מידרוג: אמפל הוכנסה לרשימת מעקב עם השלכות שליליות

לנוכח התערערות היציבות הפוליטית והפיננסית במצרים והשלכותיה האפשריות על סיכון האשראי של EMG, אחזקה מהותית של אמפל ■ סדרות האג"ח של אמפל יורדות כ-2%

סוכנות דירוג האשראי מידרוג הודיעה היום (ב') כי היא מכניסה לרשימת מעקב עם השלכות שליליות את דירוג אגרות החוב (סדרות א', ב' ו-ג') שהנפיקה חברת אמפל אמריקן ישראל קורפוריישן.

הכנסת דירוג אגרות החוב לרשימת מעקב עם השלכות שליליות היא לנוכח התערערות היציבות הפוליטית והפיננסית במצרים והשלכותיה האפשריות על סיכון האשראי של EMG , אחזקה מהותית של אמפל. (EMG הינה חברה מצרית מוחזקת בשיעור של 12.5% על ידי אמפל ומהווה מרכיב מהותי כ-50% משווי תיק האחזקות של אמפל ומתזרימי המזומנים העתידיים שלה).

מעמדה של EMG כספקית גז בישראל מבוסס בעיקר על חוזה אספקת גז ארוך טווח עם ממשלת מצרים, הולכתו לישראל באמצעות צינור גז בבעלותה בתוואי שבין אל-עריש לבין אשקלון ועל התקשרותה של EMG בחוזה אספקת גז ארוך טווח עם חברת החשמל בישראל ומספר לקוחות נוספים.

יש לציין עוד כי חוזה רכישת הגז ממצרים מעוגן במסגרת הסכם השלום בין ישראל למצרים. מנגד, סיכוניה של EMG טמונים בין השאר בתלות הגבוהה בספק הגז הטבעי שבבעלות ממשלת מצרים ובמדינת מצרים.

מידרוג מציינת כי הדירוג יבחן גם על רקע התפתחות הדירוג של מדינת מצרים (נציין כי היום חתכה מודי'ס את דירוג החוב של מצרים ל-Ba2), כאשר המשך ההתפתחויות הפוליטיות במצרים והשפעתן על פעילותה העסקית של EMG ושל אמפל שרויה עדיין באי וודאות גבוהה להערכתם. השפעה זו תיבחן על ידי מידרוג בטווח הזמן הקרוב על רקע המשך קיום הסכם ההתקשרות עם ממשלת מצרים, על תנאיו השונים, לרבות רציפות אספקת הגז. גורם נוסף שייבחן הוא יציבות הבעלות והשליטה ב- EMG . יש לציין כי לדברי החברה נמשכת אספקת הגז ממצרים לישראל כסדרה.

צרו איתנו קשר *5988