yes במבצע גבייה: 50% הנחה לבעלי תיק בהוצאה לפועל

במסגרת סדרת מבצעים שיזמה רשות האכיפה והגבייה, יימחק מחצית מחובם של מי שנפתח נגדם תיק הוצאה לפועל עד שנת 2008 בשל חוב לחברת yes

חברת הלוויין yes מצטרפת לחברות אחרות במטרה לעודד תשלום חובות: במסגרת סדרה של מבצעים אותם יזמה רשות האכיפה והגבייה, יימחק מחצית מחובם של מי שנפתח נגדם תיק הוצאה לפועל עד שנת 2008 בשל חוב לחברת yes.

החל מהיום (ד') יוכלו החייבים לפנות למוקד השירות והמידע של רשות האכיפה והגבייה, במספרי הטלפון הבאים 35592* או 073-2055000, ולהסדיר את חובם בניכוי 50%.

החייבים שהוגדרו כאוכלוסיית המבצע מקבלים בימים אלה לביתם אגרת אישית המזמינה אותם לפנות למוקד המידע. באיגרת נתונים על מספר התיק בהוצאה לפועל , גובה החוב, גובה ההנחה והסכום לתשלום לאחר ההנחה.

טרם היציאה במבצע, מציינים ברשות האכיפה, נסגרו כ-3,000 תיקי הוצאה לפועל בשל חובות לחברת yes. מי שיפנה במסגרת במהלך הנוכחי, יעוכבו מיידית ההליכים שננקטו נגדו בתיק ההוצאה לפועל, ויוגשו הקטנות קרן החוב עם קבלת התשלומים שבהסדר - או בקשה לסגירת התיק לאחר פירעון מלוא החוב שהוסדר.

שורה של מבצעי גבייה קודמים הוכחו כיעילים למדי לחברות: בקרב חייבי בנק לאומי נסגרו כ-5,000 תיקי הוצאה לפועל, ושולם לבנק סכום של כ-34 מיליון שקל; ובמבצע עם חברת פלאפון פנו למוקדי המידע שהוקמו במיוחד למבצע כ-6,000 פונים עד השבוע האחרון.

דוד מדיוני, מנהל רשות האכיפה והגבייה, מסר כי "מבצעי הגבייה הוכיחו מעל לכל ספק כי התערבות הרשות ותיווכה למען השגת ההנחות מול החברות מועילה לחייבים ומסייעת לזוכים לקבל את כספם. אנו ממשיכים כל העת לחשוב בצורה יצירתית כיצד לצמצם את תיקי ההוצאה לפועל, תוך שמירה על זכויות החייבים וסיוע להם".

צרו איתנו קשר *5988