אלביט הדמיה: נפחית תוך שנתיים חוב של 2.6 מיליארד ש'

החברה בשליטתו של מוטי זיסר צופה להפחית חובותיה כתוצאה מקיטון קרנות האג"ח ומימוש נכסים ■ ההכנסות קטנו ביחס לרבעון המקביל והחברה עברה להפסד - ברקע רכישת EDT (קרן נדל"ן באוסטרליה)

חברת אלביט הדמיה , בשליטתו של מוטי זיסר, דיווחה הבוקר (ד') על תוצאותיה הפיננסיות לרבעון השני של שנת 2011, תוך שהיא מציגה קיטון בהכנסות וברווח (הכולל), הנובעים לטענתה מהכנסות ורווחים חד פעמיים ברבעון המקביל אשתקד - בגין עסקת רכישת EDT, קרן השקעות אוסטרלית המתעסקת בנדל"ן מניב. (לסיפור המלא)

הדוחות של אלביט מתפרסמים ברקע החשש מההשפעה שתהיה לחובותיו של בעל השליטה זיסר, על מצבה הפיננסי של החברה: בחברה ציינו כי היא צפוייה להקטין משמעותית את מצבת החובות שלה - בהיקף כולל של 2.6 מיליארד שקל - בגין פרעון קרנות אג"ח ומימוש נכסים בחטיבת המלונות וארה"ב. זאת, גם ברקע חשיפת "גלובס" אודות קשייו של בעל השליטה זיסר בפירעון חובותיו הפרטיים לבנק הפועלים: לאירופה ישראל של זיסר חוב של כמיליארד שקל לבנק המוגדר כ"בעייתי". מול החוב, משועבדות לטובת הבנק מניותיו של זיסר באלביט הדמיה, אשר שווי השוק שלהן כרבע ממנו בלבד.

כחלק מאסטרטגיית החברה לממש נכסים שפוטנציאל ההשבחה שלהם הגיע לכדי מיצוי, במהלך 2010 הוחלט על מימוש הדרגתי של פעילות המלונות, אשר רשומים בספרי החברה לפי עלות מופחתת ואינם משוערכם לפי שווים הכלכלי בשוק. לדעת החברה מימוש המלונות יביא ליצירת רווחים משמעותיים ולגידול בהון העצמי. החברה מציינת כי רישום הנכסים לפי עלותם גרמה לכך ששיעורי המינוף של פעלות זו הינם גבוהים ביחס לשאר החזקות החברה וכי מימוש המלונות יביא להורדה ניכרת של היקף החוב בקבוצה ולהקטנת שיעורי המינוף.

בראיה קדימה מתכננת החברה כי בתום השנתיים הקרובות, בכפוף להתממשות התוכנית העסקית, תמשיך החברה להחזיק בזרועותיה העיקריות, כלומר החזקה בזרוע פעילות הנכסים המניבים בארה"ב, שליטה בפלאזה סנטרס, החזקה במלון רדיסון בבוקרשט שברומניה, החזקה בפעילות הנדל"ן בהודו ושליטה באלביט מדיקל.

קיטון בהכנסות וברווח

הכנסות אלביט הדמיה הסתכמו ב-241 מיליון שקל, לעומת הכנסות של 573 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנה שעברה. אולם, בנטרול רישום רווח חד פעמי בהיקף 397 מיליון שקל, המיוחס לרכישת השליטה של אלביט ב-EDT ברבעון המקביל אשתקד - מדובר למעשה בעלייה בהכנסות.

יש לציין כי גם במסגרת דוחותיה לרבעון הראשון של 2011, במסגרתם רשמה אלביט הדמיה הפסד של 63.3 מיליון שקל, צירפה אלביט הדמיה לדוח הכספי גם דוח מקורות ושימושים לשנתיים הקרובות, אשר נודע להרגיע את מחזיקי האג"ח שלה, ולפיו היא צפויה לעמוד בהחזר חובותיה למחזיקי האג"ח ולבנקים בעיקר באמצעות מימוש נכסים.

(חדשות טובות למוטי זיסר: דוחות טובים לפלאזה סנטרס)

הרווח של אלביט הדמיה הסתכם ב-14 מיליון שקל, לעומת רווח של 288 מיליון שקל, הנובע לטענת החברה מרישום רווח חד פעמי מעסקת EDT. בשורה התחתונה, רשמה החברה הפסד של 30 מיליון שקל, בהשוואה לרווח נקי של 226 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2010.

הכנסות אלביט מפעילות נדל"ן מניב בארה"ב הסתכמו ב-85 מיליון שקל, כתוצאה מרכישת EDT, כאשר ההכנסות מדמי שכירות מנכסי נדל"ן מניב הסתכמו ב-60 מיליון שקל. ההכנסות מהתאמת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה הסתכמו ב-25 מיליון שקל.

ההון העצמי של החברה הסתכם ב-2.13 מיליארד שקל נכון ל-30 ליוני 2011, לעומת 2.17 מיליארד שקל נכון ל-31 לדצמבר 2010.

"ברבעון זה השלמנו את הליך הצעת הרכש להשתלטות של חברת EDT בארה"ב, נכסי EDT מניבים למעלה מ-100 מיליון דולר תזרים שוטף נקי שנתי (NOI). כבר ברבעון זה אנו רואים את ההשפעה על ההכנסות והרווחיםהשוטפים של החברה ואנו צופים גידול ניכר ברווחיותה בתקופה הקרובה", התייחס לנתונים דודי מחלוף, מנכ"ל משותף באלביט הדמיה.

צרו איתנו קשר *5988