'לוויתן' יזכה להטבות של 'תמר' - אם יימצא בו נפט

איך ישפיעו המסקנות על תגלית נפט ב"לוויתן"? למה בוטלו ההטבות ל"לוויתן" ברגע האחרון? מי ייפגע מתמלוגי העל? ואיזה תמריץ טמון ליזמים בהכרה בעלויות מימון בעת הקמת מאגר?

הוראות המעבר של דוח ששינסקי יוצרות מסלול מיוחד למאגרים שיחלו בהפקה לפני ה-1 בינואר 2014. המסלול הזה נוצר למען מאגר "תמר", בין היתר על רקע הלחץ הכבד שהפעיל שר התשתיות, ד"ר עוזי לנדאו, להחריג את "תמר" לחלוטין מהדוח. מדובר בהטבות משמעותיות: חלק המדינה, כלומר המיסוי והתמלוגים שהמדינה תגבה על ההכנסות מהמאגרים שייכנסו ל"מסלול תמר" מתחיל ב-43% בלבד, בעוד חלק המדינה במאגרים האחרים מתחיל ב-52%.

אם יתגלה נפט ב"לוויתן", יהיה זכאי המאגר להיכנס למסלול "תמר", לפחות על פי הנוסח הנוכחי של הדוח הסופי. הוועדה הניחה שמאגר לוויתן לא יתחיל בהפקה לפני 2017. ההנחה הזאת מבוססת על כך שכדי להפיק גז טבעי מלווייתן יש צורך בהקמת תשתית מורכבת מאוד ויקרה, ואין סיכוי כי תוקם לפני 1 בינואר 2014. עם זאת, הוועדה לא הביאה בחשבון את העובדה שהפקת נפט ממאגר אינה כרוכה בקשיים רבים. אם יתגלה נפט בלוויתן, ניתן יהיה להתחיל בהפקתו הרבה לפני 2014, והמאגר יהיה זכאי לכאורה לקבל את ההטבות הנדיבות שקיבל מאגר תמר.

על פי אומדני חברת נובל אנרג'י , קיים סיכוי של 17% להימצאות מאגר נפט ענק, בהיקף של 3 מיליארד חביות, כ-700 מטר מתחת למאגר הגז של "לוויתן". כמו כן קיים סיכוי של 8% למציאת מאגר נפט בגודל 1.8 מיליארד חביות בעומק רב יותר. אם אכן יימצא נפט, ונדע זאת בעוד כחודש, ירוויחו יצחק תשובה ושותפיו פעמיים: ראשית, יהיה בידיהם מאגר ששווי הנפט בו נאמד במאות מיליארדי דולרים. שנית, הם יוכלו לדרוש את ההטבות שמקבל מאגר "תמר", והכול באדיבות ועדת ששינסקי.

ניכוי תמלוג העל: מענישים את בעלי ההון

לצד הביקורת זוכה ועדת ששינסקי לשבחים מצד אנליסטים בשוק על המלצתה להעניק אפשרות לנכות מחבות המס של השותפות את תמלוגי העל.

מדובר בהטבה משמעותית למחזיקים ביחידות ההשתתפות ולשותפויות עצמן. תמלוגי העל נגבים במישרין מההכנסה הגולמית של השותפות (כמו התמלוגים) ולפני החלוקה לבעלי יחידות ההשתתפות. בוועדה חשדו כי בעלי השליטה בשותפויות עושים שימוש בתמלוגי העל על מנת לרוקן את השותפות מרווחיה על חשבונם של המשקיעים הפרטיים הקטנים, כלומר מחזיקי יחידות ההשתתפות.

בפועל, התמונה מורכבת יותר משום שתמלוגי על נהוגים גם במסגרת עסקאות למכירת זכויות, כפי שלמשל עשתה דור-גז כשמכרה את זכויותיה בתמר לקבוצת דלק. לעתים נהנים מתמלוגי על גם בעלי מקצוע הקשורים לשותפות, ולא רק בעלי שליטה כמו גיאולוגים. מכל מקום המלצות הוועדה מביאות למצב שבו השותף הכללי, דהיינו בעל השליטה בשותפות, ייאלץ לשלם היטל בגובה מלא על תמלוג העל שהוא מקבל בעוד שמחזיקי יחידות ההשתתפות ייהנו מכך שתמלוג העל יוכר כהוצאה מבחינת ההיטל.

מדובר בהישג לא מבוטל למשקיעים הקטנים, במיוחד אם מביאים בחשבון ששותפויות כמו גבעות עולם לוקחות תמלוג על בגובה 20%.

מי שצפויים להיפגע מההמלצה הם השותפים הכלליים ובעלי עניין אחרים כמו דלק אנרגיה וכהן פיתוח, המקבלים תמלוגי על מדלק קידוחים ומאבנר .

ההכרה בהוצאות המימון מאפשרת תכנון מס

הוועדה החליטה להכיר בעלויות מימון בתקופת ההקמה של מאגרי גז במסגרת הפקטור של הוצאות הפיתוח, שרק לאחר שיוחזרו ליזמים יוטל ההיטל. ההקלה הזאת באה לענות על טענותיו של יצחק תשובה ושותפיו כי מסקנות הוועדה מונעות את הסגירה הפיננסית לפיתוח פרויקט תמר. החשש מכך שהוחלט על הכרה מוגבלת הוא כי ייווצר תמריץ ליזמים לתכנן את המימון באופן כזה שרוב העלויות ייפלו בתקופת ההקמה.

ברגע האחרון בוטל מסלול מיוחד ל"לוויתן"

לאחר פרסום דוח הוועדה הסופי טענו באוצר כי מעולם לא שקלו ברצינות להעניק מסלול הטבות מיוחד ללוויתן. לדברי אנשי המשרד, מדובר ב"בלון" שעלה במסגרת אחת הטיוטות, ואולם באחד הנוסחים הסופיים שהופץ בין חברי הוועדה דובר במפורש על מסלול למאגרים שיחלו בהפקה מסחרית בין 1 בינואר 2014 עד 31 בדצמבר 2018, והנהנה העיקרי ממסלול זה הוא "לוויתן".

ההצעה שנגנזה דיברה על פקטור מוגדל של 1.75 עד 2.5, שרק לאחריו יוטל המיסוי. מדובר בפקטור גבוה משמעותית מהפקטור הכללי, העומד על 1.5 עד 2.3.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא הסיפורים הגדולים של השבוע?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988