ההאטה נבלמה: הצמיחה ברבעון האחרון עמדה על 3.4%

זאת, בדומה לעלייה של 3.4 ברבעון השלישי ■ הצריכה פרטית נותרה כמעט ללא שינוי, כאשר מרכיב היצוא הסחורות והשירותים רשם ירידה של ממש של כ-2%

התוצר המקומי הגולמי (תמ"ג), במחירים קבועים ולאחר ניכוי השפעת העונתיות, עלה ברבעון הרביעי של 2011 ב-3.4%, בדומה לעלייה של 3.4% ברבעון השלישי. כך מדווחת היום (ב') הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס).

למרות החששות מהחרפת ההאטה בקצב הצמיחה במשק, הנתונים מראים על התייצבות בקצב הצמיחה. ניתוח לפי מחצית מראה כי התוצר גדל במחצית השנייה של 2011 בכ-3.5% לעומת צמיחה של יותר מ-5% במחצית הראשונה.

כמו כן דווח כי התוצר העסקי, הקטר המרכזי של המשק, עלה במחצית השנייה של שנת 2011 ב-4% בחישוב שנתי, לאחר עליות של 5.8% במחצית הראשונה ו-6.4% במחצית השנייה של שנת 2010. התפתחות התוצר העסקי במחצית השנייה של 2011 מבטאת עליות בתוצר ענף פיננסים ושירותים עסקיים (9.5% בחישוב שנתי), בתוצר ענף הבינוי (10.5% בחישוב שנתי), בתוצר ענפי התחבורה האחסנה והתקשורת (2.6% בחישוב שנתי) ובתוצר ענפי מסחר ושירותי אירוח ואוכל (4.4% בחישוב שנתי) וירידות בתוצר ענף התעשייה (2.3% בחישוב שנתי).

מניתוח מרכיבי הצמיחה עולה כי בתקופה הנסקרת נרשמו עליות בהוצאה לצריכה ציבורית (4.4%), בהשקעה בנכסים קבועים (12.6%). עם זאת, הצריכה פרטית, אחד מהקטרים המרכזיים של המשק נותרה כמעט ללא שינוי (עליה של 0.4% בלבד), כאשר מרכיב היצוא הסחורות והשירותים רשם ירידה של ממש של כ-2%, בעקבות המשבר הכלכלי שפוקד את אירופה, יעד המרכזי של היצוא הישראלי וההאטה בארה''ב.

מדאיגה במיוחד המגמה בצריכה: ההוצאה למוצרים בני קיימה לנפש, המראה את רמת החיים של האזרח הישראלי, ירדה ב-15.2% בחישוב שנתי לאחר עליות של 17.5% במחצית הראשונה של 2011. ירדו במיוחד רכישות כלי רכב לנפש - 23.3% לנפש במחצית השנייה, לאחר עלייה של 11.8% בחישוב שנתי במחצית הראשונה. רכישות ציוד למשקי הבית (מקררים, מכונות כביסה, מזגנים וכ"ד) ירדו ב-15.6% לנפש, לאחר עלייה של יותר מ-40% במחצית הראשונה.

צרו איתנו קשר *5988