הגופים המוסדיים מעבירים את כספי החסכונות שלנו לחו"ל

92.6 מיליארד שקל מכספי הפנסיה של הישראלים הועברו להשקעות מעבר לים או בחשיפה למט"ח, מתוך סך נכסים של כ-401 מיליארד שקל

כבר כמה שנים שמנהלי החיסכון לטווח ארוך בישראל מבינים את הצורך להגדיל את שיעור השקעותיהם מעבר לים. מבינים ומתלבטים. כיום, המגמה כבר ברורה.

נכון לסוף 2011, קופות הגמל לתגמולים, פוליסות החיסכון של חברות הביטוח שנמכרו משנת 1992 ואילך וקרנות הפנסיה המקיפות החדשות, הוציאו להשקעות בחו"ל ובחשיפה למט"ח כ-23% מסך הנכסים המנוהלים על-ידיהן - כפול משיעור ההשקעות בחו"ל ב-2008.

המוסדיים לא הפסיקו להשקיע בשוק ההון המקומי, הם פשוט שינו את האופן שבו הם מנהלים את זרם הכספים החדשים שעליהם להקצות לאפיקי השקעה, תוך שהם מנסים להפחית את התלות שלהם במשק הישראלי, על רקע החשש מכך שהפכו גדולים על הבורסה המקומית.

אגב, היציאה לחו"ל היא מאפיין אחד של שינוי טעמי המוסדיים, ומאפיין בולט נוסף הוא הגידול הניכר בהלוואות ובאשראי העסקי הלא-סחיר שהמוסדיים הגדולים מעמידים לחברות הישראליות הגדולות.

על פי ההערכות, המגמה של יציאת המוסדיים להשקעות לחו"ל צפויה להימשך, ואף לגדול, עד שבעוד כמה שנים אולי ייווצר שיווי משקל חדש בין ההשקעות בבית להשקעות בחוץ.

החשיפה הגדולה ביותר נרשמה בפוליסות המשתתפות ברווחים ובמסלולי ההשקעות של חברות הביטוח - 29.5% מהנכסים הוסטו לחו"ל, כשבקרנות הפנסיה החדשות המקיפות מדובר על שיעור של כ-24.4% ובקופות הגמל לתגמולים מדובר על שיעור של 16.6% מהנכסים.

המגמה זהה בכל שלושת הענפים המרכיבים את שוק החיסכון החדש בפנסיה הצוברת - שבמסגרתה הזכויות של החוסכים מוגדרות באופן ישיר ומהותי, באמצעות התשואה שנרשמת לזכותם לאורך השנים: גידול בשיעור ההשקעות בחו"ל וגידול ריאלי בהיקף השקלי של ההשקעות הללו. נכון לסוף 2011 מדובר על השקעות בהיקף של כ-92.6 מיליארד שקל שהגופים הללו העבירו להשקעות מעבר לים או בחשיפה למט"ח, מתוך סך נכסים של כ-401 מיליארד שקל.

המגמה בולטת במיוחד אצל הגדולות

הקבוצות הגדולות בניהול החיסכון לטווח ארוך - קופות הגמל, קרנות הפנסיה וביטוחי החיים - מתאפיינות בהשקעה גדולה יחסית (כשיעור מהתיקים שהן מנהלות) ביחס לכלל השוק המוסדי. הקבוצות הללו - מגדל, כלל ביטוח, הראל, הפניקס, מנורה מבטחים, פסגות ועוד - מרכזות בידיהן את רוב שוק החיסכון.

זה נכון עוד יותר כשמוציאים מהמשוואה את קרנות הפנסיה הוותיקות, שמוגבלות יחסית ביכולתן להשקיע בבורסה (אתמול אושרו תקנות השקעה חדשות המאפשרות לקרנות הוותיקות להגדיל את ההשקעה החופשית מ-10% ל-22% בעוד כשנתיים מהיום).

בכל אופן, מגדל היא הגוף מוסדי הגדול בעל הזיקה הבינלאומית הכי חזקה בניהול ההשקעות. מגדל, שבעצמה נשלטת על-ידי קבוצת הביטוח הבינלאומית ג'נרלי, השקיעה כ-42% מהנכסים שהיא מנהלת בפוליסות המשתתפות ברווחים בחו"ל ובחשיפה למט"ח בסוף 2011, לעומת שיעור של 21% בסוף 2008.

יתר הגופים המוסדיים הגדולים שבחנו מציגים גם הם גידול עקבי וברור זה שנים רבות (ב-2008 נרשמה ירידה, יחסית ל-2007, בשל המשבר הכלכלי).

כך, כל הגופים שבחנו הציגו גידול דו-ספרתי בהשקעות בחו"ל ובמט"ח, והתיקים הבולטים של מגדל, כלל ביטוח, פסגות ומנורה מבטחים הציגו גידול של יותר מ-100%.

11
 11

צרו איתנו קשר *5988