שגרת השחיתות ברוממה: 146 אלף שקל ל-20 יום לקואצ'ר למנכ"ל, 45 אלף שקל ליועץ לתפאורת "מבט"

(עדכון) - "גלובס" חושף: כך מבזבזת רשות השידור את כספי אגרת הטלוויזיה שלכם ■ דוגמאות? 3 עוזרי הפקה משובצים בכל תוכנית למרות שאין בהם צורך ■ יועצת המנכ"ל למחשוב קיבלה 20 אלף שקל בחודש ■ עשרות מעובדי הרשות כלל לא טורחים להחתים כרטיס בעבודה ■ מנכ"ל רשות השידור, מוטי שקלאר: "הכל נבדק ונידון"

ניהול לקוי, בזבוז כספים, מנהל לא תקין, מוסר עבודה בעיתי וקבלת טובות הנאה. כל אלו עולים מתוך דוח ביקורת הפנים של רשות השידור לשנת 2008, שהגיע לידי "גלובס". הדוח שחובר על-ידי מבקרת הפנים איתנה גרגור והועבר לבכיריה מציג כשלים חמורים בהתנהלות השידור הציבורי בישראל המתקיים מכספי משלם האגרה.

גרגור מתייחסת בדוח שלה לניהול כוח אדם. מתברר כי בין השנים 2007 ל-2008 שילמה רשות השידור לחברת כוח האדם ORS סכום של 3.6 מיליון שקל. זאת למרות שעד למועד הבדיקה, "מעולם לא נחתם הסכם בין הרשות לבין החברה", לשון הדוח, "יתרה מכך לא נמצא מסמך כלשהו המפרט את התחייבויות הצדדים". כמו כן, מעולם לא פורסם מכרז לבחירת חברת כוח אדם.

על-פי הדוח, לו עובדי חברת כוח האדם, "היו מועסקים ישירות על-ידי הרשות, היא הייתה חוסכת סכום של 759,466 שקלים. דהיינו 33,020 שקל בממוצע מדי חודש. המבקרת כותבת כי "הרשות אינה מנהלת כלל רשימה של עובדי החברה כולל תאריכי התחלה וסיום עבודה. מצב זה מעיד על ניהול לקוי והיעדר תכנון ובקרה על מערך העסקת העובדים".

יועצים במאות אלפי שקלים

ליקויים חמורים נרשמו גם בהעסקת יועצים לרשות. רשות השידור העסיקה 8 יועצים, כאשר ליקויים נמצאו כמעט בהעסקת כל אחד מהם. מהדוח עולה, כי פרט לחברת "אביב יישום", אף אחד מהיועצים לא פירט את תפוקותיו ולמעשה לא נמסר מידע על מעשיו. זאת למרות ששולמו להם מאות אלפי שקלים.

בין היועצים, יועץ מנכ"ל, המאמן העסקי נפתלי שמרת, לו שולמו 145,787 שקל עבור עבודה של 20 יום. "לדעת הביקורת העסקת היועץ בחוזה בתנאים חריגים לעבודה של יומיים בחודש תמורת 3,000 דולר ללא מע"מ לאור מצבה הכספי של הרשות מבלי לדעת מה עשה או תרם בפועל חריגה ביותר ועומדת בניגוד לכללי המנהל התקין", כתבה גרגור.

שמרת, אגב, הוא אחד מ-4 ספקים בלבד שקיבלו מהרשות את כספם בתוך פחות מ-15 מיום הגשת החשבונית. ב-15 מקרים אחרים עם זאת שולמו החובות לפעמים עד ל-114 ימים אחרי.

עוד ציינה המבקרת את יועצת המנכ"ל למחשוב, שקיבלה 20 אלף שקל בחודש. "נמצאו ליקויים בכל הקשור להיעדר שיתוף פעולה עד כדי נתק מוחלט ויחסי עבודה גרועים בין היועצת למנהל אגף מערכות המידע", נכתב, "לא נמצאו תוכנית עבודה מסודרת להפעלת היועצת, הנחיות כתובות או ישיבות עבודה עם מנכ"ל הרשות, הגורם האחראי להפעלתה.

הדיווחים המוגשים על ידה הינם ללא פירוט עבודתה והמטלות והפרויקטים בהם השתתפה כך שלא ניתן להעריך מה התפוקות שלה והאם התפוקות שסיפקה תואמות לדרישות".

דברים דומים נכתבו באשר ליועץ אגף הגבייה (20 אלף שקלים בחודש), יועץ שיווק ומכירות (320 אלף שקל בשנה) ואף על חברת תאסק שניסחה את הרפורמה. עלות ההתקשרות עם החברה עומד על 760 אלף שקלים לא כולל מע"מ לשלב הראשון ועבור השלבים הבאים סכום של 360 שקל לשעה.

"שולם לחברה 877,800 שקל ללא פירוט של העבודה שעשתה", כתבה המבקרת, "אין פירוט של שעות העבודה ולא נמצא אישור לבחירתה ללא מכרז". לחברת אביב יישום אסטרטגיות, שעסקה אף היא ברפורמה שעדיין לא נחתמה, שולמו 173 אלף שקל בשנה. "החשבון הראשון הוגש ע-ידי החברה חודש לפני החתימה על החוזה", נכתב. עוד מפורט כי יועץ אמנותי לתפאורת מבט החדשה קיבל 45 אלף שקל לא כולל מע"מ.

אין איזון בשידורים

על פני כ-500 עמודים מפרטת המבקרת שורה של כשלים במנהל תקין ובהם שכירת חברות ללא מכרז וניהול בעייתי של מתקני הרשות, המחסנים, צי הרכב וכוח האדם. גם מוסר העבודה של העובדים בעייתי.

נמצאו ליקויים חמורים ברישום הנוכחות, עובדים חתומים לא נכחו במתקן למרות שיבוץ בסידור העבודה, במקרים אחרים במערכת חיפה עשרות עובדים לא חותמים כלל על גיליונות נוכחות. שני עובדים באגף הגבייה בבאר שבע אף חשודים בזיוף נוכחות. עובד אחר בטלוויזיה בערבית הזמין מוניות מביתו בכפר ורדים לחיפה בעלות של כ-500 שקל למרות שהוא מקבל אחזקת רכב.

ברדיו נמצאה אבטלת מפיקים רחבה, כאשר 3 עוזרי הפקה משובצים בכל תוכנית למרות שאין בהם צורך. "אחד המפיקים אינו מועסק כלל מזה למעלה משנה וחצי ולמרות זאת מקבל שכר מדי חודש", נכתב.

תיאור נרחב מקבלת טובת הנאה, לכאורה, שקיבלו עובדי הרשות מההתאחדות לכדורגל. "ההתאחדות העבירה לרשות 81 תגי כניסה בהתאם לרשימת שמות מהרדיו ומהטלוויזיה. 72 תגים לטלוויזיה ו-9 לרדיו. על פי הדיווח נדרשו רק 33 עובדים", נכתב. אם לא די בזאת, "פניית הטלוויזיה להתאחדות לכדורגל כוללת 9 אנשים שאינם עובדי הרשות".

גם נושא שוויון ההזדמנויות במשדרי הרשות נבדק. מביקורת שנערכה עולה כי יש רוב מכריע למרואיינים גברים בתוכניות כמו יומן (79% גברים), פוליטיקה (80%), מבט שני (76%). כמו כן נמצא כי במרבית תוכניות הטלוויזיה הייתה "העדפה ברורה למפלגת העבודה", הן במרואיינים והן בכתבות. יש לציין כי בשנת 2008, מפלגת העבודה החזיקה בתיק רשות השידור.

עיקרי דו"ח הביקורת

  1. ניהול כוח אדם לקוי - רשות השידור שילמה לחברת כוח אדם 3.6 מיליון שקל ללא מכרז וללא רישומים תקינים
  2. רשות השידור העסיקה שמונה יועצים - בהם קואצ'ר למנכ"ל שקיבל 147 אלף שקל עבור עבודה של 20 יום
  3. מוסר עבודה בעייתי של עובדים ברשות
  4. מנהל לא תקין - העסקת קרובי משפחה, אי קיום מכרזים כנדרש וניהול לא נכון
  5. היעדר שוויוניות בשידורי הטלוויזיה - כ-80% מהמרואיינים בתוכניות הם גברים, וקיימת העדפה לאנשי מפלגת העבודה.

שקלאר: "מתנגדי הרפורמה מנצלים בציניות את הדו"ח"

מנכ"ל רשות השידור מוטי שקלאר אמר בתגובה: "יש לדעת, כי הנושאים הנתונים בביקורת הפנים מתואמים יחד עם הנהלת רשות השידור ומוסדותיה על מנת לתקן ליקויים, ולכן מברכת רשות השידור על ביקורת הפנים. במקרה זה, מדובר בנושאים שנבדקו על ידי מבקרת הפנים של הרשות בשנים 2007-2008.

"כל הנושאים נדונו בהרחבה על ידי מוסדות הרשות לרבות ועדת הביקורת, ובדו"ח הביקורת עצמו מתפרסמים גם הצעדים שנקטה הנהלת רשות השידור לתיקון הליקויים. חלק ניכר מהנושאים, שהתנהלו בדרך לקויה זה שנים רבות, אמורים להיות מטופלים באפן יסודי במסגרת הרפורמה המיועדת ברשות השידור, אך גורמים המתנגדים לרפורמה מנצלים בציניות את הדו"ח בנסיון לטרפד את הרפורמה".