העליון דחה את הערעור על זיכוי עו"ד אליעד שרגא מעבירות משמעת

ועדת האתיקה בלשכת עוה"ד האשימה את יו"ר התנועה לאיכות השלטון בעבירות של התנהגות בלתי חברית כלפי חבר למקצוע בעקבות דברים שאמר על אולמרט

בית המשפט העליון דחה היום (ד') את הערעור שהגישה ועדת האתיקה המחוזית של לשכת עורכי הדין על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים, שזיכה את יו"ר התנועה לאיכות השלטון, עו"ד אליעד שרגא, מעבירות של התנהגות בלתי חברית כלפי חבר למקצוע, התנהגות שאינה הולמת ומעשים הפוגעים בכבוד המקצוע עריכת הדין - בשל דברים שאמר בריאיון רדיופוני ביחס לראש הממשלה לשעבר, אהוד אולמרט.

"לא ניתן לומר כי ההתבטאות נשוא ענייננו היא ב'גרעין הקשה' של עריכת הדין ומצדיקה הרשעה בעבירת משמעת. לא בכל נושא ובכל עת ניתן לטפל בכלים משפטיים", קבע שופט בית המשפט העליון, אליקים רובינשטיין.

עם זאת, השופט ציין כי הדברים שאמר שרגא היו "מכוערים, בוודאי בצאתם מפיו של מי שעומד בראש התנועה למען איכות השלטון, שניקיון הפרהסיה הציבורית ואיכות השלטון הננקטת צריכים להיות נר לרגליה".

עוד כתב רובינשטיין כי שרגא תיאר את דבריו כביטוי ציני וסרקסטי, אך עדיין איכות הביטוי כרוכה גם בתוכנו. "הדברים נאמרו בשלב בו טרם הוגש כתב אישום נגד מר אולמרט, והנה כבר 'מכינים' לו - מי שתפקידם לבקר אך לא לאסור - וששליחותם צריך שתמומש בהגינות ציבורית - תא בבית הסוהר", כתב רובינשטיין.

הריאיון עם שרגא שבגינו הוגשה הקובלנה נגדו התקיים ברשת ב', בפברואר 2009, בשלהי כהונתו של אולמרט כראש הממשלה, בעקבות דיון שהתקיים בוועדת הכספים בכנסת בבקשתו של אולמרט להגדיל את שטחה של הלשכה שאולמרט יהיה זכאי לקבל במימון המדינה לאחר פרישתו.

בעניין זה אמר שרגא: "האנשים האלה אופטימיים יותר מדי. לו היו מעשיים, היו דואגים שיגדילו לא את הלשכות העתידיות שלהם - אלא את התאים שבהם הם יצטרכו לבלות במעשיהו".

ועדת האתיקה של מחוז תל-אביב בלשכה הגישה נגד שרגא קובלנה משמעתית, בטענה כי "התבטאותו אינה ראויה, אינה הולמת, בוטה, פוגענית ומהווה פגיעה קשה בכבוד מקצוע עריכת הדין, בפרט כשזו נשמעת מפי עורך דין המציג את עצמו בקרב הציבור כראש תנועת מחאה ציבורית הגדולה בישראל, האמונה על שמירת שלטון החוק".

אלא ששרגא זוכה פה-אחד על-ידי דייני בית הדין המשמעתי המחוזי, שנימקו זאת בכך ש"לא יעלה על הדעת שעורך דין יהיה מנוע מלהעלות טענה כלשהי, מקוממת ככל שתהיה, באופן גורף. גם אם הערה עוקצנית היא, ואולי אף בוטה, לא מנומסת, מיותרת ונפסדת - אין היא עולה כדי עבירה משמעתית או כדי פגיעה בכבוד המקצוע".

ועדת האתיקה המחוזית ערערה על פסק הדין, אלא שגם דייני בית הדין המשמעתי הארצי החליטו לדחות את הקובלנה ולהותיר את שרגא זכאי מעבירת משמעת.

ועדת האתיקה לא השלימה עם ההחלטה וערערה עליה לבית המשפט המחוזי בירושלים, שגם הוא דחה אותה והותיר את שרגא זכאי. גם הפעם ביקשה ועד האתיקה לערער על ההחלטה והגישה לבית המשפט העליון בקשת רשות ערעור על פסק הדין של המחוזי.

באמצעות עו"ד פרופסור אריאל בנדור ועורכי הדין אלעד איזנברג, דפנה קירו-כהן וצרויה לוזון, טען שרגא בעליון, בין היתר, כי אמירתו הייתה אמירה צינית שנאמרה בעניין ציבורי מובהק, המבקרת את התנהלות הנוגעים בדבר באופן כללי.

ועדת האתיקה המחוזית של לשכת עורכי הדין יוצגה בידי עו"ד שרון רפאלי.