רשמי ההוצל"פ יהיו מנועים מלהורות על מאסר אזרחי של חייבים

כך קובעת הצעה לתיקון חוק ההוצאה לפועל שהפיץ היום משרד המשפטים ■ חריג לאיסור יהיו חייבים בתשלום דמי מזונות - שאותם ניתן להכניס למאסר

רשמי ההוצאה לפועל יהיו מנועים מלהורות על מאסר אזרחי של חייבים במשך שנה נוספת - כך קובעת הצעה לתיקון חוק ההוצאה לפועל, שהפיץ היום (ג') משרד המשפטים. חריג לאיסור יהיו חייבים בתשלום דמי מזונות - שאותם ניתן להכניס למאסר.

תזכיר החוק, שנוסח במחלקה הכלכלית-פיסקלית במשרד המשפטים, בראשות המשנה ליועמ"ש עו"ד אבי ליכט, מהווה הוראת שעה, בהמשך לתיקון לחוק ההוצאה לפועל שנכנס לתוקף בשנת 2009 ואוסר ככלל מאסר של חייבי כספים.

אחד מעקרונות התיקון לחוק משנת 2009 היה הגברת יכולת הגבייה מנכסיו של החייב תוך צמצום הפגיעה בחירותו. לשם כך נקבעו אמצעים לקבלת מידע על נכסי החייב, שמהם ניתן לגבות את החוב. בנוסף, ניתנה אפשרות להטיל מגבלות שונות על חייבים, שפגיעתן קטנה מזו של מאסר. במקביל לכלים האמורים צומצמה אפשרות השימוש במאסרים.

הצעת החוק מבקשת להמשיך את חובת הדיווח בנושא לוועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת, במגמה לבטל הדרגתית את השימוש במאסרים ככלי לגבייה אזרחית.

בעקבות התיקון לחוק, מאז מאי 2011 לא ניתנו צווי מאסר לחייבי כספים בהוצאה לפועל, למעט לגבי חייבים במזונות. הוראת שעה זו עומדת לפקוע ביום בחודש הבא, ותזכיר החוק שפורסם כעת מאריך את הוראת השעה, על מנת להמשיך ולבחון את השפעת ביטול המאסרים על שיעורי הגביה ולגבש בהתאם את מתווה הקבע. בתקופה זו מתכוונת שרת המשפטים, ציפי לבני, לבחון את החלופות השונות להסדר הקבוע בנושא זה.

מנהל רשות האכיפה והגבייה, דוד מדיוני, מסר כי "מערכת ההוצאה לפועל עברה מהפכה, וחל שיפור ניכר בקידום זכויות הזוכים לצד ההגנה על החייבים. במסגרת התיקון לחוק ההוצאה לפועל בוצעו תיקונים שונים במטרה להגביר את יעילות תפקוד המערכת ואת נתוני הגבייה.

"מהנתונים הקיימים עולה כי לא ניתן להכריע בוודאות בדבר מידת האפקטיביות של המאסרים, ונדרשת תקופה נוספת של שנה להקפאת המאסרים, על מנת לאסוף נתונים ולקבל הכרעות לגבי השימוש באמצעי זה".

צרו איתנו קשר *5988