עיריית טירת הכרמל לא תגבה מנצבא 12 מיליון שקל ארנונה

זאת מכיוון שמדובר בחוב שנוי במחלוקת - כך קבע בית המשפט לעניינים מינהליים בחיפה

עיריית טירת הכרמל לא תוכל לנקוט הליכי גבייה מינהליים נגד חברת נצבא, שבשליטת קובי מימון, בגין חוב ארנונה שלטענתה מסתכם ביותר מ-12 מיליון שקל, היות שמדובר בחוב שנוי במחלוקת - כך קבע בית המשפט לעניינים מינהליים בחיפה.

חברת הנדל"ן נצבא הגישה לבית המשפט עתירה מינהלית לביטול הליכי גבייה מינהליים שנקטה נגדה עיריית טירת הכרמל נגד חוב ארנונה, כשבין הצדדים התקיימה מחלוקת בשאלה האם רשאית רשות מינהלית לנקוט בהליכי גבייה כשחוב הארנונה שנוי במחלוקת.

את נצבא ייצג עו"ד ארז גבע ממשרד כץ, גבע, איצקוביץ' (‏‏‏KGI‏).

נצבא רכשה בפברואר 2009, מידי חברת כלל השקעות בנדל"ן, שטח של 60 דונם בטירת בכרמל, ועליהם מבנים שעומדים במרכז חיוב הארנונה. לעתירת נצבא הצטרפה גם חברת כלל השקעות בנדל"ן. נצבא השיגה על חיובי ארנונה שנדרשה לשלם החל מ-2003 בפני ועדת הערר לענייני ארנונה בעיריית טירת הכרמל.

אולם, במארס השנה דחתה ועדת הערר את טענותיה של נצבא, שהגישה על כך ערעור מינהלי לבית המשפט לעניינים מינהליים. עיריית טירת הכרמל החלה ביוני 2009 לנקוט הליכי גבייה נגד נצבא והטילה עיקולים על כספים שמגיעים לנצבא מצדדי ג'.

צעד האכיפה שנקטה העירייה היה צו לעיקול נכסי חייב שנמצאים בידי צד שלישי. לטענת העירייה, חוב הארנונה של נצבא הסתכם באותה תקופה ביותר מ-12 מיליון שקל. על הליכי גבייה אלה עתרה נצבא לבית המשפט לעניינים מינהליים.

נצבא טענה שאין לאפשר לעיריית טירת הכרמל לנקוט הליכי גבייה כל עוד חוב הארנונה שנוי במחלוקת. לטענתה, בהתאם לפקודת המסים, ניתן לנקוט הליכי גבייה רק כשמדובר בחוב שאינו שנוי במחלוקת, ושיש להקיש מכך גם לעניין הליכי גבייה שננקטים מכוח פקודת העיריות.

עיריית טירת הכרמל טענה כי מדובר בהליכי-סרק שנוקטת נצבא על מנת להימנע מתשלום הארנונה, והוסיפה כי אין לסבול מצב שבו חייב יימנע מתשלום חוב למשך תקופה כה ארוכה.

כן טענה העירייה כי הליכי הגבייה נגד נצבא ננקטו מכוח פקודת העיריות, וכי לפקודת המסים אין תחולה על הליכי גבייה אלה. את טענה זו דחתה השופטת.

השופטת ברכה בר-זיו קבעה כי הפרוצדורה אינה גוברת על המהות, וכשמדובר בחוב שנוי במחלוקת אין מקום לנקוט הליכי גבייה מינהליים. כן היא ציינה כי אין מחלוקת בין הצדדים על כך שלפי פקודת המסים רשאית רשות לנקוט הליכי גבייה מינהליים אך ורק בגין חוב שאינו שנוי במחלוקת.

השופטת קיבלה את העתירה וקבעה כי העירייה מנועה מלנקוט נגד נצבא בהליכי גבייה מינהליים, עד להכרעה סופית בערעור המינהלי שהגישה נצבא על החלטת ועדת הערר.

צרו איתנו קשר *5988