מנהל במוסד רפואי ישלם 110 אלף שקל פיצוי על הטרדה מינית

ביה"ד קבע כי העובדת, אחות במקצועה, חוותה סדרה של מעשי הטרדה מינית שצריך להתייחס אל כל אחד מהם כמצדיק פיצוי נפרד, ולפיכך פסק פיצוי גבוה יותר מהסכום המקסימלי בחוק

מנהל במוסד רפואי בצפון, שהטריד מינית אחות מוסמכת שהיה ממונה עליה בעבודה, ישלם לה פיצוי של 110 אלף שקל בגין מעשיו - כך קבע לאחרונה בית הדין הארצי לעבודה.

השופטות רונית רוזנפלד, נילי ארד (נשיאת בית הדין הארצי) וורדה וירט-לבנה ציינו בפסק הדין כי העובדת חוותה סדרה של מעשי הטרדה מינית, שצריך להתייחס אל כל אחד מהם כמצדיק פיצוי נפרד "ללא הוכחת נזק". לפיכך פסקו השופטות לעובדת פיצוי שהוא גבוה יותר מהסכום המקסימלי הקבוע בחוק למניעת הטרדה מינית, שעמד במועדים הרלוונטיים על 66 אלף שקל.

העובדת הוטרדה מינית על-ידי הממונה הישיר עליה במשך תקופה בת כחודש ומחצה, החל מן המועד שבו שובצה לעבודה בסניף המוסד הרפואי, ועד סמוך למועד בו הגישה נגדו את תלונתה במקום העבודה.

במהלך אותה תקופה חוותה העובדת מצידו של הממונה מעשים נפרדים של התייחסויות והצעות מיניות גסות ובוטות ומעשים מגונים. השופטות קבעו כי כל אחד מן המעשים שפירטה העובדת, כשלעצמו, הוא בבחינת מעשה של הטרדה מינית, המצדיק פיצוי בהתאם לשיקול-דעתו של בית הדין.

מ-1995 ועד היום עובדת התובעת במוסד הרפואי. במהלך חודש דצמבר 2003 הוצע לה לעבור מתפקידה כאחות אחראית טיפת חלב, לתפקיד אחות אחראית בסניף אחר של המוסד. העובדת קיבלה את ההצעה בפברואר 2004. הממונה שימש באותם הזמנים מנהל מרחב במוסד הרפואי, והיה הממונה הישיר על העובדת.

בדצמבר 2006 הגישה העובדת את תביעתה כנגד הממונה וכנגד המוסד הרפואי. בתביעתה היא פירטה 11 אירועים של הטרדה מינית מצידו של הממונה. האירועים כללו התייחסויות והצעות מיניות בוטות, שני אירועים בהם לטענת העובדת הממונה נישק אותה בחוזקה על פיה, ואירוע נוסף בו שפך עליה הממונה כוס מים והוסיף על כך התייחסות מינית.