"מייבשים" את המרכזים: הקצבות הטוטו יעברו ישירות לאגודות ולקבוצות

השרה לבנת הגישה הצעה לתיקון החוק להסדר הימורים בספורט; המשמעות: כספי התמיכה מהטוטו שנועדו לקבוצות ולאגודות לא יעברו דרך "גופי הצינור"

שבועיים לאחר פרסום המלצות ועדת זליכה לשינויים בענף הכדורגל בישראל, החלה שרת התרבות והספורט לימור לבנת לפעול ליישום אחת מההמלצות העיקריות בדו"ח במטרה להחילו על כלל ענפי הספורט בישראל.

מדובר בהצעה לתיקון החוק להסדר ההימורים בספורט, לפיו יועברו כספי התמיכות של הטוטו ישירות לאגודות הספורט ולקבוצות, זאת בניגוד למצב הקיים היום, בו ניתנת אפשרות להעביר את הכספים באמצעות מרכזי הספורט או האיגודים וההתאחדויות.

המשמעות העיקרית היא החלשת כוחם של ארגוני העל - המרכזים ואיגודי הספורט. התיקון לחוק יבטל למעשה את האפשרות הקיימת כיום בחוק, של העברת כספי הקבוצות דרך מרכזי הספורט או האיגודים וההתאחדויות המשמשים כ"גופי צינור". הכוונה היא למנוע גורם מתווך בהעברת כספי הטוטו, ולאפשר שליטה טובה יותר על הכספים שמגיעים לקבוצות ולאגודות.

אחת ההמלצות של הוועדה בראשה עמד פרופ' ירון זליכה התייחסה לסוגיה זו, ופרסמה בהמלצותיה כי "על המועצה להסדר ההימורים בספורט, וכן על כל גוף ציבורי אחר, להעביר כספים לעידוד קבוצות כדורגל ישירות לקבוצות. כל העברת כספי קבוצות באמצעות גופים שלישיים (להלן 'עמותות צינור'), לרבות ההתאחדות לכדורגל או מרכזי ספורט - תיאסר".

על פי דוח הוועדה, "מנגנון תמיכה באמצעות גורם מתווך אינו מאפשר לפקח על הפעילות הנתמכת ולבצע את פעולות הביקורת הנדרשות. מצב זה אף עלול לגרום לכך, שמוסדות ציבור ישמשו מסווה או צינור לגופים ו/או לגורמים, אשר כשלעצמם אינם זכאים לתמיכת המדינה, למשל, מחמת היותם פועלים באופן לא תקין, אינם עומדים בתנאי הסף או מכל סיבה אחרת. זאת ועוד, עמותות צינור עלולות לעשות שימוש בכספי הציבור בכדי לצבור כוח על חשבון המוטבים או להעדיף ביניהם באופן בלתי שוויוני ומפלה, ללא פיקוח ובקרה נאותים של הגוף הציבורי שהקצה כספים אלו במקור לפיכך, פעילות אשר הגופים המבקשים עבורה תמיכה אינם מקיימים אותה בעצמם - אלא מבוצעת בפועל ע"י אחרים, תאגידים או פרטים, אינה ראויה לתמיכה".

בהודעה שפרסם משרד הספורט, אמרה השרה לבנת כי "מדובר בהמלצה חשובה ביותר למען המינהל התקין והשקיפות ועל מנת לוודא שכספי התמיכה מגיעים לספורט נטו ולא לעסקנים. חוק זה יחול בכל ענפי הספורט ולא רק בענף הכדורגל. לאחר תיקון החוק, הקבוצות ידעו מראש את גובה כספי התמיכה המגיעים להם וכך יוכלו לנהל את קבוצותיהם באופן מחושב ויעיל יותר. בנוסף ימנע התיקון את התופעה של שימוש בכספי תמיכות כאמצעי לחץ על ראשי הקבוצות".

התיקון לחוק עלה באתר משרד המשפטים להערות משרדי הממשלה למשך 21 יום. לאחר מכן משרד המשפטים יפעל בשיתוף פעולה עם משרד הספורט והתרבות כדי לדון בהערות ועל מנת לגבש את ניסוחו הסופי של התיקון לחוק.

צרו איתנו קשר *5988