תשובה ונובל דורשים לחשוף הסכמי הפטור ממסים ל-EMG

זאת, מחשש ל"אפליה פסולה" ■ באוצר מסרבים לחשוף את הפרטים וטוענים: הדבר ישבש את עבודת ששינסקי ■ "גלובס" חשף בעבר: האוצר העניק פטור חריג ממס ל-EMG ל-20 שנה

קבוצת דלק , נובל אנרג'י וחברות חיפושי גז נוספות דורשות מהמדינה לחשוף את הסכמי הפטור ממסים ליבואנית הגז המצרי חברת EMG בנימוק של חשש ל"אפליה פסולה". החברות עתרו אתמול (ב') בבהילות לבית המשפט בדרישה לאפשר להן לעיין בהסכמי הפטור וכן במסמכים הקשורים לעבודת ועדת ששינסקי שמינה שר האוצר יובל שטייניץ לבחינת המדיניות הפיסקאלית על גילויי נפט וגז. באוצר מסרבים להעביר את המסמכים בין השאר בנימוק שהדבר ישבש את עבודתה של ועדת ששינסקי.

דלק קידוחים, נובל אנרג'י, אבנר, רציו חיפושי נפט וחברות נוספות העוסקות בחיפושי גז ונפט הגישו אתמול עתירה מינהלית בהולה לבית המשפט המחוזי בירושלים, המבוססת על חוק חופש המידע, בדרישה להורות למדינה למסור לעיונן שורה ארוכה של מסמכים המצויים בידי רשות המסים וועדת ששינסקי.

לעתירה הצטרפו גם קרנות הנאמנות וקופות הגמל של הלמן אלדובי, הטוענות כי מחובתן להגן על כספי לקוחותיהן מהאפשרות שייפגעו מאפשרות של הסקת "מסקנות נמהרות" על ידי הוועדה. העותרות מבקשות מבית המשפט להכריע בנושא בדחיפות משום שלטענתן החומר חיוני עבורן לצורך הכנת ניירות העמדה לוועדת ששינסקי - שהתאריך האחרון להגשתם חל באמצע השבוע הבא.

בין היתר מבקשות העותרות לקבל לעיונן את מכתב ההתחייבות של רשות המסים להענקת פטור ממס לספק הגז המצרי EMG, את עמדתה המשפטית של רשות המסים בנוגע לנושאי עבודתה של ועדת ששינסקי, את חוות הדעת שכתב לוועדה דיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית פרופ' ברק מדינה וכן ניתוחים כלכליים העוסקים בהשפעות שינויים במערכת הפיסקאלית על חדירת הגז הטבעי ותחזיות ביקוש לגז ניתוחים כלכליים פנימיים של משק האנרגיה ומשק הגז הטבעי.

העותרות מנמקות את בקשתן בכך שזכותן לטעון את טענותיהן בפני ועדת ששינסקי לא תהיה שלמה ללא קבלת הזכות לעיין במסמכים הרלוונטיים. העותרות מציינות כי לשינוי מיידי של המדיניות הפיסקאלית (תמלוגים, מיסוי, אגרות ע.ב.) על תגליות נפט וגז יהיו השלכות "דרמטיות" וכי "אם יש טעות בבסיס הנתונים הגולמיים המוצגים בפני הוועדה, הרי שקיים חשש כבד שהמלצותיה עלולות להיות שגויות".

בהתייחס לפטור ממסים ל-EMG כותבות העותרות כי "קיים חשש כי הקמת הוועדה והרצון לעדכן את המדיניות הפיסקאלית דווקא עכשיו כאשר העותרות או מי מהן גילו גז עלולה לייצר אפליה פסולה. לעניין צורך זה ידוע לעותרות שגוף פרטי (מצרי) שאזרח ישראלי הינו בעל אחזקה גבוהה בו (בשרשור)... קיבל התחייבות ארוכת שנים לפטור ממס בגין בכירת הגז".

באוצר ביססו את ההחלטה לדחות את בקשת העיון בפטור ממס על הוראות פקודת מס הכנסה. לגבי המסמכים הקשורים לוועדת ששינסקי מנומקת הדחייה בכך שחל עליהם פטור מחוק חופש המידע המתייחס ל"מידע על אודות מדיניות הנמצאת בשלבי עיצוב" וכן פטור המתייחס לדיונים פנימיים. "הוועדה סוברת כי מסירת כל המידע העומד לעיניה עלול לשבש את עבודתה ויכולתה לבצע את תפקידיה", נאמר בתשובת הלשכה המשפטית של האוצר, שהוסיפה כי היא מסירת החומר כעת "אינה במקומה" אך "תישקל בעיתוי מאוחר יותר".

פטור ל-20 שנה

לפני שלושה שבועות חשף "גלובס" כי חברת EMG, יבואנית הגז המצרי לישראל, קיבלה מממשלת ישראל פטור מוחלט מתשלום מסים למשך 20 שנה, למרות שהיא פועלת בישראל, בין השאר באמצעות מתקן קבלה שבבעלותה באשקלון. הפטור הוענק ל-EMG כחלק מעסקת ענק לאספקת גז לחברת חשמל למשך 15 שנה עם אופציה להארכה ל-20 שנה. שווי הגז שיסופק לישראל במהלך התקופה נאמד כיום בכ-6 מיליארד דולר.

הפטור ניתן במסגרת אמנה בין ממשלות ישראל למצרים שנחתמה במקביל להסכם המסחרי בין EMG לבין חברת החשמל מ-2005 והיא מצורפת כנספח להסכם השלום בין ישראל למצרים. האמנה קובעת כי "EMG, שמקום מושבה מצרים, תהיה פטורה ממסים בישראל על הכנסות ממכירה ואספקה של גז ממצרים לישראל ומחלוקת גז בתחנת החלוקה באשקלון".

בנוסף קובע ההסכם כי "EMG לא תידרש לפתוח תיק במס הכנסה ולא תידרש להגיש דו"חות מס שנתיים בישראל". מומחים למיסוי בינ"ל הגדירו את אמנת הפטור "חריגה ביותר" כי נתפרה למידותיה של חברה אחת.

צרו איתנו קשר *5988