היכונו לעוד העלאת ריבית

מזווית הראייה של הפעילים והשחקנים בשוק ההון, ספק אם יהיה משבר "סאב פריים" ישראלי

בנק ישראל ראה לנכון להביא לידיעת הציבור, ובמיוחד לידיעת הבנקים, את העובדה שלא יסכים עם התחממות נוספת בשוק הנדל"ן במשק. הדבר נעשה אתמול, באמצעות העלאת ריבית הבנק המרכזי ב-25 נקודות בסיס, והיום באמצעות הדברים המפורשים של המפקח על הבנקים, רוני חזקיהו.

אלא שאת ההודעה על העלאת הריבית ל-1.75% לשנה יש לבחון בהקשר רחב יותר של שוק הנדל"ן למגורים. מהודעת הבנק המרכזי שליוותה את החלטת הריבית עולות שתי מסקנות עיקריות:

הראשונה, בנק ישראל יותר מודאג ממה שהיה לפני חודשיים או שלושה מפני שיעור האינפלציה - לא מעט בגלל עלייה מהירה ברכיב הדיור במדד. הציפיות לאינפלציה שוב עולות, והתחזית לחודשים הקרובים קרובה מדי לשיעור שנתי של 3%.

שנית, בנק ישראל פחות מודאג כיום ממה היה לפני חודשיים או שלושה מפני האטה משמעותית בצמיחת המשק.

שינויים אלה בשיקולים של הבנק המרכזי מסבירים את השוני בהתנהגותו בין הרבעון השני לרבעון השלישי של השנה. ברבעון השני, תשומת לבו של בנק ישראל הייתה נתונה למשבר באירופה ולאירו, אשר איימו על הייצוא, הייצור והתעסוקה.

ככל שחלפו השבועות, חשש זה הלך ופחת, והבנק החל להפנות את מבטו לנעשה בשווקים המקומיים, ושם גילה נתונים מדאיגים לגבי היקף המשכנתאות והמנוף הנהוג בהם. הבנק הגיע למסקנה שהגיע הזמן להעביר מסר מפורש למשקי בית ולבנקים כאחד, שלפיו לא ירשה לבועה להתפתח, וגם לא יאפשר הרעה באיכות תיק ההלוואות של הבנקים.

הסכנה לא חלפה, עדיין

ואולם לצד המסר המביע דאגה, יש להתייחס גם למסר המביע ביטחון שהמשק נמצא עדיין בתוואי של צמיחה, גם אם יש אינדיקטורים המצביעים על ירידה בקצב גידול התפוקה בחודשים הבאים. בשורה התחתונה, בנק ישראל רואה בחודשים הקרובים תקופה של צמיחה כלכלית. גם אם לא ניתן לקבוע כי חלפה הסכנה של מיתון מחודש הרי שהסיכויים לכך פחתו בצורה משמעותית.

יש להניח כי מזווית ראייה של הפעילים והשחקנים בשוק ההון, ספק אם יהיה משבר "סאב פריים ישראלי", כי בנק ישראל נוקט צעדים למנוע אותו, ובכלל מדובר בעניין לעתיד רחוק יחסית; בינתיים אפשר ליהנות מהצמיחה הגבוהה, מהרווחיות של פירמות במשק ומהעובדה שאירופה לא גררה את העולם, ובוודאי לא את ישראל, לתהום של מיתון ואבטלה.

השאלה המהותית היא האם הבנק המרכזי יראה צורך לפעול גם בחודש הבא להעלאת הריבית. ניסיון העבר מלמד ששינויי כיוון במדיניות המוניטרית מונהגים על ידי הנגיד סטנלי פישר בהדרגה. אם אכן המשק הישראלי צפוי לצמוח בקצב שנחזה לפני כמה חודשים, ואם האינפלציה, נתוני המשכנתאות ומחירי הדיור לא יתכנסו למה שהבנק המרכזי חושב לרמות לא מדאיגות, הרי שבעוד ארבעה שבועות צפויה העלאה נוספת של הריבית.

22
 22

צרו איתנו קשר *5988