שוק הגמל ב-2012: אקסלנס, פסגות, מגדל וילין לפידות בלטו

כך על פי הדירוג של חברת מידרוג, המשקלל 8 פרמטרים ליצירת "מדד כמותי לאיכות ניהול ההשקעות" ■ מהמדד המשוקלל עולה כי בתי ההשקעות המובילים הם: אקסלנס, פסגות ואלטשולר שחם

דירוג השקעה הוא כלי נפוץ בשוק ההון בישראל ובעולם כולו, כאשר עיקר השימוש בו הינו בתחומי הנפקות חוב ומכשירים פיננסיים. כך לפחות היה נהוג עד עתה. בהתאם, החליטו בחברת הדירוג מידרוג להתחיל ולדרג גם את ביצועי קופות הגמל וקרנות ההשתלמות, וזאת לאחר שהגיעו למסקנה כי ניתוח של התשואות בלבד אינו משקף את התמונה המלאה.

"מצאנו כי בניתוח ניהול תיק ההשקעות, יש להתייחס גם לאספקטים נוספים ולשקלל את מגוון הפרמטרים למדד אחד, המאפשר השוואה שאינה חד ממדית והיא בעלת ערך מוסף", מסבירה מירב בן כנען, ראש תחום מימון מובנה ופרויקטים בחברת הדירוג.

כך, באמצעות מערכת ממוחשבת אשר קולטת את נתוני ה"גמלנט" של משרד האוצר ומשקללת לא פחות משמונה פרמטרים (ראו מסגרת מתודולוגיה), בנתה מידרוג "מדד כמותי לאיכות ניהול ההשקעות".

אז אילו קופות גמל בלטו לטובה בשנת 2012 במדד של מידרוג, אילו קרנות השתלמות ספגו את הפדיונות הכבדים ביותר, ואילו גופים הניבו לחוסכים את התשואות הגבוהות ביותר בשנה החולפת? התשובות המפתיעות לפניכם.

המדד שבנתה מידרוג מחולק לשניים: קופות גמל וקרנות השתלמות, כפי שיפורט בהמשך, אך הדירוג מציג מדד משוקלל עבור שני המוצרים, שכן בכל בית השקעות מנוהלים שני מוצרים אלו במקביל.

המנצח הגדול במדד המשוקלל הוא אקסלנס, שזכה לציון הגבוה ביותר: 23 נקודות. זאת, לאחר שקופות הגמל וקרנות ההשתלמות של בית ההשקעות, שמנוהל על ידי עוזי דנינו, הופיעו שש פעמים במהלך הדירוג: שלוש פעמים בקופות הגמל המובילות ועוד שלוש בקרנות ההשתלמות המובילות. למעשה, לאקסלנס קופה מובילה בכל קטגוריה.

במקום השני ניצב פסגות, עם שש הופעות וציון של 20 נקודות. בית ההשקעות בניהולו של חגי בדש הופיע ארבע פעמים בדירוג קופות הגמל (מהן שלוש בקופות הגמל הבינוניות), ופעמיים נוספות בקרנות ההשתלמות.

במקום השלישי מוקם אלטשולר שחם, שקיבל 18 נקודות. בדומה למקומות הראשון והשני, גם קופותיו של בית ההשקעות שמנוהל על ידי גילעד אלטשולר הופיעו שש פעמים בדירוג. עם זאת, במידרוג מציינים כי בשל הקוטן של קרנות ההשתלמות של אלטשולר-שחם בתחילת השנה, וחוסר הנוכחות בקרנות ההשתלמות הגדולות ובקופות בגמל הבינוניות, זכה בית ההשקעות לדירוג נמוך ביחס לפסגות.

אקסלנס בקופות הגדולות והקטנות

את מדד קופה"ג הובילו הקופות של אקסלנס ופסגות, ובלטו בו לטובה גם הקופות של אלטשולר-שחם. בראש דירוג הגדולות ניצבת "גמל יסודות" של אקסלנס שמנהלת נכסים בכ-1.3 מיליארד שקל. היא גבתה ב-2012 דמי ניהול של 1.07% והניבה תשואה של 7.9%. במקום השני ממוקמת הקופה "להיט אג"ח" של אלשטולר-שחם, שבניהולם של גילעד אלשטולר ורן שחם. הקופה, שמנהלת נכסים בהיקף 1.6 מיליארד שקל, הניבה לחוסכים תשואה של 13.25% וגבתה דמי ניהול של 0.88%. נזכיר כי בשנה שחלפה עמדה התשואה הממוצעת בענף על 10% (בעיקר על רקע העליות בשווקים), ודמי הניהול הממוצעים היו 0.86%.

את שני המקומות הראשונים בקטגוריית קופות הגמל הבינוניות תופס פסגות, בית ההשקעות הגדול בישראל. הקופות, "גדיש מדדית" ו"גמל עד 10% מניות", שהניבו תשואה שנתית מצטברת של כ-9% כל אחת, מנהלות 0.6 ו-1 מיליארד שקל וגובות דמי ניהול של 0.95% ו-0.8%, בהתאמה. בדומה לדירוג הקופות הגדולות, גם בראש קטגוריית קופות הגמל הקטנות ניצב - זו השנה השנייה ברציפות - אקסלנס, עם הקופה "גמל שקלי" שמנהלת 128 מיליון שקל, אשר הניבה תשואה של 7% וגבתה דמי ניהול של 0.79%. במקום השני נמצאת הקופה "גמל אג"ח ממשלתי" של אלטשולר-שחם, שאמנם מנהלת נכסים בהיקף דומה אולם הניבה תשואה של 9.8%, תוך שהיא גובה דמי ניהול של 0.87%.

מגדל - הגוף הגדול בענף ההשתלמות

בראש קטגוריית קרנות ההשתלמות הגדולות ניצבת הקרן "מגדל השתלמות" של חברת הביטוח מגדל בראשה עומד יונל כהן. הקרן, שרשמה תשואה מצטברת של 10% בשנה החולפת, מנהלת נכסים בהיקף 2.5 מיליארד שקל וגובה דמי ניהול של 1.08%. במקום השני "השתלמות מסלול כללי" של ילין לפידות. הקרן של בית ההשקעות בניהולם של דב ילין ויאיר לפידות, שמנהלת 2.8 מיליארד שקל, הניבה לחוסכים תשואה גבוהה יותר, של 10.8%, וגבתה דמי ניהול נמוכים יותר, של 0.93%. נזכיר, כי ב-2012 עמדו התשואה ודמי הניהול הממוצעים בקרנות ההשתלמות על 9.2% ו-0.77%, בהתאמה.

את המקום הראשון בקטגוריית הקרנות הבינוניות תופסת קרן ההשתלמות "נירית אג"ח" של אלטשולר-שחם, שמנהלת 1.7 מיליארד שקל. ב-2012 גבתה הקרן דמי ניהול של 0.89% והניבה תשואה של 12.9%. במקום השני ניצבת "השתלמות פלטינום צמוד מדד" של אקסלנס, שהניבה תשואה נמוכה משמעותית (7.8%) וגובה דמי ניהול גבוהים יותר (0.92%). בית ההשקעות מאכלס גם את צמרת טבלת קרנות ההשתלמות הקטנות, עם הקרן "אקסלנס השתלמות זהב שקלי" שמנהלת 53 מיליון שקל בלבד. זאת, למרות שהיא הניבה תשואה נמוכה יחסית של 6.7% וגובה דמי ניהול גבוהים יחסית (1%). אחריה ניצבת פסגות עם הקרן "השתלמות עד 10% מניות", שמנהלת 230 מיליון שקל. קרן זו רשמה ב-2012 תשואה מצטברת של 8.5% וגבתה דמי ניהול של 0.77%.

במהלך 2012 הצליח מגדל לעקוף את דש בהיקף הנכסים המנוהלים בקרנות ההשתלמות שלו, ובכך הפך לגוף הגדול ביותר בענף. כיום, לאחר צמיחה של כ-6.5% בשנה החולפת, מנהל מגדל כ-12.7 מיליארד שקל בקרנות השתלמות וכ-17 מיליארד שקל בקופות הגמל. שלושת הגופים שהצליחו לצמוח בשיעור הגבוה ביותר אשתקד היו אלטשולר-שחם, שמנהל כ-8.7 מיליארד שקל בקופות גמל וכ-8 מיליארד שקל בקרנות ההשתלמות, וזאת בזכות גידול של 55% בסך הנכסים המנוהלים בקרנות ההשתלמות ושל כ-34% בנכסי קופות הגמל; ילין לפידות, שצמח ב-50% בקרנות ההשתלמות וב-21% בקופות הגמל והוא מנהל בהן נכסים בכ-4.8 מיליארד שקל וכ-4.2 מיליארד שק בהתאמה; והראל, שנכסיו בקרנות ההשתלמות גדלו בכ-20.4% לכ-3.7 מיליארד שקל. את הפדיונות הכבדים ביותר בקרנות ההשתלמות ספגו הלמן אלדובי (שאיבד 6.3% מנכסי קרנות ההשתלמות שלו), דש (5.4%-) ואיילון (4.4%-).

ומה לגבי התשואה? נזכיר תחילה כי בשונה מ-2011, בה ספגו החוסכים תשואה ממוצעת שלילית של 3% בקופות הגמל (תגמולים ואישית לפיצויים) ותשואה שלילית של כ-3.3% בקרנות הנאמנות, ב-2012 נכסי קופות הגמל וקרנות ההשתלמות הציגו תשואות גבוהות (כאמור, 10% ו-9.2% בהתאמה). בהיבט זה, במדד של מידרוג בלט לטובה אלטשולר-שחם, עם תשואה שנתית מצטברת של כ-14.2%. אחריו נמצאות קופות הגמל של הראל, שרשמו תשואה מצטברת של כ-11%. גופים נוספים שהציגו תשואות גבוהות מהממוצע בענף הגמל היו פסגות, כלל, מנורה מבטחים, ילין לפידות והדס ארזים.

גם בתשואות של קרנות ההשתלמות מובילים אלשטולר-שחם והראל, שבשנה החולפת הניבו לחוסכים תשואה מצטברת של כ-14% וכ-11%, בהתאמה. עוד בלטו הקרנות של דש, פסגות, כלל, מנורה מבטחים וילין לפידות, שהציגו תשואות גבוהות מהממוצע הענפי.

כך דירגנו

מדד קופות הגמל וקרנות ההשתלמות פותח בחברת מידרוג, המספקת שירותי דירוג אשראי לכל סוגי האג"ח ולמגוון לקוחות. באמצעות מתודולוגיה שהותאמה לנתוני המשק הישראלי, המדד מאפשר, לראשונה, לדרג את ביצועי קופות הגמל וקרנות ההשתלמות של בתי ההשקעות בשוק המקומי, בהתאם למכלול פרמטרים שאינם מסתפקים בדירוג חד ממדי בלבד.

המדד, שפותח על ידי שי מרום, אנליסט בכיר, ורו"ח מירב בן כנען הלר, סמנכ"לית וראש תחום מימון מובנה ופרויקטים במידרוג, משקלל בתוכו שמונה פרמטרים: תשואה (18%), שארפ חסר סיכון (15%), היקף נכסים (14%), נזילות הנכסים (13%), אלפא שנתי (12%), שיעור נכסים מסוכנים (11%), צבירות וגריעות (10%) ושיעור דמי הניהול (7%). הנתונים לכל קופה וקרן נבחנים 12 חודשים אחורה.

המדד מחלק הן את קופות הגמל והן את קרנות ההשתלמות לשלוש קטגוריות: גדולות (היקף נכסים מעל מיליארד שקל), בינוניות (היקף נכסים הנע בין 100 מיליון למיליארד שקל) וקטנות (היקף נכסים קטן מ-100 מיליון שקל), כאשר הפרמטר החותך נמדד בתחילת התקופה. הציון לכל פרמטר מתבצע על ידי שקלול ביחסים שווים בין שתי שיטות דירוג: "אורדינאלי" (דירוג הקופות בכל פרמטר ומתן ציון למיקום ביחס לקופות האחרות בקטגוריה) ו"יחסי" (נירמול התוצאות, כאשר התוצאה הטובה ביותר היא 100 ויתר התוצאות "מנורמלות" ביחס אליה). לאחר קביעת הציון לכל פרמטר בכל קופה, מוכפל המשקל לפרמטר בציון ומתקבל הדירוג לקופה.

מירב בן כנען הלר ושי מרום, מידרוג

דירוג קופות גמל
 דירוג קופות גמל

צרו איתנו קשר *5988