הנתון שהבהיל את חזקיהו: האשראי בבנקים לקב' רכישה - 8.6 מיליארד ש'; מימון ממוצע של 70%

השחקן הגדול ביותר בתחום הוא בנק לאומי, עם היקף אשראי של 1.87 מיליארד שקל, ואחריו בנק מזרחי טפחות עם 1.85 מיליארד שקל ■ הערכות במערכת הבנקאית: קבוצות הרכישה בונות כ-7,000 יחידות דיור בעלות ממוצעת של 1.5 מיליון שקל לדירה ובשיעור מימון ממוצע של 70%

קבוצות הרכישה היו ואולי הן עדיין הטרנד החם ביותר בתחום הנדל"ן למגורים. עד עכשיו לא היו נתוני אמת לגבי היקף התופעה. הנחיה חדשה של בנק ישראל חייבה את הבנקים לתת, החל בדו"חות לרבעון השני, שפורסמו בימים האחרונים, גילוי נאות לגבי היקף האשראי הניתן לקבוצות רכישה.

מבדיקת "גלובס" בדו"חות הבנקים לרבעון השני עולה כי היקף האשראי הכולל הניתן לקבוצות רכישה הוא 8.6 מיליארד שקל. מתוכו שליש (2.7 מיליארד שקל) הוא אשראי מאזני שניתן בפועל ועוד שני שליש (5.9 מיליארד שקל) הוא אשראי חוץ מאזני.

אשראי זה הוא התחייבות שנתן הבנק לתת אשראי ועומדת לרשות הלקוח אך הוא טרם מימש אותה. בדרך כלל ככל שמתקדם הפרויקט היקף האשראי החוץ מאזני קטן והאשראי המאזני גדל. במערכת הבנקאית מעריכים כי קבוצות הרכישה בונות כ-7,000 יחידות דיור בעלות ממוצעת של 1.5 מיליון שקל לדירה ובשיעור מימון ממוצע של 70%.

מזרחי טפחות ולאומי מובילים

מהדו"חות עולה כי שני השחקנים הגדולים ביותר בתחום קבוצות הרכישה הם בנק לאומי ומזרחי טפחות . היקף האשראי של לאומי הוא 1.87 מיליארד שקל כאשר מתוכם 657 מיליון שקל ניתנו כאשראי בפועל והיתרה אשראי חוץ מאזני. במזרחי טפחות היקף האשראי הוא 1.85 מיליארד שקל ומתוכו 722 מיליון שקל אשראי מאזני והיתרה אשראי חוץ מאזני.

השחקן השלישי בגודלו בשוק הוא בנק הפועלים שהחל להיכנס לתחום רק בשנה האחרונה. האשראי המאזני של הפועלים הוא 357 מיליון שקל והאשראי הכולל הוא 1.4 מיליארד שקל. במקום הרביעי הבנק הבינלאומי עם אשראי בסך 1.2 מיליארד שקל ומתוכו אשראי מאזני של 218 מיליון שקל.

בנק אגוד בניהולו של חיים פרויליכמן נמצא במקום החמישי. פרייליכמן, שבעברו כיהן כמנכ"ל בנק אדנים ובנק טפחות, היה מהבנקאים הראשונים שהעניקו אשראי לקבוצות רכישה. אגוד מלווה בעיקר פרויקטים באזור המרכז כאשר היקף האשראי הכולל שנותן הבנק הוא 1.1 מיליארד שקל, ומתוכו 319 מיליון שקל אשראי מאזני.

בדו"חות הבנק מופיע אמנם אשראי חוץ מאזני בהיקף של 1.7 מיליארד שקל, אולם 900 מיליון שקל מוגדרים "אישור עקרוני" ורק 800 מיליון שקל הם באמת אשראי חוץ מאזני. שני הבנקים הקטנים בתחום הם דיסקונט עם אשראי של 899 מיליון שקל מתוכו אשראי מאזני של 334 מיליון שקל ובנק ירושלים עם אשראי בסך 238 מיליון שקל.

אשראי נדל"ן ולא משכנתאות

יצוין כי על פי הנחיית המפקח על הבנקים רוני חזקיהו, קבוצת רכישה (מעל 10 יחידות דיור) תסווג מ-1 ביולי כאשראי נדל"ן ולא כאשראי למשכנתאות. משמעות ההחלטה היא כי הקצאת הון של הבנק מול האשראי היא 100% מהאשראי ולא 35% כנהוג במשכנתאות על פי כללי באזל 2. עם זאת, לאחר סיום פרויקט (בדרך כלל מוגדר במועד קבלת טופס 4) רשאי הבנק לסווג מחדש את האשראי כאשראי משכנתאות.

הנחיית בנק ישראל הורידה את הלימות ההון של הבנקים. בנק ירושלים מדווח על פגיעה של 0.3%, בנק אגוד על פגיעה של 0.22%, מזרחי טפחות על פגיעה של 0.12% ובנק לאומי על פגיעה של 0.03%. בהפועלים, הבינלאומי ודיסקונט שיעור הפגיעה בהלימות ההון אינה מהותי ולכן לא צוין בדו"ח.

צרו איתנו קשר *5988