עודד דסאו הורשע במירמה, הפרת אמונים וגניבה בידי מנהל

זאת בגין העברות כספים בלתי חוקיות בסך עשרות מיליוני שקלים מהחברה הציבורית גולן מלאכת מחשבת שהיתה בשליטתו לחשבונו הפרטי

‎‎בית משפט השלום בתל-אביב הרשיע היום (ד') את היהלומן עודד דסאו, לשעבר בעל השליטה בחברה הציבורית גולן מלאכת מחשבת, בעבירות של מירמה והפרת אמונים בתאגיד, גניבה בידי מנהל, אי-גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה בכיר בתאגיד, הדחה בחקירה ועבירות נוספות לפי חוק ניירות ערך. זאת, בגין העברות כספים בלתי חוקיות מהחברה הציבורית לחשבונו הפרטי בסכומים של עשרות מיליוני שקלים.

בתגובה לאישומים נגדו הודה דסאו כי משך את הסכומים הנטענים מחשבונה של גולן, אך טען כי כל פעולותיו נועדו לקידום מטרותיה ותכליתה של החברה.

‏השופטת דניאלה שריזלי ציינה כי קיימות פרצות וסדקים בגירסה "המיתממת" של דסאו בנוגע למשיכת הכספים, והוסיפה כי "ככל שהתקדם הנאשם בתיאור מסכת האירועים... כך הלכה והתגברה התרשמותי ממופרכות התיאור, ממופרכות השיקולים הנטענים ומחוסר ההיגיון והסבירות שבהם. עמן - התחזקה התרשמותי מחוסר מהימנותו של הנאשם".

עוד ציינה השופטת: "התנהלותו של הנאשם בחקירה היא עדות לאופיו המניפולטיבי ולחוסר כנות בסיסי; לנכונותו לשקר ללא אבחנה, כאשר השקר משרת את האינטרסים שלו".

‎‎נטילת כ-30 מיליון שקל

‏בכתב האישום המקורי בפרשה, שהוגש בדצמבר 2007 כנגד דסאו וגיל פרס, שכיהן כמנכ"ל גולן בתקופה הרלבנטית, מפורטות העברות בנקאיות בסכומים של בין מאות אלפי שקלים ועד עשרות מיליוני שקלים, שביצע דסאו מחשבון החברה הציבורית לחשבונו הפרטי, תוך שהוא לא מבצע את הפעולות הנדרשות לשם כך בחברה ציבורית. זאת, לפי הנטען, במטרה להסתיר את המשיכות מהדירקטוריון, מבעלי המניות ומציבור המשקיעים.

‏לפני כשנתיים גזר בית משפט 5 חודשי עבודות שירות ו-80 אלף שקל קנס על גיל פרס, שהורשע, במסגרת הסדר טיעון, במירמה והפרת אמונים בתאגיד וב-3 עבירות של אי-דיווח אירועים מהותיים.

מגזר הדין עולה כי פרס איפשר לדסאו - לעיתים באופן אקטיבי ולעיתים פאסיבי - למשוך כספים ללא אישור הגורמים המתאימים ומבלי לדווח לבורסה ולרשות ניירות ערך.

‏עם הרשעת פרס תוקן כתב האישום כנגד דסאו וכלל 7 אישומים, שייחסו לו משיכות כספים אסורות מגולן בהיקף של כ-11 מיליון, שהוחזרו לחברה בזמנים שונים; וכן נטילת כ-18.7 מיליון שקל נוספים, שלא הוחזרו לחברה. ‏‎‎‏