S&P מעלות העלתה את דירוג החוסן הפיננסי של הפניקס

"הפניקס ביטוח הציגה שיפור תפעולי יחד עם צמיחה בכל הסקטורים תוך שיפור הרווחיות והקטנת הסיכון בתיק ההשקעות"

חברת הדירוג S&P מעלות העלתה את דירוג החוסן הפיננסי של הפניקס חברה לביטוח בדרגה אחת ל-'ilAA+, ואת דירוג כתבי ההתחייבות הנדחים של חברת הביטוח ל-ilAA, ואשררה את הדירוג של החברה האם הפניקס אחזקות שהינו ilA.

תחזית הדירוגים המעודכנים של מעלות לקבוצת הפניקס יציבה, משום שלהערכת חברת הדירוג "השיפור התפעולי שהושג יישמר". קבוצת הפניקס , הכוללת גם את בית ההשקעות אקסלנס, נמצאת בשליטת יצחק תשובה ומנוהלת על ידי אייל לפידות, שאמר כי "אנו שמחים להיווכח כי השיפור החד שנרשם בכל תחומי הפעילות של החברה, שהינו פרי של מאמץ מתמשך המושקע ע"י מנהלי החברה ועובדיה, מביא להגברת האמון שמקנה שוק ההון לחברה. הסיבות שהביאו להעלאת הדירוג ואשר פורטו לעיל הינן תוצאות של מימוש פוטנציאל השיפור הקיים בחברה".

במעלות מסבירים את המהלך - שנעשה בין היתר בהתחשב בציפיות לתוצאות חלשות לרבעון השלישי השנה בכל סקטור הביטוח - בכך ש"הפניקס ביטוח הציגה שיפור תפעולי יחד עם צמיחה בכל הסקטורים תוך שיפור הרווחיות והקטנת הסיכון בתיק ההשקעות".

עם זאת, במעלות מציינים כי "לחץ משמעותי על איתנותה של קבוצת דלק אשר ישפיע על איתנותה הפיננסית, גמישותה הפיננסית ו/או נזילותה של קבוצת הפניקס, עשוי להשפיע לרעה על הדירוגים".

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988