עיריית ת"א זכתה במכרז על הבית בו הוכרז קום המדינה

מדובר בבית העצמאות בשדרות רוטשילד בת"א, שהיה ביתו של ראש העיריה הראשון של ת"א, מאיר דיזנגוף ושבו הכריז ראש הממשלה הראשון, דוד בן גוריון על הקמת המדינה בה' באייר תש"ח

עיריית תל אביב תנהל את בית העצמאות, שידוע גם כבית דיזנגוף, בו התגורר ראש עיריית ת"א הראשון, מאיר דיזנגוף, בשדרות רוטשילד בת"א, ושבו הכריז ראש הממשלה הראשון, דוד בן גוריון על הקמת המדינה בה' באייר תש"ח. כך נקבע במכרז של גנזך המדינה לניהול המבנה.

חוק בית העצמאות, שנכנס לתוקף בפברואר 2010, מסדיר את מעמדו של המבנה כנכס לאומי, במסגרתו נדרשה המדינה באמצעות גנז המדינה לבחור גוף שינהל את המבנה ויבטיח למלא את ייעודו.

עיריית ת"א ניגשה למכרז שפרסם גנז המדינה באמצעות מוזיאון ארץ ישראל. העירייה ויתרה בהצעתה על עמלת הניהול.

מדובר בבית מידות שהיה מראשוני בתיה של תל אביב. הכרזת הקמת המדינה התרחשה בו בהיותו מוזיאון תל אביב הראשון. היום משמש המבנה לשני מוזיאונים - היכל העצמאות ובית התנ"ך.

מטרת חוק בית העצמאות לשחזר ולשמר את הבניין בשל החשיבות הלאומית וההיסטורית בתולדות העם והמדינה הטמונה בו. מטרה נוספת של החוק היא להקים במנה מוזיאון לתולדות עם ישראל ושימור זכרו ופועלו של דיזנגוף.