בכל נקודת זמן ללא קשר לקביעת עבר
  
 
הכרעת שמאי מכריע: מבנה קיים מקטין את היטל ההשבחה
נקבע כי המבנה הבנוי יוצר מגבלות במגרש שאינן מאפשרות ניצול איכותי ויעיל שלו, ובכך גורם לפחת ניכר בשווי הקרקע
  
 
בניין להריסה כמוהו כמגרש ריק
ביהמ"ש העליון נותן פרשנות מהותית-תכליתית למונח מגרש ריק, ככולל גם מגרש מבונה המיועד להריסה
  
 
פסיקת שמאי מכריע: נוהג מתמשך מפחית את היטל ההשבחה
השמאי שמואל רוזנברג אימץ את הגישה המביאה בחשבון את שווי השוק בהתחשב בנוהג
  
 
החלטה של שמאי מכריע אינה מהווה בהכרח תקדים
במסגרת דיון היטל השבחה עקב אישור תוכניות שונות, לבית צמוד קרקע ברמת השרון, עלתה לדיון שאלת מחויבותו של שמאי מכריע לשומות מכריעות קודמות שנערכו בסביבה
  
 
העליון: זכאי סיוע ממשרד השיכון אינם זכאים עוד לפטור מהיטל השבחה
זאת נוכח שינוי שיטת הזכאות של משרד השיכון והסרת מגבלות השטח מתוכניות הסיוע
  
 
שמאי מכריע: ניגוד עניינים בתיקון 84?
לא ירחק היום ויהיה על מועצת השמאים לקבוע קריטריונים שקופים וציבוריים ולהציב רף גבוה של חוסר תלות בחוות דעת קודמות שניתנו ע"י השמאים המכריעים במשרדם הפרטי, קודם למינויים לשמאים מכריעים לפי תיקון 84
  
 
שמאי מכריע: שווי קרקע חקלאית בעלת פוטנציאל
בהעדר עסקאות לגבי קרקע חקלאית בעלת אפיונים דומים, ביססה השמאית את ערכי השווי על מודל חישובי כפונקציה של שווי הקרקע כזמינה למגורים, וקבעה עקרונות לחישוב שווי הקרקע כפונקציה של משך הזמן שיידרש לשינוי הייעוד והפחתות לדחייה ולתשלום היטל השבחה צפוי
  
 
הכרעת שמאי מכריע: שווי של נוהג לא חוקי
השמאית המכריעה פריאל קבעה כי אין להסתמך על הנוהג לאפשר בנייה בניגוד לחוק מאחר והנוהג פסק
  
 
השמאי המכריע קבע היטל גבוה מדרישת הוועדה
לעניין זה עולה השאלה העקרונית, האם בסמכותו של שמאי מכריע לחייב בתשלום היטל השבחה מחוץ לגבולות המחלוקת? לא מן הנמנע כי הסוגיה תובא בעתיד להכרעה שיפוטית
  
 
פסיקת שמאי מכריע: אין השבחה למרתפים בתל-אביב
השמאי המכריע, ניקי פרימו, קיבל את עמדת שמאי הבעלים וקבע כי התוכנית משנת 1955 אפשרה בניית מרתפים, ולכן תוכנית ע' לא יצרה השבחה
  
 
החלטת שמאי מכריע: חישוב היטל השבחה גם בתמ"א 38
הכרעה נוספת גם לגבי אפשרות בניית חדרי יציאה לגג
  
 
היטל השבחה על מרכיב היזמות
השמאית המכריעה, לבנה אשד, קיבלה גם את עמדת בעלי הנכס, לפיה יש לקזז את כופר החניה מההשבחה לצורך חישוב ההיטל
  
 
הכרעת שמאי מכריע: שווי של זכויות בנייה מותנות
תוספת שטחי מגורים בקומה המפולשת בכפוף לשיקול דעתה של הוועדה המקומית בנושאים ארכיטקטוניים - ערכה הכלכלי מופחת ועומד על כ-50% משווי מ"ר ללא התניות
  
 
שמאי מכריע: קיזוז עלויות התאמה מההשבחה
סוגיה מרכזית בהחלטה נגעה לפריסת עלויות ההתאמה של מסעדה: בעוד ששמאי הבעלים ביקש להפחית את מלוא העלויות מההשבחה, הפחית שמאי הוועדה את העלויות רק באופן חלקי, לפי התקופה המאושרת לשימוש
  
 

<    789101112131415161718192021    >

   נמצאו 386 כתבות   |   עמוד 14 מתוך 25

צרו איתנו קשר *5988