רווחי הפניקס הצטמקו בכ-12% לכ-112 מ' ש' ברבעון

המנכ"ל אייל לפידות: "ה-EV הוא בהחלט אינדיקציה לשווי תיקי הביטוח, אבל יש בו עיוות מסוים" ■ הפניקס מחקה 10 מ' ש' בחברת חניונים באנגליה

קבוצת הביטוח והפיננסים הפניקס , שבניהול אייל לפידות ובשליטת קבוצת דלק, סיימה את הרבעון הראשון עם ירידה צפויה ברווחיה ודוחות ללא זיקוקין. בדומה למתחרותיה, רווחי הקבוצה נפגעו בעיקר מהתשואות בשוקי ההון, שהיו נמוכות מאשר ברבעון המקביל, ומהמדד, כשלצד זאת בחברה יכולים להתנחם בכך שבאופן השוואתי למתחרות התוצאות מעידות על פעילויות רווחיות, כשהחברה ממשיכה בשיפור שהציגה כבר אשתקד.

הפניקס רשמה ברבעון הראשון השנה קיטון של 12% ברווח הנקי, שהסתכם בכ-112 מיליון שקל, בדומה להראל ומגדל הגדולות ממנה. הרווח הכולל של החברה - שמשקלל הפסדים ורווחים שנזקפו רק להון, ולא לדוח רווח הפסד - קטן בשיעור חד יותר של כ-69%, לכ-58 מיליון שקל. ואולם, ברבעון הראשון השנה ספגה הפניקס הפסד חד-פעמי של כ-10 מיליון שקל כתוצאה ממחיקת ערך בחברה מוחזקת בתחום אחזקות החניונים באנגליה - LINCHFIELD. ללא שקלול ההפסד האמור הירידה ברווח הכולל של החברה הייתה 64%.

"צמיחה ממוקדת רווחיות"

לדברי המנכ"ל לפידות, "תוצאות הרבעון הראשון מצביעות על המשך המגמה החיובית המאפיינת את עסקי החברה. האסטרטגיה העסקית המיושמת בחברה הנה 'צמיחה ממוקדת רווחיות', ובכוונתו להתמיד בה ואף להעמיקה", בין היתר בדגש על מוצרי הפרט עתירי הרווחיות בחיסכון ארוך-טווח וביטוח בריאות.

הפניקס הציגה ברבעון הראשון צמיחה של כ-8.6% בסך הפרמיות שרשמה, כשעסקי ביטוח החיים הניבו צמיחה של כ-14.6% בפרמיות, שהסתכמו בכ-861 מיליון שקל, ודמי הגמולים בפנסיה ובגמל צמחו בכ-12.7% ל-577 מיליון שקל. לצד זאת, עסקי הביטוח הכללי הניבו גידול של כ-3.6% בפרמיות, שהסתכמו בכ-481 מיליון שקל. נוסף לכך, בביטוחי הבריאות הפרמיות שמרו על יציבות ברמה של 275 מיליון שקל, ואולם, בנטרול הכיסוי לתרופות מחוץ לסל במכבי, שהפניקס העניקה ברבעון המקביל (בהיקף של כ-23 מיליון שקל) אך לא ברבעון הנוכחי - כתוצאה מהוראות רגולטוריות - הפרמיות בעסקים ה"רגילים" בבריאות צמחו ברבעון הראשון השנה בכ-9.5%.

עיקר הירידה ברווחיות נרשם בתחומי הליבה של הביטוחים הכלליים וביטוחי החיים. לגבי האחרון נציין כי בעוד שבסוף 2010 הפניקס החלה לגבות באופן חלקי דמי ניהול משתנים בפוליסות המשתתפות ברווחים (לאחר שב-2009 לא נגבו כלל) הרי שבמהלך הרבעון הראשון היא לא גבתה דמי ניהול משתנים וה"בור" שב וגדל. נכון לסוף הרבעון הראשון, ה"בור" בדמי הניהול (שאותו יש לכסות בטרם תשוב החברה לגבות דמי ניהול משתנים) עומד על כ-42 מיליון שקל, ונכון לסוף אפריל הסכום עומד על כ-48 מיליון שקל.

כמו כן, הפניקס הציגה בתחומי הביטוח הכללי שיעור רווח כולל לפרמיה של כ-9.1%, לעומת שיעורים של כ-1.4% להראל, 0.1% לכלל והפסד אצל מגדל.

"יש ב-EV עיוות"

לצד הדוחות הציגה הפניקס את דוחות הערך הגלום בתיקי ביטוח החיים, הבריאות והפנסיה שלה, ולפיהם ה-EV של החברה גבוה בכ-95% משוויה בבורסה. הפניקס דיווחה היום כי ה-EV שלה עומד על 5.2 מיליארד שקל. בהתייחס לפערים בין ה-EV לשווי השוק בכל חברות הביטוח, אמר היום לפידות כי "ה-EV הוא בהחלט אינדיקציה לשווי תיקי הביטוח בתחום החיים והבריאות. יש בו עיוות מסוים, שנובע משימוש בריבית חסרת סיכון, ולא בריבית שמביאה בחשבון את הסיכון. אבל, כמדד השוואתי יש לו מקום".

יחד עם זאת, אגב ההתמקדות שמוביל לפידות בהקפדה על עסקים רווחיים, נציין שנתוני ה-EV נותנים אינדיקציה טובה וחזקה גם על היבט הרווחיות הטמונה לאורך השנים בעסק החדש שנמכר בשנת 2010 (ה-VNB), כשהערך הגלום בעסק החדש זינק בשנה החולפת בכ-60% לסך של כ-190 מיליון שקל.

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988