מהפכה בשוק התקשורת: המלצות חייק נחשפות

לאחר המתנה של חודשים, "גלובס" חושף את המלצות ועדת חייק שיוצרות שוק תקשורת שונה לחלוטין ממה שהורגלנו אליו ■ תשתיות הוט ובזק ייפתחו למתחרים - והן יבטיחו זאת בערבות של 200 מיליון שקל

ועדת חייק ממליצה על מהפיכה בשוק התקשורת במדינת ישראל. מטיוטת הדוח שהגיעה ל"גלובס" ואשר נחשפת לראשונה, מציעה הוועדה שורה של שינויים שאמורים ליצור שוק תקשורת שונה לחלוטין ממה שהורגלנו אליו עד כה. שינויים אלה, ששאלת היתכנותם תלויה ביישום על-ידי משרד התקשורת, יובילו לשינויים עמוקים בהרגלי הצריכה של הציבור, אם ייושמו.

על-פי המלצות הוועדה, יוקם שוק סיטונאי לפיו בזק והוט יתנו שירות ויאפשרו שימוש בכל התשתיות הנדרשות על מנת לאפשר פעילות של בעלי רישיונות תקשורת אחרים באספקת שירותים ללקוחות קצה. לפי הפירוט בטיוטה יחויבו החברות לפתוח את כל התשתיות כולל גישה דרך הצינורות והגובים שלהן לטובת המתחרים וכולל תיול בבית המנוי.

קווי האינטרנט שהמפעילים ירכשו מבזק ומהוט, יאפשרו להם לנהל ולבקר אותם, בניגוד למצב היום. בזק והוט יפרסמו ובאופן שוטף, לבעלי רישיונות אחרים בתחום התקשורת, את פריסת התשתיות הקיימות בהתאם לדרישות הגורם המסדיר, מלבד סייגים שייקבעו על-ידי כוחות הביטחון.

בזק והוט יפקידו ערבויות בנקאיות אוטונומיות בסכום כולל של 200 מיליון שקל, לצורך הבטחת קיומו של שוק סיטונאי. משרד התקשורת רשאי לחלט את הערבות בחלקים ובמנות שיקבע. בנוסף מומלץ להטיל אחריות אישית על מנהלי החברות בזק והוט, אם לא יאפשרו את השימוש בתשתיות על בסיס תחרותי.

הוועדה ממליצה שכל המלצותיה יעוגנו בחקיקה ראשית, בה ייקבעו גם הסנקציות במקרה של אי עמידה בהסדרי השוק הסיטונאי.

קביעת מחירים

עד לקביעת התעריפים על-ידי משרד התקשורת, מחירו של כל שירות סיטונאי יהיה אחיד, ללא כל תלות במאפייני הצרכן (פרטי או עסקי). כל השירותים יתומחרו על-ידי הגורם המסדיר בהתאם לעיקרון העלות. תעריפים סיטונאיים אלו ייקבעו כמחיר המרבי בו רשאים בזק והוט למכור את השירותים לבעלי רישיון אחרים.

עד לקביעת מחירים כאמור לעיל, שירותים הנמכרים על-ידי בזק והוט באופן קמעונאי, לרבות תשתית אינטרנט בכל רוחבי סרט ומכירה של דקות שיחה, יימכרו לבעלי רישיון אחרים במחיר שלא יעלה על 75% מהמחיר הקמעונאי הנמוך ביותר אותו הציעה חברת בזק במהלך חודש ספטמבר 2011. הסדר זה יחול למשך שישה חודשים מהיום שבו יישומו המלצות הוועדה. משרד התקשורת יוכל להאריך תקופה זו בשישה חודשים בלבד.

הפרדה מבנית

לדעת הוועדה יש לבטל את חובת ההפרדה המבנית בתחום הנייח ובתחומים אחרים בענף התקשורת במהירות האפשרית, מלבד בתחום הטלוויזיה הרב ערוצית שתבוטל לאחר שיתאפשרו שידורי טלוויזיה על גבי תשתית האינטרנט. חובת ההפרדה המבנית תוחלף בהפרדה חשבונאית בין כלל השירותים אותם מספקות בזק והוט לבין התשתיות. בנוסף ייבחן איסור על העברת מידע בין המגזר הקמעונאי לבין הסיטונאי בכל אחת מהחברות.

חובת ההפרדה המבנית הקיימת תבוטל לאחר שיחלפו 6 חודשים מהיום שבו נחתמו הסכמים סיטונאיים. אם לא יפעל שוק סיטונאי תוך 24 חודשים מיום פרסום המלצות הוועדה, יפעיל הגורם המסדיר לביצוע הפרדה מבנית בין התשתית של הוט ובזק לבין השירותים המסופקים ללקוחות קצה.

פיקוח על מחירים קמעונאיים

הפיקוח על המחיר הקמעונאי של חברת בזק יהיה בשיטת קביעת תעריף מרבי ולא בשיטת קביעת תעריף קבוע בהתאם להוראות סעיף 15(א) לחוק התקשורת. הדבר יתבצע באופן מיידי ללא תלות בכל נושא אחר האמור במסמך זה. השרים יקבלו דיווח שוטף על התפתחות התחרות בשוק ודיווח מרוכז אחת לשישה חודשים, כדי לאפשר התערבות במקרה של ירידה ברמת התחרות. התעריף המרבי יעודכן מעת לעת על-ידי הגורם המסדיר ויחושב בהתאם לעיקרון העלות. לאחר הסרת הפיקוח ולאחר ביטול ההפרדה המבנית, ישקול הגורם המסדיר את ביטולם של דמי השימוש הקבועים הנגבים על-ידי חברת בזק.

בהמשך להורדת תעריפי הקישוריות בתחום הנייד, הוחלט להעמיד את תעריף הקישוריות הנייח על אגורה אחת עד לקביעת תעריף בהתאם לעיקרון העלות.

בנוסף ממליצה הוועדה כי הגורם המסדיר יגדיר מעת לעת סל שירותי תקשורת בסיסי. כל בעלי הרישיון בתחום התקשורת יחויבו להציע סל זה ולפרסם את מחירו. לסיום ממליצה הוועדה לקדם ולתמוך במיזם התשתיות של חברת החשמל המתוכנן ככל שניתן בשל חשיבותו לענף.

ההמלצות
 ההמלצות

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא גלובס טק?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988