מידרוג חותכת את אמפל ב-3 דרגות: "הרעה במצב העסקי"

להערכת מידרוג, היתרות הנזילות הקיימות מספקות את צרכיה השוטפים של החברה ופירעון קרן החוב עד לסוף שנת 2012

מידרוג מורידה את דירוג אגרות החוב (סדרות א', ב' ו-ג'), שהנפיקה אמפל אמריקן מ-Baa3 ל-,Ba3 תוך הותרת הדירוג באופק שלילי.

בהמשך להורדות הדירוג הקודמות שבוצעו בחודשים האחרונים, הורדת הדירוג הנוכחית, מתחתית דרגת השקעה לדרגת השקעה ספקולטיבית, הינה בשל המשך ההרעה במצבה העסקי של EMG - אחזקת הליבה של אמפל הנמצאת בשליטת יוסי מימן.

במידרוג מציינים כי הרעה זו מתבטאת בשיבושים מתמשכים באספקת הגז הטבעי מהספק המצרי תוך הישנות הפיגועים במערכת הולכת הגז ממצרים - גורמים המגלמים התעצמות בסיכוני האשראי של EMG ושל החברה. "הדירוג הקודם שנקבע בחודש מאי השנה לא שיקף מצב של אי חזרת הגז למשך זמן מתמשך. החל מפברואר 2011 הופסקה אספקת הגז מספר פעמים, עקב ארבעה פיגועים בצינור הגז של ספק הגז המצרי חברת GASCO. ביום 30 ביולי בוצע ניסיון פיגוע נוסף, שלא צלח, לפגוע במתקן הגז".

יש לציין כי בפרקי הזמן שבין שלושת הפיגועים הראשונים תוקן מתקן הגז וחזרה הזרמת הגז לישראל באופן חלקי ולתקופות קצרות. במקביל, בעלי המניות של EMG ובכללם אמפל, החלו בהליכים משפטיים שונים נגד ממשלת מצרים בטענה להפרת תנאים שונים בהסכם הגז ולהפרות שונות של אמנות השקעה בינלאומיות.

במידרוג מציינים כי בסוף הרבעון השני היו לחברה יתרות נזילות (בדוח סולו) בסך של כ-134 מיליון דולר, מכך כ-23.5 מיליון דולר כריות משועבדות לטובת תשלומי ריבית למחזיקי אגרות החוב. להערכת מידרוג, היתרות הנזילות הקיימות מספקות את צרכיה השוטפים של החברה ופירעון קרן החוב עד לסוף שנת 2012, בקירוב (בהנחה כי לא יבוצעו השקעות חדשות).

צרו איתנו קשר *5988