פנייה ליועמ"ש: עצור את הליכי מינוי הרגולטורים בטלוויזיה

הפורום המשפטי למען ארץ ישראל פנה לוינשטיין בבקשה כי יורה למשרד התקשורת להפסיק את הליכי המינוי של יו"ר מועצת הכבלים ומנכ"ל הרשות השנייה

הפורום המשפטי למען ארץ ישראל פנה ליועמ"ש יהודה וינשטיין בבקשה כי יורה למשרד התקשורת להפסיק את הליכי המינוי של יו"ר מועצת הכבלים והלוויין ושל מנכ"ל הרשות השנייה.

במהלך הימים האחרונים הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק מוסכמת לפיזור הכנסת ולהקדמת הבחירות ל-4 בספטמבר. נראה כי הצעה זאת תאושר בימים הקרובים. בתוך כך, בתקופה הקרובה יתפנו שתי משרות בכירות מאוד בשוק התקשורת - יו"ר מועצת הכבלים והלוויין ומנכ"ל הרשות השנייה. משרד התקשורת הקים שתי ועדות איתור למועמדים חדשים לתפקידים אלה.

במכתב שנשלח היום (א') לשר התקשורת, משה כחלון; נציב שירות המדינה, עו"ד משה דיין; מנכ"ל משרד התקשורת, עדן בר טל; היועצת המשפטית למשרד התקשורת, דנה נויפלד; וליועמ"ש, יהודה וינשטיין; כתבה עו"ד הילה כהן מהפורום המשפטי למען ארץ ישראל כי הליכי המינוי שהחל אינם עומדים בקריטריונים שקבע היועץ המשפטי לממשלה בתקופת בחירות.

"נודע לנו מפי גורמים ממשלתיים שונים על כוונת שר התקשורת, משה כחלון, לנסות ולזרז את הליכי בחירתם של יו"ר חדש למועצה לשידורי כבלים ולוויין ומנכ"ל חדש לרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו", נכתב.

לטענת הפורום, דבר זה עומד בסתירה להנחיות של היועץ המשפטי לממשלה בנושא "מינויים בתקופת בחירות", שבו נידונו מינויים באמצעות ועדות איתור, ושם נקבע כי "ככלל יש להימנע מאיוש משרות בכירות באמצעות ועדות איתור בתקופת הבחירות".

עוד טוענים חברי הפורום כי עצם הקמת ועדות האיתור הינן בעייתיות, שכן במודעות שפורסמו בתקשורת בדברם הקמת ועדות האיתור, לא צוינו באופן בלתי שגרתי שמותיהם של חברי ועדת האיתור. זאת מלבד יו"ר הוועדה - מנכ"ל משרד התקשורת, עדן ברטל.

עקב כך טוענים בפורום כי הכישורים הדרושים ותנאי הסף להגשת מועמדות לתפקיד מנכ"ל הרשות לא נקבעו כלל על-ידי ועדת האיתור, וזאת, "בניגוד להוראות החלטת הממשלה, מספר 2541, מיום 29/9/2002, שבה נקבעו נוהלי הקמתה ועבודתה של ועדת איתור לבעלי תפקידים הנבחרים באמצעותן, ובה נקבע, בין היתר, כי "הוועדה תקבע ותפרסם את מאפייני המשרה ותנאי הסף הנדרשים מן המועמדים".

אי לכך, ממשיכים וטענים חברי הפורום, ניתן להבין כי "ועדת האיתור כלל לא החלה בעבודתה 'קודם לתקופת הבחירות', כלשון הנחיית היועץ".

בהמשך, חברי הפורום מציינים כי בניגוד לכוונה המקורית של היועץ המשפטי לממשלה, לפיה קיים חשש גדול יותר להשפעה פוליטית בתקופת בחירות, אופן הקמתן של ועדות האיתור דווקא מעלה את החשש הזה.

"בראש שתי הוועדות עומד מנכ"ל משרד התקשורת, המכהן במשרת אמון מטעם הדרג הפוליטי, שר התקשורת", כתבו חברי הפורום. "בשני המקרים נראה כי הליכי האיתור מקודמים מבלי שיהיו שותפים בהם הגורמים המקצועיים, הא-פוליטיים, שאמורים על-פי דין ליטול בהם חלק פעיל".

"אשר על כן, הנך מתבקש להורות לשר התקשורת, לנציב שירות המדינה ולכל גורם רלוואנטי אחר, להקפיא כל הליך לבחירתו של יו"ר חדש למועצה לשידורי כבלים ולוויין, כאמור לעיל בראש פניה זו, ובמקביל למנות לאלתר ממלא מקום ליו"ר המועצה היוצא".

לבסוף, חברי הפורום המשפטי מאיימים כי אם בקשתם לא תתקבל, בכוונתם לפנות לבג"ץ בנושא.

ממשרד התקשורת נמסר: "אנו נפעל בהתאם להנחיות היועץ המשפטי לממשלה".

צרו איתנו קשר *5988