הנפקות: חודק מכביד על הגיוסים, שחקני נוסטרו בדרך החוצה

ב-2011 איבד השוק המקומי כ-16% (מעו"ף), והיקף גיוסי ההון והחוב ירד ב-16% לעומת השנה הקודמת

שוק ההנפקות ידוע כתנודתי, בשל התלות הרבה שלו בשוק המניות. בכלליות ניתן לומר כי בשנות גאות בשוק ההון, פורח גם שוק ההנפקות וחברות מגייסות כסף רב באמצעות מניות ואג"ח; בעוד בשנים של ירידות בשווקים, יורד גם היקף ההנפקות.

ב-2011 איבד השוק המקומי כ-16% (מעו"ף), והיקף גיוסי ההון והחוב ירד ב-16% לעומת השנה הקודמת. לפי נתוני הבורסה, ב-2011 גויס סכום של כ-46 מיליארד שקל, מהם כ-34 מיליארד שקל גויסו בהנפקות ציבוריות.

הסיבה לקשר ההדוק בין השווקים נעוצה בעיקר במידת הביקושים. כשהסנטימנט בשווקים שלילי, המשקיעים נלחצים ומבקשים לפדות את כספם מקרנות הנאמנות ותיקי ההשקעות. בקופות הגמל התזרים קבוע יחסית, ללא תלות במצב השווקים; אך גם שם ראינו כי בתקופות של משבר, כמו ב-2008 למשל, יש עליית מדרגה במשיכות כספים. כלומר, בתקופות של ירידות, יש פחות שחקנים בשוק שירכשו ני"ע בהנפקות.

פחות סחורה בשוק

בתקופה של ירידה בהיקף ההנפקות, נכנסת פחות "סחורה" לשוק, והסחירות יורדת. כאשר המחזורים יורדים, נוצרים עיוותים במחירי ני"ע. עבור חברה שמעוניינת להנפיק או לשוב לגייס הון או חוב, מחירי ני"ע הנסחרים שלה (או של דומותיה) מהווים בנצ'מרק להנפקה. במקרים רבים חברות לא מסוגלות לגייס כספים במחירי ובתשואות השוק, והדבר גורם להן לדחות את תוכניות ההנפקה או אף לגנוז אותן.

בהקשר לסנטימנט השלילי, יש להוסיף גורם נוסף המכביד על שוק ההנפקות - אלו הן מסקנות ועדת חודק, שנכנסו לתוקפן לפני קצת יותר משנה. המסקנות קבעו תנאי סף, כגון שעבודים ובטחונות, שעל החברה המנפיקה אג"ח להעניק לרוכשים בהנפקה. טרם ועדת חודק יכלו חברות רבות, וביניהן גם חברות איכותיות פחות, לגייס כספים בשוק ההון. מסקנות חודק דרשו מהחברות לעמוד בכללים, ואת החלשות שבהן סיננו החוצה. במקרים מסוימים, גם אם לא רבים, על רקע זה נאלצו חלק מהחברות לבטל את ההנפקה המתוכננת.

בקרוב ייווצר איום נוסף שירחף מעל שוק ההנפקות, ואשר ישפיע גם על הסחירות בבורסה. על רקע התעצמותם של שחקני הנוסטרו בשלב המוסדי של ההנפקות, בכוונת רשות ני"ע להגביל את השתתפותם, על-ידי כך שתשונה ההגדרה של הגופים שיהיו זכאים לעמלת התחייבות מוקדמת (הנחה) בהנפקה.

שחקני הנוסטרו מהווים כיום חלק מהותי משוק ההנפקות, עד כדי שאילולא השתתפותם הנפקות רבות כלל לא היו עוברות את השלב המוסדי. בשלב זה מגייסת חברה את מרבית הכסף, וללא שחקני הנוסטרו ייתכן שחברות רבות לא יצליחו להשלים הנפקות.

חודק
 חודק

צרו איתנו קשר *5988