המסלקה הפנסיונית יוצאת לדרך; מה אתם צריכים לדעת?

97 גופים מוסדיים מתוך 109 גופים התחברו למסלקה, כאשר על פי הערכות תוך שבועיים תושלם הצטרפות כל הגופים המוסדיים

כחודשיים לאחר שהשיק אתר לאיתור חשבונות פנסיה, ביטוח וגמל רדומים, אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון באוצר, בראשות פרופ' עודד שריג, הוציא היום לדרך מהלך צרכני משמעותי נוסף, עם השקת את המסלקה הפנסיונית. האוצר וחברת נס טכנולוגיות השיקו היום את השלב הראשון המסלקה הפנסיונית שכולל העברת מידע פנסיוני בין השחקנים "המקצוענים" - היועצים פנסיונים, סוכני הביטוח והגופים המוסדיים.

לפי שעה, 97 גופים מוסדיים מתוך 109 גופים התחברו למסלקה, כאשר על פי הערכות תוך שבועיים תושלם הצטרפות כל הגופים המוסדיים, שמחויבים לפעול עם המערכת המרכזית שהאוצר יזם ומוביל. את המסלקה מפעילה חברת סוויפטנס, בניהול שרון קורן ובבעלות נס טכנולוגיות, שזכתה במכרז שפרסם אגף שוק ההון, לתקופה של 10 שנים. ‏

מערכת הסליקה הפנסיונית הינה תשתית טכנולוגית להעברת מידע, ביצוע פעולות, והעברת כספים במוצרי ביטוחי החיים, הפנסיה והגמל. לאחר שנים ארוכות של כוונה לקדם את המסלקה, ביום שישי נעשתה השאילתא הרשמית הראשונה, על ידי אודי כץ, נשיא לשכת סוכני ביטוח.

על פי האוצר, בעוד כשנה המסלקה צפויה להגיע לשלב השני להפעלתה כשהחוסכים בעצמם יורשו לקבל מידע אודות מוצרי פנסיה וגמל ישירות מהמערכת. כעבור חצי שנה ממועד זה מתוכנן השלב השלישי במסגרתו תתאפשר הפקדת הכספים הפנסיוניים על ידי הסוכנים באמצעות המסלקה. כעבור עוד כחצי שנה, כשנתיים מהיום, המסלקה אמורה להגיע לפעילות מלאה כשגם המעסיקים יוכלו להפקיד את תשלומי הפנסיה עבור עובדיהם. ‏

מבחינת האוצר, המסלקה מהווה פוטנציאל לשיפור משמעותי במצב השוק הפנסיוני מבחינת כל השחקנים, בהם החוסכים, המתווכים וגם המוסדיים בעצמם. לדברי פרופ' שריג, "מהרגע שיצרנו את התשתית זה פותח לנו עולם של הזדמנויות".

המסלקה תזהה את זהות מבקש המידע באמצעות אימות פרטי כרטיס אשראי דרך מערכת שב"א של בנק ישראל; ובעתיד גם באמצעות אימות פרטים מוכמנים של החוסך במרשם האוכלוסין או זיהוי באמצעות תעודת זהות חכמה. ‏

משרד האוצר מציג: שאלות ותשובות על המסלקה הפנסיונית

מה היא מערכת סליקה פנסיונית?

תשתית טכנולוגית להנגשת מידע וביצוע פעולות במוצרי פנסיה וגמל.

מדוע צריך מסלקה פנסיוניות?

המסלקה תאפשר לכל חוסך לקבל מידע על החיסכון הפנסיוני שלו ולבצע פעולות באופן פשוט, זול ואמין. המסלקה תגביר את יעילות ודיוק הפעולות, תוזיל עלויות ותנגיש ייעוץ פנסיוני לכלל האוכלוסייה.

אילו סוגי שירותים ניתן לקבל מהמסלקה הפנסיוניות היום ואילו שירותים יינתנו בעתיד?

שלב ראשון (28.6.2013) - יועצים פנסיונים וסוכני ביטוח יקבלו מידע על מוצרי ביטוח מנהלים פנסיה וגמל של לקוחותיהם מחברות ביטוח גמל ופנסיה.

שלב שני (בעוד כשנה) - חוסכים יקבלו מידע אודות מוצרי פנסיה וגמל ישירות מהמערכת. חוסכים, סוכני ביטוח ויועצים פנסיונים יעבירו בקשות לביצוע פעולות באמצעות המערכת.

שלב שלישי (בעוד כשנה חצי) חוסכים, סוכני ביטוח ויועצים פנסיונים יפקידו כספים בחסכונות ביטוח פנסיה וגמל ויעבירו כספים בין מוצרים שונים.

שלב רביעי (בעוד כשנתיים) - מעסיקים יפקידו תשלומי פנסיה לעובדיהם.

מה מחיר השימוש במסלקה?

המשתמשים ישלמו על כל פעולה לפי מחירון שנקבע במכרז.

האם המידע שעובר במסלקה מאובטח?

המסלקה משמשת כצינור להעברת מידע בלבד ולא תשמש כמאגר מידע. נושא אבטחת המידע טופל באופן מיוחד, והמסלקה פועלת באישור הרשות למידע טכנולוגיה ומשפט.

מי מפעיל את המסלקה?

חברת סוויפטנס, שהיא חברת בת של נס ישראל, זכתה במכרז שפרסם הממונה על אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון ובפיקוח האגף לתקופה של 10 שנים.

האם המסלקה הפנסיונית אחראית לחסכונות הפנסיוניים שלי או למידע שעובר באמצעותה?

לא, המידע המועבר הוא באחריות חברות ביטוח, פנסיה וגמל. המסלקה משמשת מעין צינור להעברת מידע ואינה מאמתת את הנתונים.

מה ההבדל בין המסלקה הפנסיונית לבין אתר האינטרנט של משרד האוצר למציאות כספים אבודים?

אתר האינטרנט של משרד האוצר למציאות כספים אבודים, נותן אינדיקציה לקיום כספים בחסכונות לא פעילים. המסלקה מאפשרת לכל אחד לקבל מידע מלא, הכולל בין היתר מצג של כל הכספים שנצברו, לגבי החיסכון הפנסיוני שלו, חשבונות פעילים ושאינם פעילים, באמצעות פורטל אינטרנט ומבלי להזדקק לפנייה ישירה לגופים מוסדיים.

איזה מידע אקבל באמצעות המסלקה הפנסיונית?

המסלקה הפנסיונית מציגה מידע מפורט על מוצרים פנסיונים: קרנות פנסיה, קופות גמל, ביטוחי מנהלים, קרנות השתלמות ומוצרי ריסק מוות ואבדן כושר עבודה. ניתן לשלוח למסלקה שני סוגי בקשת מידע: מידע כללי מכל הגופים המוסדיים; מידע על מוצר פנסיוני מסוים, כאשר יודעים את פרטי המוצר (מספר פוליסה או מספר חשבון).

האם כל אחד יכול לבקש מידע על החסכונות הפנסיוניים שלו באמצעות המסלקה הפנסיונית?

בשלב הראשון רק בעלי רישיון יקבלו מידע, עבור לקוחותיהם בשלבים הבאים, חוסך יוכל לפנות למסלקה בעצמו ולקבל את המידע.

האם המידע על חסכונות פנסיוניים נשמר במסלקה ואיך אפשר לדעת שהמידע לא יגיע לאנשים שלא אמורים לראות אותו?

המידע אינו נשמר במסלקה. המסלקה היא צינור להעברת מידע ואינה רשאית לשמור מידע. לכן, לאחר 7 ימים, המסלקה מוחקת את המידע שברשותה. בנוסף, חוסך יוכל לקבל מהמסלקה פירוט של בעלי הרישיון שחיפשו מידע לגביו.

האם ניתן להעביר באמצעות המסלקה הפנסיונית כספים או לבצע פעולות בחסכונות הפנסיוניים שלי?

ניתן יהיה לבצע פעולות באמצעות המסלקה החל מהשלב השני לפעילות המסלקה (בעוד כשנה מהיום). העברת כספים תתאפשר החל מהשלב השלישי, בעוד שנה וחצי.

האם מסלקה פנסיונית מחליפה את הצורך לפנות לחברות ביטוח, פנסיה וגמל שמנהלים את החסכונות הפנסיוניים שלי?

החל מבעוד כשנה, המסלקה תאפשר לכל חוסך לפנות, בקלות וביעילות, לכל חברות הביטוח, הגמל והפנסיה לקבלת מידע ולביצוע פעולות בחיסכון פנסיוני באמצעות אתר האינטרנט. כמובן שניתן יהיה לפנות גם באופן ישיר לחברות ביטוח ובתי השקעות.

האם המסלקה הפנסיונית מספקת המלצה מה כדאי לעשות עם החסכונות הפנסיוניים שלי?

לא. כדי לקבל המלצה יש לגשת לסוכן ביטוח או יועץ פנסיוני שמתמחה בנושא.

האם פרטי החסכונות שלי גלויים לכולם?

לא. בשלב א' (החל מ-28.6.2013), פרטי החסכונות יהיו גלויים רק לסוכן או ליועץ שקיבל ממך הרשאה וייפוי כוח. בשלב ב' (בעוד כשנה), גם החוסך עצמו יוכל לצפות בפרטי החיסכון הפנסיוני שלו.

איך המסלקה תדע לזהות מי פנה לקבל מידע?

כדי לשמור על סודיות מידע ופרטיות, נקבעו תהליכי אימות מחמירים של פונה באמצעות תקנות אבטחת מידע והוראות שאושרו גם על ידי משרד המשפטים. האימות מתבצע באחת משלוש אפשרויות: אימות פרטיי כרטיס אשראי (לרבות מספר CV) באמצעות מערכת שב"א של בנק ישראל; אימות פרטים מוכמנים של החוסך במרשם האוכלוסין (יתאפשר בעתיד); זיהוי באמצעות תעודת זהות חכמה שהונפקה על ידי משרד הפנים (יתאפשר בעתיד).