אקשטיין: "שכר המינימום בישראל גבוה מבמדינות המפותחות"

זאת, ביחס לשכר החציוני ובמקביל שיעור העובדים במשרה מלאה שמרוויחים פחות משכר המינימום הוא מהגבוהים בעולם- למעלה מ-14% ■ המשנה לנגיד בנק ישראל בועדת העובדים הזרים בכנסת: "יש להמשיך במתווה הפחתת מספר העובדים הזרים"

"שכר המינימום ביחס לשכר החציוני בישראל הוא גבוה מכל מדינות העולם המפותח, ובמקביל שיעור העובדים במשרה מלאה אשר מרוויחים פחות משכר המינימום הוא מהגבוהים בעולם- למעלה מ-14%", כך אמר היום פרופ' צבי אקשטיין, המשנה לנגיד בנק ישראל, בדברים שנשא בפני ועדת העובדים הזרים בכנסת.

"בעיה זו היא שילוב של אכיפה בלתי-מספקת ושל היצע עובדים לא-ישראלים גדול המשפיע שלילית על השכר של החמישונים התחתונים", הסביר פרופ' אקשטיין. לדבריו, "בעיית העובדים הזרים היא ראשית כל בעיה של עוני ואי-שוויון. אם קובעי המדיניות יעדיפו להתעלם מההשפעה הישירה של העובדים הזרים על הגדלת היקף ועומק העוני וגודל אי-השוויון בישראל, הרי שאין בעיה להכניס כל כמות של עובדים זרים", והדגיש באומרו כי "עניי עירנו קודמים לעניי תאילנד."

לאחר מכן סקר את ענף הבניין: "הקיטון המשמעותי בהיקף העובדים הזרים בענף הבינוי הלך יד ביד עם גידול דרמטי במספר הישראלים, כולל תחום העבודות 'הרטובות' ועם תיעוש הענף." לדברי פרופ' אקשטיין השכר בענף הבניין, אשר בעולם המפותח מהווה את הסמן העליון של השכר עבור אוכלוסיות בעלות מיומנויות נמוכות, הוא נמוך בישראל: רק 90% מהשכר הממוצע במשק בישראל מול למעלה מ-100% במדינות ה-OECD. יציאת העובדים הזרים מהענף שיפרה משמעותית את שכר העובדים הישראלים, ובכך תרמה ישירות לכניסת ישראלים ולתיעוש הענף.

בהתייחסו להמלצות דוח כנס קיסריה לענף הבניין ציין אקשטיין כי הקטנת מספר העובדים הזרים בענף הבניין לכדי 0 ב-2012 אינה צפויה להשפיע דרמטית על מחירי הדיור בארץ, וזאת משום שמחקרי בנק ישראל מראים כי העובדים בענף אינם מהווים מגבלה אפקטיבית. פרופ' אקשטיין הסביר כי היתרונות הצפויים למשק מהקטנת מספר העובדים הזרים בענף לאפס הם:

  1. ייצור סביבת עבודה ישראלית בענף, אשר תקל על כניסת עובדים ישראלים.
  2. תעודד את תיעוש הענף, ובייחוד אם תינתן תמיכה ממשלתית לכך.
  3. יקל משמעותית על אכיפת דיני העבודה ואי-העסקת עובדים נטולי היתר.

עם זאת, ציין פרופ' אקשטיין כי ישנה חשיבות רבה לבחינה מסודרת של ענף הבנייה, וכי ראוי כי התאחדות הקבלנים ומשרדי הממשלה המתאימים יבצעו עבודה מחקרית מעמיקה בנושא.

לבסוף סקר פרופ' אקשטיין את המלצות דוח כנס קיסריה לענף הסיעוד באומרו כי ישנה בעיה בראיה הכוללת בנושא הטיפול באוכלוסיה המזדקנת ובאוכלוסיית בעלי המוגבלויות. "יש צורך אקוטי בבחינה מחודשת עם ראייה ארוכת טווח בתחום זה." פרופ' אקשטיין הסביר כי אין מדינה ב-OECD אשר מטפלת באוכלוסיות אלו כפי שנעשה בישראל: בעולם נהוג כי עובדים לא-מקומיים מתואמים אך ורק לאוכלוסיות הנדרשות לטיפול 24/7, וכי מי שיש לו צורך בעזרה רק בחלק מהיום נעזר בעובדים מקומיים. "צריך לאמץ את ה-Best Practice הנהוגים בעולם, כדוגמת המודל הקנדי אשר מופיע בדוח קיסריה" אמר פרופ' אקשטיין.

צרו איתנו קשר *5988