כמה באמת חשובה לנו הריבית

2 תרחישים כמעט בטוחים לשער הדולר, כנגד 2 תסריטים להחלטת ריבית הערב

ד"ר מיכאל שראל הוא ראש אגף כלכלה ומחקר בקבוצת הראל ביטוח ופיננסים

כבר הורגלנו בכך שלקראת סופו של כל חודש קלנדרי, ככל שמתקרב מועד ההחלטה של נגיד בנק ישראל על גובה הריבית, עולה רמת המתח בקרב הכלכלנים והפעילים בשוק ההון.

ביום ההחלטה, כותרות ראשיות בתקשורת הכתובה והאלקטרונית מודיעות ש"הבורסה נסחרת בציפייה להחלטת בנק ישראל", מכריזות ש"הדולר מחכה לפישר", ומתריאות: "עצבנות בשוק ההון לקראת ההחלטה הגורלית על הריבית", וכדומה.

עד כמה משנה ההחלטה

דרך אחת לבחון שאלה זו היא לאמוד את השינויים בשוק ההון כתוצאה מהפתעות בהחלטות הריבית. אם החלטת הריבית זהה לתחזית הכלכלנים והפעילים בשוק ההון, אין סיבה לצפות לשינויים בשוק עקב פרסום ההחלטה, כי אין בפרסום זה מידע חדש שלא היה ידוע לפני פרסום ההחלטה.

ואולם, אם יש בהחלטה מימד של הפתעה לעומת התחזית, סביר להניח כי שוק ההון יושפע מפרסום ההחלטה ויגיב בהתאם. ההשפעה המיידית והברורה ביותר צפויה להתרחש בשוק המט"ח ובשוק איגרות החוב.

שוק המניות גם הוא עשוי להיות מושפע מההחלטה במקרה של הפתעה, אולם התנודתיות שם רבה וקיימת השפעה חזקה גם מהמתרחש בשוקי המניות בחו"ל, כך שקשה לבודד את ההשפעה של החלטת הריבית במקרה של שוק המניות.

ובכן, בדקנו את ההשפעה של "הפתעות" בהחלטות הריבית על שער החליפין (דולר וסל המטבעות) ועל מחירי האג"ח הממשלתיות (צמודות ושקליות).

מצאנו כי הפתעה כלפי מעלה של רבע נקודת אחוז בריבית בנק ישראל משפיעה מיידית וברמת מובהקות סטטיסטית גבוהה וגורמת לייסוף של השקל בכ-0.6 אחוז ולירידה במחירי האג"ח הארוכות בכ-0.4 אחוז (הן באפיק הצמוד והן באפיק השקלי).

ההשפעה על האג"ח הקצרות מזערית. הפתעה כלפי מטה בריבית תפעל באופן דומה לכיוון ההפוך. נמצא גם כי ההשפעה של הפתעות בריבית על שער החליפין ועל מחירי האג"ח לא נחלשה בשנה האחרונה, אלא אף התחזקה מעט.

קרב צמוד

השבוע מנבאים "קרב צמוד" בהחלטת הריבית, וסיכוי כמעט שווה להעלאה של רבע נקודת אחוז ולאי שינוי בריבית. אם נפרש זאת כתחזית להעלאה של שמינית נקודת אחוז ואם נשתמש באמידה שתיארתי, התחזית שלי היא:

  1. אם בנק ישראל יעלה את הריבית ביום שני בערב ברבע נקודת בסיס, השקל יתחזק בכ-0.3% ביחס לדולר ומחיר האג"ח הממשלתיות הארוכות יירדו בפתיחת המסחר בבוקר שלאחר ההחלטה בכ-0.2%.
  2. אם בנק ישראל לא יעלה את הריבית ביום שני בערב, השקל ייחלש בכ-0.3% ביחס לדולר ומחירי האג"ח הממשלתיות הארוכות יעלו בפתיחת המסחר בבוקר שלאחר ההחלטה בכ 0.2 אחוז.

אם תחזית זו לא תתממש ביום שלישי בבוקר, אטען כי במקביל להחלטת הריבית התרחשו אירועים נוספים שהשפיעו על שוק ההון ולכן לא ניתן לבדוק את אמיתות המודל על סמך מידת הצלחתו בחודש אחד בלבד.

צרו איתנו קשר *5988