וינשטיין: המשך כהונת צבי בר כראש עיריית ר"ג אינו סביר

הודעה זו מסמנת נורמה חדשה שלפיה ראשי ערים הנאשמים בשחיתות חמורה יועברו מכהונתם עם הגשת כתב האישום, ולא רק אחרי שהורשעו בעבירה עם קלון

המשך כהונתו של צבי בר בראשות עיריית רמת-גן איננו סביר, נוכח כתב האישום החמור שהוגש נגדו בעבירות של לקיחת שוחד והלבנת הון, והחלטת מועצת העיר שלא להעבירו מכהונתו דינה להתבטל בשל אי-סבירות קיצונית - כך הודיע אמש (א') היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, לבג"ץ.

הודעה דרמטית זו מסמנת נורמה חדשה שלפיה ראשי ערים המואשמים בעבירות של שחיתות חמורה יועברו מכהונתם עם הגשת כתב האישום נגדם, ולא רק כפי שהחוק מחייב - לאחר שהורשעו בפסק דין סופי בעבירה שיש עמה קלון.

תגובת היועץ הוגשה במסגרת הדיון בעתירתו של חבר מועצת רמת-גן, ד"ר אבי ליליאן, שעתר לבג"ץ באמצעות עו"ד עפר לרינמן בדרישה להדיח את בר מכהונתו נוכח האישומים הכבדים נגדו.

בר מואשם בלקיחת שוחד בסך 1.9 מיליון שקל במצטבר, בשורת פרשיות שוחד שקיבל לכאורה מיזמי נדל"ן לאורך שנות כהונתו בראשות העיר.

בר, המכהן זה 24 שנה כראש העיר רמת-גן, מתכנן לרוץ פעם נוספת בבחירות המוניציפליות שיתקיימו בחודש אוקטובר הקרוב.

לפני כחודש הורה בג"ץ למדינה למסור את עמדתו של שר הפנים, גדעון סער, בשאלה האם יעשה שימוש בסמכותו לפי חוק המועצות המקומיות, כדי להעביר את בר מכהונתו ולהכריז על בחירות חדשות.

ואולם, הפרקליטות הודיעה כי בשל העובדה שהבחירות המוניציפליות ייערכו בעוד פחות משנה, החוק מונע משר הפנים למנות ממלא-מקום לבר, ומאפשר לו רק לערוך בחירות חדשות, דבר שאינו סביר נוכח העובדה שחודשים ספורים אחר-כך יתקיימו ממילא בחירות נוספות בעיר. בשל כך מתמקדת הודעת הפרקליטות בבחינת סבירות החלטת מועצת העיר שלא להעביר מכהונתו את בר.

עם זאת, הודעת הפרקליטות איננה מתייחסת לאפשרות שבר יתמיד בכוונתו להתמודד בבחירות המוניציפליות גם אם יודח בדיון נוסף שייערך במועצת העיר, ועניין זה יצריך בחינה משפטית נפרדת.

בפרקליטות ובלשכת היועץ התקיימו דיונים אינטנסיביים לפני הגשת ההודעה לבג"ץ, ובסופם הוחלט על נקיטת עמדה נורמטיבית חדשה, שאם תתקבל - תייצר הלכה משפטית חדשה מטעם בית המשפט, הדרושה לדעת היועץ להתמודדות עם תופעת השחיתות ברשויות המקומיות.

"אישום מופלג בחומרתו"

"עמדת היועץ המשפטי לממשלה היא כי החלטת המועצה לוקה בחוסר סבירות קיצוני ואינה יכולה לעמוד", נמסר בהודעת הפרקליטות.

לטענת המדינה, עילת הפסילה הקבועה בחוק - הרשעה בעבירה בת קלון בפסק דין סופי - איננה מהווה "רשימה סגורה", ופירוש הדבר הוא כי "גם אם החוק איננו קובע פסלות אוטומטית בעת שההליך הפלילי איננו חלוט, אין בכך לשלול את סמכות המועצה לבחון את התנהלותו הבלתי הולמת של ראש העיר".

השיקולים שאמורים לעמוד בפני המועצה, לדעת היועץ המשפטי, הם: "יושר אישי שהינו אחד מעמודי התווך של התפקיד הציבורי; הזכות לבחור והזכות להיבחר; חזקת החפות; אמון הציבור והחשיבות הנודעת לשמירת טוהר המידות".

הפרקליטות מדגישה את היטשטשות ההבחנה בין החלת נורמות על שרים, הממונים לתפקידם בידי ראש הממשלה והכנסת - לבין החלתן על ראשי עיר, הנבחרים על-ידי הציבור.

לדעת הפרקליטות, לא בכל מקרה שבו יוגש כתב אישום נגד ראש עיר יהיה הכרח להעבירו מכהונתו. ואולם כתב האישום נגד צבי הוא הוא, לדברי הפרקליטות, "מופלג בחומרתו, הן בשל התפרסות העבירות על פני מספר שנים; הן בשל העובדה שהעבירות המיוחסות לו נעשו במסגרת תפקידו, כשהמשרה הציבורית שימשה כלי לביצוען; הן בשל שהתמורה לשוחד היתה בתחום המקרקעין המהווים משאב חשוב ובמחסור; והן בשל היקפה הגבוה של התמורה שניתנה לבר".

"פגיעה ברצון התושבים"

בא-כוחה של עיריית רמת-גן, עו"ד אילן בומבך, מסר בתגובה כי "הודעת היועץ היא לא פחות מאשר הפרה של צו בג"ץ. בית המשפט הורה לשר הפנים למסור את עמדתו בשאלה האם להפעיל את סמכותו ולהכריז על בחירות חדשות למועצת העיר ולראשות העירייה, תוך מתן זכות טיעון לעירייה.

"בפועל, באופן תמוה, נוטל היועץ המשפטי את סמכותו של השר, מתעלם מצו בית המשפט, וקובע ללא סמכות ובניגוד לכל היגיון, כי החלטת עירייה שלא להעביר את ראש העיר מכהונתו איננה סבירה.

"הודעת היועץ מתעלמת לחלוטין מתגובת העירייה, מהדיון המקיף שנערך בה, ומהעובדה שבהתאם לדין הקיים בישראל, עד היום לא הועבר ראש עיר מכהונתו רק בשל כתב אישום שהוגש נגדו".

"לראש עיר עומדת חזקת החפות כמו לכל אדם בישראל", הוסיף בומבך. "מדובר בפגיעה קשה ברצון התושבים. יש הבדל עצום בין שר, שהוא גורם ממונה - לבין ראש עיר, שנבחר באופן ישיר ודמוקרטי על-ידי הציבור.

"יש חוק ספציפי שמסדיר העברה מכהונה במקרה של הרשעה בעבירה שיש עמה קלון בפסק דין סופי. מכאן אנו למדים כי המחוקק ביקש למנוע מתן סמכות לגורם אחר, בכיר ככל שיהיה, להדיח ראש עיר מכהונתו. זוהי עקיפה מסוכנת של רצון הבוחר ופגיעה בעקרונות יסוד של מינהל תקין.

"הודעת היועץ איננה נותנת משקל ראוי לעובדה שהבחירות עומדות בפתח, והצנחת ראש עיר חדש, שלא נבחר על-ידי התושבים, איננה צעד ראוי בעיתוי זה".