דוח אמון
2019

היטל השבחה בחדשות - עמוד 15

סוכן חדשות
 
סופית: מפעלי תחנות תשלם בראשל"צ היטל השבחה חלקי בסך 8.6 מיליון שקל
ביהמ"ש דחה ניסיון של מפעלי תחנות מקבוצת נצב"א להתכחש להסכם שנחתם בתקופת הבעלים הקודמים, בו התחייבה החברה לקבל ללא ערעור שומת היטל השבחה שיקבע שמאי מוסכם בגין פרויקט שהיא בונה בראשל"צ
  
 
גם היטל השבחה יש להשיב: תוכנית משביחה שפג תוקפה תזכה בהחזר ההיטל
בעוד שבמסים שונים קיים מנגנון להחזר מס אם בוטל אירוע המס, אין זה כך בנוגע להיטל השבחה ; ביהמ"ש שם בצדק סוף לעיוות המס
  
 
המחוזי: הלכת פמיני בעניין היטל השבחה חלה רטרואקטיבית
הלכת פמיני, שנפסקה בעליון ב-2006, שמה קץ לוויכוח ארוך שנים בשאלה כיצד לחשב היטל השבחה במקום בו אושרו מספר תוכניות משביחות בזו אחר זו, מבלי ששולם היטל השבחה בעקבות אחת מהן
  
 
לא התעשרת? אל תשלם היטל השבחה לרשות
פסק דין תקדימי קובע שאם נישום לא "התעשר" בפועל מתוכנית שבגינה שילם היטל השבחה, יש להחזיר לו את ששולם ; במקרים מסוימים, על אף מתן היתר לשימוש חורג או לשינוי ייעוד, אין לדרוש היטל השבחה מלכתחילה
  
 
נבחרת השמאים: נבחרו עשרת השמאים המכריעים שידונו במחלוקות היטל השבחה
השמאים יפרשו מפרקטיקה פרטית ויעסקו בשומות מכריעות בלבד; בנוסף, נבחרו 10 שמאים מחליפים ; המטרה ברפורמה: יצירת אי תלות בין השמאי המכריע לוועדה המקומית, והאצת הטיפול בתיקים ; תקרת השכר שנקבעה: 100 אלף שקל בחודש
  
 
השפעות היטל ההשבחה על מס שבח ומס רכישה (חלק ב')
ככל שמס שבח מאפשר עשיית שומה לתמורה וקביעת תמורה על בסיס הערכה, כאשר לא ברורות תוצאותיה של העיסקה ומועדן, כך, על פי עקרונות הצדק מחד וההקבלה בין הכנסות והוצאות מאידך, יש לבצע במסגרת שומת מס השבח הערכה של היטל ההשבחה הצפוי, ולכלול אותו כניכוי
  
 
השפעתיו של היטל ההשבחה על מס שבח ועל מס רכישה
היטל ההשבחה הינו חלק ממיסי המקרקעין, ואולם מקורו וגבייתו הינם ע"י רשויות התכנון והבנייה, ולא על-ידי רשות המיסים. נסקור להלן בקצרה את היחס בינו ובין מס השבח ומס הרכישה
  
 
ביהמ"ש: שטח ציבורי פתוח המשמש ככביש ללא מוצא ייחשב ל"גובל" לצורך תביעת פיצויים
בתיק אחר: בית המשפט ביטל היטל השבחה לתת-חלקה, למרות שנהנתה מתוכנית גובלת
  
 
תמ"א 38: תקנות הפטור מהיטל השבחה פורסמו
לפני כשבוע הותקנו תקנות הקובעות את הקריטריונים לתחולת הפטור מהיטל השבחה בעסקות תמ"א 38. נדון בכך ברשימה זו
  
 
היטל השבחה בחוזה שכירות?
כאילו אין בישראל מספיק מיסים, היטלים והגבלות על עסקות מקרקעין, פסיקה מהזמן האחרון קבעה כי ניתן לדרוש תשלום היטל השבחה מבעלי נכסים גם במקרה של עסקות השכרת מקרקעין לטווח ארוך, ולא רק במימוש במשמעות המקובלת - של מכירה או ניצול הזכויות. ההשפעות עלולות להיות קשות
  
 
תנאי מתלה מול תנאי תוקף
ההבחנה בין תנאי תוקף ותנאי מתלה אינה תמיד חדה וברורה, ולעיתים תוכר מכירה לצרכי מס שבח גם בטרם הגיעו הזכויות לידי המוכר
  
 
מתנות לצורך הגדלת הפטור
מפס"ד חמאיסי עולה הלכה המאפשרת להגדיל את מספר הפטורים על ידי הענקה של המגרש במתנה לקרובים, אך זאת, ככל הנראה, רק בתנאי שקיבלו את הזכויות עובר לשינוי תב"ע
  
 
משביחים את הפטור
השופט יוסף אלון קובע, כי לא רק מי שהורס את דירתו ושבונה דירה אחרת תחתיה, אלא גם מי שבונה דירה על קרקע בתולה, זכאי לפטור מהיטל השבחה על שטח של 120 מ"ר. התוצאה: ועדות התכנון והבנייה ייאלצו מעתה ואילך להעניק את הפטור להרבה יותר אזרחים
  
 
העליון הפך חלקית את הלכת צרי: אין היטל השבחה בבנייה על מגרש ריק
"תיקון טעות דפוס" שנשמט מידיעתו של בית המשפט בעניין צרי, הביא להלכה שלפי דעתו דהיום של אותו בית משפט, הינה מוטעית מיסודה. חמש שנים בהן הציבור שילם היטל מקום שהחוק קבע כי הוא פטור מתשלומו: בבניית דירות על קרקע פנויה * עם זאת, הלכת צרי שרירה וקיימת לעניין שאין פטור אלא לדירה אחת
  
 
תיקון החוק לגבי שמאים מכריעים
תיקון מס' 83 לחוק התכנון והבנייה מעניק תפקידים נוספים למוסד השמאי המכריע, בעיקר במחלוקות בין בעלי הקרקע לוועדה לתכנון ובנייה, הן לעניין היטל ההשבחה והן לעניין תביעות פיצויים על פגיעה תכנונית
  
 
תפקיד חדש בתחום הנדל"ן: שמאי מכריע שיהיה אחראי על היטלי השבחה ופיצויים
עד כה נהוג היה שהרשות המקומית, ובעלי הקרקע קבעו פרטנית לכל מקרה מי יהיה השמאי שיכריע את גובה ההיטל או הפיצוי
  
 

<    8910111213141516171819202122    >

   נמצאו 378 כתבות   |   עמוד 15 מתוך 24