פישר אותת לאטיאס: האט את קצב שיווקי הקרקעות

פישר ביקש להאט את שיווקי הקרקעות של מנהל מקרקעי ישראל ■ משרד השיכון: אין בכוונתנו להאט את שיווקי הקרקעות אך נתמקד בשיווקים באיזורי הביקוש ■ בנק ישראל: יש לבחון היטב את היקפי השיווק ולהתאימם לצרכים ארוכי הטווח

נגדי בנק ישראל, סטנלי פישר, פנה לשר השיכון, אריאל אטיאס, וביקש להאט את שיווקי הקרקעות של מינהל מקרקעי ישראל, מחשש למפולת במחירי הנדל"ן.

הנגיד חושש מתסריט שבו שוק הנדל"ן יוצף יתר על המידה בקרקעות מעבר לביקושים לדירות, מצב שעלול להוביל לירידה חדה במחירי הדירות. בתרחיש קיצון זה, ייתכן גל פשיטות רגל של קבלנים ופגיעה בבנקים שנתנו אשראי לקבלנים.

לפי הדיווח במשרד השיכון הבהירו שאין בכוונתם להאט את שיווקי הקרקעות אך הם יתמקדו בשיווקים של קרקעות באיזורי הביקוש.

בבנק ישראל מבהירים כי "בשיחה שהתקיימה בין הנגיד לשר, הדגיש הנגיד בפני השר כי יש צורך בהמשך השיווק המהיר של קרקעות לבניה, במטרה להקטין את המחסור בדירות שהיה עד כה והיה אחד הגורמים בעלית מחירי הדירות, אולם, כפי שציין הנגיד, בבנק ישראל מבקשים לפעול במינון הנכון, לבחון היטב את היקפי השיווק ולהתאימם לצרכים ארוכי הטווח של שוק הנדל"ן ולהתפתחויות השוטפות בשוק זה", כך מציינים בבנק ישראל.

ב"גלובס" פורסם בשבוע שעבר כי אטיאס, בניגוד להצהרותיו האופטימיות, ככל הנראה לא יעמוד השנה ביעד השיווק של הממשלה. קצב השיווקים נבלם. על פי החלטת ממשלה מ-2008, שר השיכון אחראי לשווק בכל שנה 34 אלף יחידות דיור, מתוכן 26 אלף במכרזים, בעיקר בנייה רוויה, ועוד 8,000 יח"ד בפטור ממכרז, למשל בהרחבות ביישובים החקלאיים. בשנת 2010 שיווק המינהל למעלה מ-26 אלף יח"ד במכרזים, ועוד כ-9,000 בפטור ממכרז. אטיאס התהדר בהישג ובגידול שחל בהתחלות הבנייה, למרות שהגידול בהיצע לא השפיע ב-2010 על מיתון מחירי הדירות, מיתון שהחל רק מאמצע שנה זו.

תמונת המצב של שיווקי הקרקע לקראת סוף 2011 היא זו: המינהל שיווק במכרזים 18.5 אלף יח"ד, מתוך זה כ-2,000 יח"ד חזרו למדפים ללא ביקוש. בפטור ממכרז שיווק המינהל כ-5,000 יח"ד. כלומר, אם לא יתרחש מהפך דרסטי בשבועות הקרובים, חסרות לאטיאס 10,000 יח"ד בשיווקי הקרקע.